Έρευνα Λογαριασμού Κληρονόμων

Για την διεξαγωγή έρευνας ύπαρξης λογαριασμών, λοιπών περιουσιακών στοιχείων και οφειλών αποβιώσαντος ως κληρονόμος του ή ως δικαστικός συμπαραστάτης του κληρονόμου, θα πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο Αίτηση Έρευνας Περιουσιακών Στοιχείων – Οφειλών Αποβιωσάντων. Η αίτηση υποβάλλεται σε οποιοδήποτε Κατάστημα του Δικτύου της Τράπεζας, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή. Η έρευνα διεξάγεται μετά τον έλεγχο των εγγράφων από τις Νομικές Υπηρεσίες της Τράπεζας. Σημειώνεται ότι το κόστος της έρευνας επιβαρύνει τον πελάτη, σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της Τράπεζας.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

Παραμένουμε κοντά σας για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Θέλω να επικοινωνήσω
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top