Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον II"

Η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της διαχρονικής και έμπρακτης υποστήριξης των πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος, συμμετέχει στο Β' Κύκλο του Προγράμματος  "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον II". 

Είστε ιδιοκτήτης κατοικίας στην οποία επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε κατασκευαστικές παρεμβάσεις προκειμένου να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας; 

Ενημερωθείτε σήμερα κιόλας για το Β' Κύκλο του Προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον II", χάρη στο οποίο μπορείτε να αναβαθμίσετε ενεργειακά την κατοικία σας με:

 • επιχορήγηση έως και 70% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων
 • κάλυψη:
  • του κόστους των ενεργειακών επιθεωρήσεων
  •  της αμοιβής συμβούλου έργου
  • της αμοιβής για τυχόν μελέτες και εγκρίσεις που απαιτούνται από την κείμενη
         νομοθεσία για την ορθή υλοποίηση παρεμβάσεων
  • κόστους διαχείρισης δανειακού φακέλου των υποψήφιων ωφελούμενων
         του Προγράμματος
 • επιδότηση επιτοκίου κατά 100%, σε περίπτωση που λάβετε δάνειο για την κάλυψη
       της ιδιωτικής σας συμμετοχής.

Μην περιμένετε άλλο… επωφεληθείτε οικονομικά, δρώντας οικολογικά!

Για να υποβάλετε την αίτηση χρηματοδότησης, επισκεφθείτε την επίσημη διαδικτυακή  πύλη του Προγράμματος  "Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον II": https://exoikonomisi.ypen.gr/.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Αναλυτική Περιγραφή.

           

Επιλέξιμες κατοικίες - Επιλέξιμες παρεμβάσεις

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

 • χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
 • υφίσταται νόμιμα
 • έχει καταταχθεί σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ βάσει του ΠΕΑ, το οποίο έχει εκδοθεί
       μετά την 26.11.2017
 • δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή κατά τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης και αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • αντικατάσταση κουφωμάτων
 • τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης
 • αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης
 • σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Το μέγιστο κόστος παρεμβάσεων ανά μονοκατοικία/διαμέρισμα ανέρχεται σε €25.000, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δικαίωμα συμμετοχής - Εισοδηματικά κριτήρια - Κίνητρα

Δικαίωμα συμμετοχής στο Β΄Κύκλο του Προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον II" έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

 • έχουν εμπράγματο (πλήρους κυριότητας / επικαρπίας / ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία και
 • πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:
κατηγορία​ατομικό εισόδημα *​οικογενειακό εισόδημα *​βασικό ποσοστό επιχορήγησης​αύξηση επιχορήγησης ανά εξαρτώμενο τέκνομέγιστο ποσοστό επιχορήγησης
​1​έως €10.000έως €20.000​​60%5%​​70%
​2>€10.000 έως €15.000​>€20.000 έως €25.000​​50%​5%​70%
​3​>€15.000 έως €20.000​>€25.000 έως €30.000​40%​5%​70%
​4​>€20.000 έως €25.000>€30.000 έως €35.000​​35%​5%​70%
​5​>€25.000 έως €30.000​>€35.000 έως €40.000​30%​5%​50%
​6​>€30.000 έως €35.000​>€40.000 έως €45.00025%​​5%​50%
​7​>€35.000
​>€45.000
δάνειο με επιδότηση επιτοκίου
για το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού​

* Ως εισόδημα λαμβάνεται το "εισόδημα επιβολής εισφοράς" του τμήματος Γ2 "Εκκ. Ειδ. Εισφοράς Αλληλ." του εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 


Τα ποσοστά επιχορήγησης αφορούν στον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων.
Για το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων υφίσταται η δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου, βάσει σχετικού αιτήματος του Ωφελούμενου.


Χαρακτηριστικά δανείου

 • Ποσό δανείου: έως €25.000, ανάλογα με την κατηγορία κινήτρων
 • Επιτόκιο: σταθερό 4%, επιδοτούμενο κατά 100%, πλέον εισφοράς του Ν. 128/75*
 • Διάρκεια δανείου: 4, 5 ή 6 έτη
 • Δυνατότητα προκαταβολής: 70% επί του ποσού δανείου
 • Χωρίς προσημείωση ακινήτου
 • Κάλυψη κόστους διαχείρισης δανειακού φακέλου των υποψήφιων ωφελούμενων
       του Προγράμματος.

* (Η εισφορά του Ν. 128/75, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 0,12%, υπολογίζεται μόνο στο ποσό του κεφαλαίου που καλύπτεται από την Τράπεζα και επιβαρύνει τον Ωφελούμενο) 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον II": https://exoikonomisi.ypen.gr.

Ενημερωθείτε αναλυτικότερα από τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.

Εναλλακτικά, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος μπορείτε να καλέσετε στο τηλ. επικοινωνίας 210 690 5200 (συνεργάτης της Εθνικής Τράπεζας για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ»).


​Οι αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον II", καθώς και οι αιτήσεις δανειοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος [https://exoikonomisi.ypen.gr].

Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα παρέχεται μόνο για φυσικά πρόσωπα που είναι πιστοποιημένα μέσω της εφαρμογής TAXISnet και έχουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτή.

Μέσω του ΠΣ, θα έχετε τη δυνατότητα:

 • να διαχειρίζεστε τις αιτήσεις σας,
 • να αναρτήσετε ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και
 • να ενημερώνεστε για την εξέλιξη του αιτήματός σας, καθώς και για τις απαιτούμενες
      ενέργειες από πλευράς σας και τις αντίστοιχες προθεσμίες διεκπεραίωσής τους.

Επιπλέον, για την υποβολή της αίτησης και την παρακολούθηση του έργου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Σύμβουλο Έργου, το κόστος του οποίου καλύπτεται απευθείας από το Πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και την επίτευξη του ενεργειακού στόχου.

Ενημερωθείτε αναλυτικότερα από τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.

Χρήσιμες πληροφορίες για το δάνειο

 

Πληρωμή δόσεων

Οι δόσεις του δανείου σας εισπράττονται αυτόματα από το λογαριασμό καταθέσεων που τηρείτε στην Τράπεζά μας και έχετε δηλώσει ότι επιθυμείτε να χρεώνεται για την είσπραξή τους.

Ειδοποιητήρια

Για την έγκαιρη ενημέρωσή σας, η Τράπεζα σας αποστέλλει κάθε τρίμηνο αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού, με πληροφορίες για το δάνειό σας, καθώς και για το ποσό των επόμενων μηνιαίων δόσεων.

Μη έγκαιρη παραλαβή ειδοποιητηρίου

Το ειδοποιητήριο αποστέλλεται κάθε τρίμηνο στη διεύθυνση επικοινωνίας που μας έχετε δηλώσει. Ακόμη και εάν δεν φτάσει στα χέρια σας για εξωγενείς λόγους που η Τράπεζα δεν μπορεί να ελέγξει, η δόση θα εισπραχθεί όπως προβλέπεται στη σύμβαση του δανείου σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κατάστημα συνεργασίας σας.

Καθυστέρηση πληρωμής δόσης δανείου

Θα πρέπει να μεριμνήσετε για την τακτοποίηση της δόσης σας το συντομότερο δυνατό.

Η μη πληρωμή της δόσης σας επιφέρει την επιβολή τόκων υπερημερίας για το διάστημα που αυτή παραμένει απλήρωτη ενώ συνιστά δείγμα μη καλής συναλλακτικής συμπεριφοράς. Ακόμη, ενδέχεται η σύμβαση του δανείου σας να προβλέπει επιπλέον κυρώσεις.

                                            
Αλλαγή λογαριασμού εξυπηρέτησης του δανείου

Για να αλλάξετε τον καταθετικό λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου σας, επισκεφθείτε ένα Κατάστημά μας, προκειμένου να δηλώσετε το λογαριασμό που επιθυμείτε να χρεώνεται για την είσπραξη των δόσεων του δανείου σας.

Πρόωρη εξόφληση

Μπορείτε να επισκεφθείτε το Κατάστημα χορήγησης του δανείου σας και να καταβάλλετε οποιοδήποτε ποσό επιθυμείτε για μερική ή ολική εξόφληση του δανείου σας νωρίτερα από τη λήξη του, χωρίς καμία επιβάρυνση!

Μεταβολή στοιχείων

Δηλώστε άμεσα οποιαδήποτε αλλαγή έχει γίνει στα στοιχεία σας (διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.) με μία επίσκεψη σε ένα Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας.

Ενημερωθείτε για τυχόν έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσετε, για να πιστοποιήσετε τα νέα σας στοιχεία, από το ενημερωτικό έντυπο "Συστηθήκατε; Αν όχι… κάντε το τώρα".