Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

                        

                              

 

Η Εθνική Τράπεζα στον υπολογιστή σας
Η Εθνική Τράπεζα στο Smartphone κινητό σας
Η Εθνική Τράπεζα στο τηλέφωνό σας
Η Τράπεζά σας ... παντού δίπλα σας!
Εξόφληση λογαριασμών σε χρόνο...μηδέν

Οι υπηρεσίες i-bank

Για τους λογαριασμούς, τις κάρτες, τα δάνειά σας, αλλά και το χαρτοφυλάκιο μετοχών και Α/Κ
Εμβάσματα, πληρωμές Δημοσίου και Εταιρειών, πιστωτικών καρτών, αγοραπωλησία μετοχών, πάγιες εντολές κ.α.
Αλλαγή password, κλειδωμα συσκευης i-code, σύνδεση / αποσύνδεση και φιλικές ονομασίες λογαριασμών κ.α.
Σύγχρονη Τραπεζική Εξυπηρέτηση
ΑΤΜ λύσεις για επιχειρήσεις
Ολοκληρωμένες λύσεις πληρωμών με κάρτες για ηλεκτρονικά καταστήματα

Οι υπηρεσίες i-bank

Για καταθετικούς και χρηματοδοτικούς λογαριασμούς, αλλά και το χαρτοφυλάκιο μετοχών και Α/Κ
Απλά και μαζικά εμβάσματα, πληρωμές Εταιρειών, λήψη και αποστολή αρχείων μέσω EΘΝΟfiles, υπηρεσίες e-Factoring, μαζικές χρεώσεις κ.ά.
Αλλαγή password, κλείδωμα συσκευής i-code, σύνδεση / αποσύνδεση λογαριασμών, διαχείριση Θέσεων Εργασίας από Administrator κ.ά.