Αικατερίνη Μπερίτση

Αικατερίνη Μπερίτση

Μέλος

Βιογραφικό σημείωμα

Η κα. Αικατερίνη Μπερίτση ορίστηκε Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕ τον Ιούλιο του 2019. Τον Ιούλιο του 2021, η κα. Μπερίτση διορίστηκε Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η κα. Μπερίτση φέρει σημαντική εμπειρία στον Ελληνικό τραπεζικό τομέα, την οποία έχει αποκτήσει έχοντας διατελέσει σε ανώτατες θέσεις σε μεγάλες Ελληνικές τράπεζες και σε θυγατρικές τους, μεταξύ των οποίων Managing Director στην EMPORIKI VENTURE CAPITAL και στην EMPORIKI ASSET MANAGEMENT. Κατά τα έτη 2004-2007 διετέλεσε επικεφαλής του Ομίλου της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, εποπτεύοντας και αναδιαρθρώνοντας μέσω Συγχωνεύσεων, Εξαγορών και Εκκαθαρίσεων 46 εγχώριες θυγατρικές και 9 διεθνείς τράπεζες.
Επιπρόσθετα, είναι εξειδικευμένη σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, σε συνέχεια των θέσεων που κατείχε σε Διοικητικά Συμβούλια τριών Ελληνικών τραπεζών (δύο εκ των οποίων συστημικές), όπου κατείχε ηγετικό ρόλο στην εισαγωγή βέλτιστων πρακτικών και στη διαχείριση σημαντικών ζητημάτων εσωτερικού ελέγχου.
Στο παρελθόν, η κα. Μπερίτση διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και των καταστατικών επιτροπών της Τράπεζας Πειραιώς και της Eurobank, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Νέας Proton Bank και της Proton Bank ΑΕ, καθώς επίσης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Credit Agricole /θυγατρικών της Εμπορικής Τράπεζας στη ΝΑ Ευρώπη.
Η κα. Μπερίτση, μέχρι το 2023, υπηρετούσε ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.
Η κα. Μπερίτση είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα Modern Governance in Banking του INSEAD, ενώ συμμετείχε σε πολυάριθμα χρηματοοικονομικά σεμινάρια και προγράμματα κατάρτισης διευθυντικών στελεχών.

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top