Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ"

Η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της διαχρονικής και έμπρακτης υποστήριξης των πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος, συμμετέχει στο Πρόγραμμα  "Εξοικονομώ-Αυτονομώ". 

Είστε ιδιοκτήτης κατοικίας στην οποία επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε κατασκευαστικές παρεμβάσεις προκειμένου να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας;

Ενημερωθείτε σήμερα κιόλας για το νέο Πρόγραμμα "Εξοικονομώ-Αυτονομώ",  χάρη στο οποίο μπορείτε να αναβαθμίσετε ενεργειακά την κατοικία σας με:

 • επιχορήγηση έως και 85% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων
       (95% στις λιγνιτικές περιοχές - ρήτρα δίκαιης μετάβασης)

 • κάλυψη:
  • του κόστους των ενεργειακών επιθεωρήσεων και συμπλήρωσης των εντύπων 
        Πρότασης Παρεμβάσεων και Καταγραφής Παρεμβάσεων
  • της αμοιβής συμβούλου έργου
  • της αμοιβής για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών 
        που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση παρεμβάσεων
  • κόστους διαχείρισης δανειακού φακέλου των υποψήφιων ωφελούμενων
        του Προγράμματος
 • επιδότηση επιτοκίου κατά 100%, σε περίπτωση που λάβετε δάνειο
       για την κάλυψη της ιδιωτικής σας συμμετοχής.

 Κατεβάστε τον οδηγό

 

Μην περιμένετε άλλο… επωφεληθείτε οικονομικά, δρώντας οικολογικά!

Για να υποβάλετε την αίτηση χρηματοδότησης, επισκεφθείτε την επίσημη διαδικτυακή  πύλη του Προγράμματος 


Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Αναλυτική Περιγραφή.

Επίσης, μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας μέσω της ειδικής φόρμας και σύντομα ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας!

Εναλλακτικά, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος μπορείτε να καλέσετε στο τηλ. επικοινωνίας 210 690 5200 (συνεργάτης της Εθνικής Τράπεζας για το Πρόγραμμα "Εξοικονομώ-Αυτονομώ").

Επιλέξιμες κατοικίες - Επιλέξιμες παρεμβάσεις

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

 • χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
 • υφίσταται νόμιμα
 • έχει καταταχθεί σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ' βάσει του ΠΕΑ, 
       το οποίο έχει εκδοθεί μετά τις 26.11.2017
 • δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα

Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία και το μεμονωμένο διαμέρισμα.

Το Πρόγραμμα προβλέπει κίνητρα για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε πολυκατοικίες με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις αυτών, ενώ προβλέπεται ειδική κατηγορία κινήτρων για αυτοτελείς παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης μόνο των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, υπάρχουν τρεις τύποι αιτήσεων, μία για μεμονωμένα διαμερίσματα ή μονοκατοικίες και δύο για πολυκατοικίες.

 1. Αίτηση Μεμονωμένου διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας,
 2. Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Α (κοινόχρηστες και μη παρεμβάσεις στα διαμερίσματα),
 3. Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Β (μόνο κοινόχρηστες παρεμβάσεις)

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή κατά τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης και αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • αντικατάσταση κουφωμάτων/συστημάτων σκίασης/αερισμού
 • τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης
 • αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης
 • σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης – αυτονόμησης ενέργειας (φωτοβολταϊκά,
       ηλεκτρικοί συσσωρευτές, σημεία επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητου οχήματος,
       έξυπνα συστήματα διαχείρισης "smart home", αναβάθμιση ανελκυστήρα και φωτισμού
       κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας)

Το μέγιστο κόστος παρεμβάσεων για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/επιμέρους διαμέρισμα πολυκατοικίας τύπου Α ανέρχεται σε €48.500, ενώ για πολυκατοικία τύπου Β σε €76.270, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Δικαίωμα συμμετοχής - Εισοδηματικά κριτήρια - Κίνητρα

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα "Εξοικονομώ-Αυτονομώ" έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

 • έχουν εμπράγματο (πλήρους κυριότητας / επικαρπίας / ψιλής κυριότητας) κατά το 2019
       & κατά την υποβολή της αίτησης σε επιλέξιμη κατοικία

και

 • πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών:

κατηγορίαατομικό εισόδημα *οικογενειακό εισόδημα *βασικό % επιχορήγησηςCOV-19 premiumΕνεργειακό premiumμέγιστο % επιχορήγησηςmax % επιχορήγησης για λιγνιτικές περιοχές**
1έως €10.000έως €20.000 65%10%10%85%95%
2>€10.000 έως €20.000 >€20.000 έως €30.00055%10%10%75%85%
3>€20.000 έως €30.000>€30.000 έως €40.00050%10%10%70%80%
4>€30.000 έως €50.000>€40.000 έως €70.00045%10%10%65%75%
5>€50.000 έως €90.000>€70.000 έως €120.00035%10%10%55%65%

 

Για αιτήσεις πολυκατοικίας (το ποσοστό επιχορήγησης είναι ανεξάρτητο από το εισόδημα των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα):

Πολυκατοικίαβασικό % επιχορήγησηςCOV-19 premiumΕνεργειακό premiumμέγιστο % επιχορήγησηςmax % επιχορήγησης για λιγνιτικές περιοχές**
1Τύπου Α60%10%10%80%90%
2Τύπου Β60%10%-70%80%

* Ως εισόδημα λαμβάνεται το "εισόδημα επιβολής εισφοράς" του τμήματος Γ2 "Εκκ. Ειδ. Εισφοράς Αλληλ." του εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του έτους αναφοράς. 

**Το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης διαμορφώνεται βάσει των κάτωθι προσαυξήσεων επί του βασικού ποσοστού επιχορήγησης:
-  ειδική προσαύξηση 10% λόγω COVID – 19 σε όλους
-  ενεργειακό premium +10%, εφόσον επιτευχθεί αναβάθμιση σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β'
   (σε κτήρια ενεργειακής κατηγορίας Η και Ζ (μονοκατοικίες, μεμονωμένα διαμερίσματα, 
   πολυκατοικίες Τύπου Α)
-  ειδική προσαύξηση +10% (ρήτρα δίκαιης μετάβασης) σε λιγνιτικές περιοχές.

 

Ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος αίτησης προϋποθέτει την αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων, μονοκατοικιών και πολυκατοικιών τύπου Α, ενώ δεν τίθεται ελάχιστος ενεργειακός στόχος για αιτήσεις πολυκατοικιών τύπου Β.

Τα ποσοστά επιχορήγησης αφορούν στον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων.
Για το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων υφίσταται η δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου, βάσει σχετικού αιτήματος του Ωφελούμενου.

Για κάθε φυσικό πρόσωπο είναι δυνατή η υποβολή περισσότερων από μία αιτήσεων για διαφορετικές επιλέξιμες κατοικίες, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τις €100.000 στο σύνολο των αιτήσεών του.

 

Χαρακτηριστικά δανείου

 • Ποσό δανείου: έως €26.675, ανάλογα με την κατηγορία κινήτρων
 • Επιτόκιο: σταθερό 4%, επιδοτούμενο κατά 100%, πλέον εισφοράς του Ν. 128/75*
 • Διάρκεια δανείου: 4, 5 ή 6 έτη
 • Δυνατότητα προκαταβολής: 70% επί του ποσού δανείου
 • Χωρίς προσημείωση ακινήτου
 • Κάλυψη κόστους διαχείρισης δανειακού φακέλου των υποψήφιων ωφελούμενων 
       του Προγράμματος.

* Η εισφορά του Ν. 128/75, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 0,12%, υπολογίζεται μόνο στο ποσό του κεφαλαίου που καλύπτεται από την Τράπεζα και επιβαρύνει τον Ωφελούμενο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος

Ενημερωθείτε αναλυτικότερα από τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.

Εναλλακτικά, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος μπορείτε να καλέσετε στο τηλ. επικοινωνίας 210 690 5200 (συνεργάτης της Εθνικής Τράπεζας για το Πρόγραμμα "Εξοικονομώ-Αυτονομώ").


Οι αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα "Εξοικονομώ-Αυτονομώ" καθώς και οι αιτήσεις δανειοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος

Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα παρέχεται μόνο για φυσικά πρόσωπα που είναι πιστοποιημένα μέσω της εφαρμογής TAXISnet και έχουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτή.

Μέσω του ΠΣ, θα έχετε τη δυνατότητα:

 • να διαχειρίζεστε τις αιτήσεις σας,
 • να αναρτήσετε ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και
 • να ενημερώνεστε για την εξέλιξη του αιτήματός σας, καθώς και για τις απαιτούμενες
       ενέργειες από πλευράς σας και τις αντίστοιχες προθεσμίες διεκπεραίωσής τους.

Επιπλέον, για την υποβολή της αίτησης και την παρακολούθηση του έργου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Σύμβουλο Έργου, το κόστος του οποίου καλύπτεται απευθείας από το Πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και την επίτευξη του ενεργειακού στόχου.

Ενημερωθείτε αναλυτικότερα από τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.

Πληρωμή δόσεων

Οι δόσεις του δανείου σας εισπράττονται αυτόματα από το λογαριασμό καταθέσεων που τηρείτε στην Τράπεζά μας και έχετε δηλώσει ότι επιθυμείτε να χρεώνεται για την είσπραξή τους.

Ειδοποιητήρια

Για την έγκαιρη ενημέρωσή σας, η Τράπεζα σας αποστέλλει κάθε τρίμηνο αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού, με πληροφορίες για το δάνειό σας, καθώς και για το ποσό των επόμενων μηνιαίων δόσεων.

Μη έγκαιρη παραλαβή ειδοποιητηρίου

Το ειδοποιητήριο αποστέλλεται κάθε τρίμηνο στη διεύθυνση επικοινωνίας που μας έχετε δηλώσει. Ακόμη και εάν δεν φτάσει στα χέρια σας για εξωγενείς λόγους που η Τράπεζα δεν μπορεί να ελέγξει, η δόση θα εισπραχθεί όπως προβλέπεται στη σύμβαση του δανείου σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κατάστημα συνεργασίας σας.

Καθυστέρηση πληρωμής δόσης δανείου

Θα πρέπει να μεριμνήσετε για την τακτοποίηση της δόσης σας το συντομότερο δυνατό.

Η μη πληρωμή της δόσης σας επιφέρει την επιβολή τόκων υπερημερίας για το διάστημα που αυτή παραμένει απλήρωτη ενώ συνιστά δείγμα μη καλής συναλλακτικής συμπεριφοράς. Ακόμη, ενδέχεται η σύμβαση του δανείου σας να προβλέπει επιπλέον συνέπειες.

                                            
Αλλαγή λογαριασμού εξυπηρέτησης του δανείου

Για να αλλάξετε τον καταθετικό λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου σας, επισκεφθείτε ένα Κατάστημά μας, προκειμένου να δηλώσετε το λογαριασμό που επιθυμείτε να χρεώνεται για την είσπραξη των δόσεων του δανείου σας.

Πρόωρη εξόφληση

Μπορείτε να επισκεφθείτε το Κατάστημα χορήγησης του δανείου σας και να καταβάλλετε οποιοδήποτε ποσό επιθυμείτε για μερική ή ολική εξόφληση του δανείου σας νωρίτερα από τη λήξη του, χωρίς καμία επιβάρυνση!

Μεταβολή στοιχείων

Δηλώστε άμεσα οποιαδήποτε αλλαγή έχει γίνει στα στοιχεία σας (διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.) με μία επίσκεψη σε ένα Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας.

Ενημερωθείτε για τυχόν έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσετε, για να πιστοποιήσετε τα νέα σας στοιχεία, από το ενημερωτικό έντυπο "Συστηθήκατε; Αν όχι… κάντε το τώρα"