Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021"

Η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της διαχρονικής και έμπρακτης υποστήριξης των πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος, συμμετέχει στο Πρόγραμμα  "Εξοικονομώ 2021".

Το πρόγραμμα "Εξοικονομώ 2021" υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Είστε ιδιοκτήτης κατοικίας στην οποία επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε κατασκευαστικές παρεμβάσεις προκειμένου να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας;


Ενημερωθείτε σήμερα κιόλας για το νέο Πρόγραμμα "Εξοικονομώ 2021",  χάρη στο οποίο μπορείτε να αναβαθμίσετε ενεργειακά την κατοικία σας με:

 • επιχορήγηση έως και 75% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων,
 • κάλυψη:
  • του κόστους των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων και την καταχώρηση της Πρότασης Παρεμβάσεων και της Καταγραφής Παρεμβάσεων
  • της αμοιβής για την κατάρτιση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας
  • της αμοιβής συμβούλου έργου
  • της αμοιβής για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση παρεμβάσεων
  • κόστους διαχείρισης δανειακού φακέλου των υποψήφιων ωφελούμενων
   του Προγράμματος
 • επιδότηση επιτοκίου κατά 100%, σε περίπτωση που λάβετε δάνειο για την κάλυψη
  της ιδιωτικής σας συμμετοχής.

Μην περιμένετε άλλο… επωφεληθείτε οικονομικά, δρώντας οικολογικά!

Για να υποβάλετε την αίτηση χρηματοδότησης, επισκεφθείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο  του Προγράμματος  "Εξοικονομώ 2021":https://exoikonomo2021.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Αναλυτική Περιγραφή.

Επίσης, μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας μέσω της ειδικής φόρμας και σύντομα ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας!

Εναλλακτικά, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος μπορείτε να καλέσετε στο τηλ. επικοινωνίας 210 690 5200 (συνεργάτης της Εθνικής Τράπεζας για το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»).Επιλέξιμες κατοικίες - Επιλέξιμες παρεμβάσεις

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

 • χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
 • υφίσταται νόμιμα
 • έχει καταταχθεί βάσει του Α' Π.Ε.Α. σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ'
 • δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα

Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία και το μεμονωμένο διαμέρισμα.

Το Πρόγραμμα προβλέπει κίνητρα για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε πολυκατοικίες με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις αυτών. 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, υπάρχουν δύο τύποι αιτήσεων,

 1. Αίτηση Μεμονωμένου διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας,
 2. Αίτηση Πολυκατοικίας ( συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων των διαμερισμάτων ως μέρος αίτησης πολυκατοικίας),

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή κατά τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης και αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • αντικατάσταση κουφωμάτων/συστημάτων σκίασης/αερισμού
 • τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης
 • αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης
 • σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (έξυπνα συστήματα διαχείρισης «smart home», αναβάθμιση φωτισμού κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας)

Το μέγιστο κόστος παρεμβάσεων για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/επιμέρους διαμέρισμα πολυκατοικίας ανέρχεται σε €28.000.

Δικαίωμα συμμετοχής - Εισοδηματικά κριτήρια - Κίνητρα 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα "Εξοικονομώ 2021" έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

 • έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας / επικαρπίας / ψιλής κυριότητας) κατά το 2020 & κατά την υποβολή της αίτησης σε επιλέξιμη κατοικία

και

 • πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:
Ατομικό Εισόδημα (€)Οικογενειακό Εισόδημα (€)Ποσοστό Επιχορήγησης
​ ​Ιδιοκατοίκηση από τον αιτούνταΔωρεάν Παραχώρηση σε έτερο πρόσωπο/ Ενοικίαση
1≤ 5.000≤ 10.00075%65%
2> 5.000 – 10.000> 10.000 – 20.00070%60%
3> 10.000 – 20.000> 20.000 – 30.00055%45%
4> 20.000 – 30.000> 30.000 – 40.00045%40%
5> 30.000> 40.00040%40%

Στο ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα προσμετρώνται το Συνολικό Δηλωθέν εισόδημα, τα Απαλλασσόμενα και Αυτοτελή Φορολογούμενα εισοδήματα καθώς και η Προστιθέμενη Διαφορά Αντικειμενικών Δαπανών όλων των μελών της οικογένειας του αιτούντος. Τα εν λόγω εισοδήματα προκύπτουν από την Πράξη Προσδιορισμού Φόρου της εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογικού έτους 2020.

Για αιτήσεις πολυκατοικίας, όταν συμμετέχει το σύνολο των χιλιοστών της πολυκατοικίας, προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση +10% στο προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης του κάθε συμμετέχοντος διαμερίσματος.

Ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος αίτησης προϋποθέτει υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες,  σε σχέση με την κατάταξη στο Α΄ ΠΕΑ, για όλους τους τύπους αιτήσεων (μεμονωμένων διαμερισμάτων, μονοκατοικιών, πολυκατοικιών). 

Τα ποσοστά επιχορήγησης αφορούν στον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων.
Για το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων υφίσταται η δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου, βάσει σχετικού αιτήματος του Ωφελούμενου.

Για κάθε φυσικό πρόσωπο είναι δυνατή η υποβολή  μόνο μίας (1) αίτησης για διαφορετικές επιλέξιμες κατοικίες, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τις €80.000 στο σύνολο των αιτήσεών του.

Χαρακτηριστικά δανείου

 • Ποσό δανείου: έως €16.800, ανάλογα με την κατηγορία κινήτρων
 • Επιτόκιο: σταθερό 6,50%, επιδοτούμενο κατά 100%, πλέον εισφοράς του Ν. 128/75*
 • Διάρκεια δανείου: 4, 5 ή 6 έτη
 • Δυνατότητα προκαταβολής: 70% επί του ποσού δανείου
 • Χωρίς προσημείωση ακινήτου
 • Κάλυψη κόστους διαχείρισης δανειακού φακέλου των υποψήφιων ωφελούμενων
  του Προγράμματος.
 • Για την πρώτη κατηγορία εισοδηματικών κριτηρίων παρέχεται η δυνατότητα εγγυοδοσίας του Δημοσίου, που θα καλύπτει στο 100% το ποσό δανειοδότησης.

* Η εισφορά του Ν. 128/75, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 0,12%, επιβαρύνει τον Ωφελούμενο

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο  του Προγράμματος "Εξοικονομώ 2021":https://exoikonomo2021.gov.gr/.

Ενημερωθείτε αναλυτικότερα από τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.

Εναλλακτικά, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος μπορείτε να καλέσετε στο τηλ. επικοινωνίας 210 690 5200 (συνεργάτης της Εθνικής Τράπεζας για το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»).


Οι αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα "Εξοικονομώ 2021" καθώς και οι αιτήσεις δανειοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) του επίσημου δικτυακού τόπου του Προγράμματος [https://exoikonomo2021.gov.gr/ ].

Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα παρέχεται μόνο για φυσικά πρόσωπα που είναι πιστοποιημένα μέσω της εφαρμογής TAXISnet και έχουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτή.

Μέσω του ΠΣ, θα έχετε τη δυνατότητα:

 • να διαχειρίζεστε τις αιτήσεις σας,
 • να αναρτήσετε ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και
 • να ενημερώνεστε για την εξέλιξη του αιτήματός σας, καθώς και για τις απαιτούμενες ενέργειες από πλευράς σας και τις αντίστοιχες προθεσμίες διεκπεραίωσής τους.

Επιπλέον, για την υποβολή της αίτησης και την παρακολούθηση του έργου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Σύμβουλο Έργου, το κόστος του οποίου καλύπτεται απευθείας από το Πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και την επίτευξη του ενεργειακού στόχου.

Ενημερωθείτε αναλυτικότερα από τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.


Πληρωμή δόσεων

Οι δόσεις του δανείου σας εισπράττονται αυτόματα από το λογαριασμό καταθέσεων που τηρείτε στην Τράπεζά μας και έχετε δηλώσει ότι επιθυμείτε να χρεώνεται για την είσπραξή τους.

Ειδοποιητήρια

Για την έγκαιρη ενημέρωσή σας, η Τράπεζα σας αποστέλλει κάθε τρίμηνο αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού, με πληροφορίες για το δάνειό σας, καθώς και για το ποσό των επόμενων μηνιαίων δόσεων.

Μη έγκαιρη παραλαβή ειδοποιητηρίου

Το ειδοποιητήριο αποστέλλεται κάθε τρίμηνο στη διεύθυνση επικοινωνίας που μας έχετε δηλώσει. Ακόμη και εάν δεν φτάσει στα χέρια σας για εξωγενείς λόγους που η Τράπεζα δεν μπορεί να ελέγξει, η δόση θα εισπραχθεί όπως προβλέπεται στη σύμβαση του δανείου σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κατάστημα συνεργασίας σας.

Καθυστέρηση πληρωμής δόσης δανείου

Θα πρέπει να μεριμνήσετε για την τακτοποίηση της δόσης σας το συντομότερο δυνατό.

Η μη πληρωμή της δόσης σας επιφέρει την επιβολή τόκων υπερημερίας για το διάστημα που αυτή παραμένει απλήρωτη ενώ συνιστά δείγμα μη καλής συναλλακτικής συμπεριφοράς. Ακόμη, ενδέχεται η σύμβαση του δανείου σας να προβλέπει επιπλέον συνέπειες.

Πρόωρη εξόφληση

Μπορείτε να επισκεφθείτε το Κατάστημα χορήγησης του δανείου σας και να καταβάλλετε οποιοδήποτε ποσό επιθυμείτε για μερική ή ολική εξόφληση του δανείου σας νωρίτερα από τη λήξη του, χωρίς καμία επιβάρυνση!

Μεταβολή στοιχείων

Δηλώστε άμεσα οποιαδήποτε αλλαγή έχει γίνει στα στοιχεία σας (διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.) με μία επίσκεψη σε ένα Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας.

Ενημερωθείτε για τυχόν έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσετε, για να πιστοποιήσετε τα νέα σας στοιχεία, από το ενημερωτικό έντυπο "Συστηθήκατε; Αν όχι… κάντε το τώρα"