Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ανακοίνωση

Λόγω των ειδικών αργιών του Ευρώ που έχουν καθιερωθεί για τον εορτασμό του Πάσχα των Καθολικών 
(25/3/2016 - 28/3/2016), σας ενημερώνουμε για τα εξής:
 
  • ​​Διατραπεζικές εντολές πληρωμών σε ΕΥΡΩ που θα διενεργηθούν στις 25/3, 26/3, 27/3 και στις 28/3 θα
       διαβιβασθούν στις 29/3/2016
 
  • Την 28/3/2016 θα είναι κλειστές οι Αγορές Αξιών και Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών
        (Χ.Α.), καθώς και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.) και δεν θα πραγματοποιούνται αγοραπωλησίες     και εκκαθάριση συναλλαγών επί μετοχών και παραγώγων, λόγω του εορτασμού του Πάσχα των      
        Καθολικών.

Εάν επιθυμείτε την εισαγωγή εντολής (αγορά, πώληση) είτε μέσω Καταστήματος είτε μέσω του Internet Banking αυτές τις ημερομηνίες, θα πρέπει να διαβιβάσετε «εντολή διαρκείας» με ημερομηνία λήξης από την 29/3/2016 και μετά.

Επίσης, δεδομένου ότι λόγω της ειδικής αργίας τα μηχανογραφικά συστήματα της Ε.Χ.Α.Ε. δεν θα είναι ενεργά και συνεπώς δεν θα δέχονται οποιαδήποτε εντολή, τυχόν διαβίβαση ακύρωσης εντολής αγοραπωλησίας μετοχών δεν θα επιφέρει άμεση αποδέσμευση του υπολοίπου του λογαριασμού ή των μετοχών. 

Για τις ακυρώσεις που θα εισαχθούν στις 25/3, 26/3, 27/3 και 28/3/2016 οι αποδεσμεύσεις θα πραγματοποιηθούν κατά τη βραδινή επεξεργασία της 28/3/2016.

Για τις συναλλαγές αγοράς/πώλησης μετοχών που θα πραγματοποιηθούν την 23/3 και 24/3/2016 μέσω της Ε.Τ.Ε., οι συνδεδεμένοι καταθετικοί λογαριασμοί θα χρεοπιστωθούν κανονικά (κατά τη βραδινή επεξεργασία της 24/3 και 28/3 αντίστοιχα) με τοκοφόρο ημερομηνία (valeur) την Τρίτη και Τετάρτη (29 και 30/3/2016) αντί την 28/3 και 29/3/2016 αντιστοίχως.