Πιστοποιήσεις ISO

Η έγκαιρη παρακολούθηση και  συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο αποτελεί για εμάς συνεχή πρόκληση.

Διασφαλίζουμε την εφαρμογή, την παρακολούθηση και το συντονισμό του συστήματος διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Ξεπλύματος Χρήματος και Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας (ΞΧ/ΚΤ), Δωροδοκίας, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και Εσωτερικής Διακυβέρνησης.

Κατόπιν επιτυχούς ελέγχου, από τον ανεξάρτητο οργανισμό ελέγχου και επιθεώρησης TÜV AUSTRIA Hellas, λάβαμε τις παρακάτω βεβαιώσεις:

  • ISO 9001:  (Quality Management System)
  • ISO 37301: (Compliance Management System)
  • ISO 26000: (Corporate Social Responsibility)
  • ISO 37000: (Governance of Organizations)
  • ISO 37001: (Anti-Bribery Management System)

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

Παραμένουμε κοντά σας για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Θέλω να επικοινωνήσω
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top