Περικλής Δρούγκας

Περικλής Δρούγκας

Μέλος

Βιογραφικό σημείωμα

Ο κ. Περικλής Δρούγκας ορίστηκε Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ τον Ιούλιο του 2018. 
Ο κ. Δρούγκας έχει εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία και δεξιότητες, έχοντας στο παρελθόν υπηρετήσει σε καίριες θέσεις σε θέματα που σχετίζονται με τη διοίκηση, την εταιρική διακυβέρνηση, τα οικονομικά, την εμπορική και λιανική τραπεζική κ.α. 
Έχει εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία έχοντας υπηρετήσει σε ανώτερες εκτελεστικές θέσεις σε κορυφαίους περιφερειακούς και πολυεθνικούς τραπεζικούς και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. 
Ο κ. Δρούγκας κατείχε εκτελεστικές θέσεις στη Citibank. Από το 1994 μέχρι το 2004 διετέλεσε Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Λιανικής Τραπεζικής στην ING BANK NV, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Λιανικής Τραπεζικής στην Egnatia Bank S.A., ενώ έχει διατελέσει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Managing Director της Egnatia Fin S.A. και Γενικός Διευθυντής της Egnatia Insurance Broker Co. Ltd. Το 2004, ο κ. Δρούγκας εντάχθηκε στον Όμιλο EFG Eurobank ως Γενικός Διευθυντής στην Open24 S.A., ενώ η σταδιοδρομία του στην Alpha Bank ξεκίνησε το 2008 όταν διορίστηκε στην Alpha Bank Serbia AD ως Αναπληρωτής Πρόεδρος του Executive Board, Επικεφαλής της Επιχειρηματικής Μονάδας Λιανικής Τραπεζικής. Το 2012, ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Management Board της Alpha Bank Albania SHA.
Κατά τη διάρκεια της καριέρας του κατείχε σειρά θέσεων ως σύμβουλος και έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζών της Αλβανίας και Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Αλβανίας. Ο κ. Δρούγκας είναι επίσης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου περιφερειακής τράπεζας (Tirana Bank ShA) και μέλος του ΔΣ μη κερδοσκοπικού αντικαρκινικού σωματείου (HCCA). 
Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έχει συμμετάσχει σε υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικά προγράμματα διευρύνοντας την κατάρτισή του.

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top