Έρευνα Λογαριασμού Διαχειριστών Αφερεγγυότητας

Για τη διεξαγωγή έρευνας ύπαρξης λογαριασμών, λοιπών περιουσιακών στοιχείων και οφειλών ως διαχειριστής αφερεγγυότητας (σύνδικος πτώχευσης) φυσικού ή νομικού προσώπου, θα πρέπει να συμπληρώσετε την Αίτηση Έρευνας Περιουσιακών Στοιχείων – Οφειλών. Η αίτηση υποβάλλεται σε οποιοδήποτε Κατάστημα του Δικτύου της Τράπεζας, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτή. Η έρευνα διεξάγεται μετά τον έλεγχο των εγγράφων από τις Νομικές Υπηρεσίες της Τράπεζας.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

Παραμένουμε κοντά σας για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Θέλω να επικοινωνήσω
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top