Είσοδος Είσοδος για Επιχειρήσεις Είσοδος για Ιδιώτες

​​Στη σύγχρονη εποχή, στον κόσμο της «γρήγορης πληροφορίας» όπου το διαδίκτυο κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης παγκοσμίως, ένα μεγάλο ποσοστό Ελλήνων πολιτών –ιδιαίτερα πολιτών μεγαλύτερης ηλικίας– δεν γνωρίζουν να κάνουν χρήση του διαδικτύου (internet). Σύμφωνα με στοιχεία του Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα (2010), μόλις το 15% των ατόμων 55-64 ετών και το 4% των ατόμων 65-74 ετών χρησιμοποιούν το διαδίκτυο.


Στο πλαίσιο αυτό η Εθνική Τράπεζα  έχει σχεδιάσει και υλοποιεί από το 2011 μια σημαντική πρωτοβουλία, την δράση “Δείξ’τους”, ένα εθελοντικό πρόγραμμα για τη μείωση του ψηφιακού αναλφαβητισμού με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση των νέων ανθρώπων να μεταφέρουν τις γνώσεις τους  και να «διδάξουν» σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας πώς να χρησιμοποιούν το internet.
 

Η δράση «Δείξ’τους» αποτελεί ουσιαστικά μια «λειτουργική» γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στους νεότερους και τους μεγαλύτερους, ανάμεσα στους περισσότερο «εξοικειωμένους», αλλά και εκείνους που, είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω αντικειμενικών συνθηκών, έμειναν «έξω» από τον κόσμο της σύγχρονης τεχνολογίας και τα νέα μέσα επικοινωνίας.

 

Το 2011 η δράση «Δειξ’τους» πραγματοποιήθηκε πιλοτικά στους  δήμους Ηλιούπολης και Παπάγου – Χολαργού. Τα μαθήματα διήρκησαν τέσσερις εβδομάδες, ενώ από την πρώτη στιγμή η ανταπόκριση, τόσο από τους μαθητές, όσο και από τους εθελοντές ήταν πολύ θετική.

 

Από το Νοέμβριο του 2011, κύκλοι μαθημάτων «Δείξ’τους» για μεγαλύτερους διοργανώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στα i-bank store στο The Mall Athens και στην πλατεία Αριστοτέλους σε συνεργασία με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «50και Ελλάς» και το ίδρυμα ECDL.

 

Για να δηλώσετε συμμετοχή στη δράση «Δείξ΄ τους», παρακαλούμε δείτε τα προγράμματα εκδηλώσεων του  i-bank store στο The Mall Athens για Αθήνα και του i-bank store στην Πλατεία Αριστοτέλους για Θεσσαλονίκη.