Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Eνημέρωση προσωπικών στοιχείων στην Τράπεζα μέσω της υπηρεσίας eGov-KYC

​Η Εθνική Τράπεζα, συμβαδίζοντας με την νέα υπηρεσία διασύνδεσης eGov-KYC «Know Your Customer-Συστηθείτε», σας επιτρέπει να ενημερώσετε ή να μεταβάλετε τα προσωπικά σας στοιχεία στην Τράπεζα αντλώντας τα απευθείας από την κρατική υπηρεσία, χωρίς να χρειάζεται να ανεβάσετε έγγραφα.

Τα στοιχεία που στην παρούσα φάση μπορείτε να ενημερώσετε μέσω της υπηρεσίας eGov-KYC είναι στοιχεία εισοδήματος, επικοινωνίας, διεύθυνσης και επαγγέλματος.

Η νέα διαδικασία διενεργείται προς το παρόν μόνο μέσω της υπηρεσίας Internet Banking της Τράπεζας και απευθύνεται σε Φυσικά Πρόσωπα και Ατομικές Επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένοι χρήστες Internet Banking και  έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία αποστολής κωδικού μιας χρήσης (OTP) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που είναι δηλωμένο στην Τράπεζα.

 

Η δυνατότητα μεταβολής ή ενημέρωσης των προσωπικών στοιχείων με τη χρήση της υπηρεσίας eGov-KYC, υφίσταται και για την εγγραφή νέων πελατών μέσω της εφαρμογής NBG Mobile Banking. Μάθετε περισσότερα.

Βήμα 1

Μετά την είσοδό σας στο Internet Banking, μεταβαίνετε στην ενότητα Προφίλ και πατάτε το κουμπί «Ενημέρωση στοιχείων!» στο αντίστοιχο banner του gov.gr. Στη συνέχεια, εισάγετε τους κωδικούς σας στο TAXISNET, ώστε να μεταφερθείτε στην υπηρεσία “eGov-KYC”.

 

Βήμα 2

Ελέγχετε τις κατηγορίες στοιχείων που επιθυμείτε να ενημερώσετε και, αν συμφωνείτε, δίνετε τη συναίνεσή σας στην υπηρεσία eGov-KYC για την πρόσβαση της Τράπεζας στις κατηγορίες στοιχείων και επιστρέφετε στο Internet Banking.

Προσοχή! Για να προχωρήσετε στη διαδικασία ενημέρωσης στοιχείων μέσω gov.gr, θα πρέπει να έχετε δηλωμένο και επιβεβαιωμένο ένα κινητό στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ).


Βήμα 3

Σε αυτό το σημείο θα εμφανιστούν όλες οι κατηγορίες στοιχείων που αντλήθηκαν από το gov.gr (π.χ. στοιχεία ταυτοποίησης, στοιχεία εισοδήματος, στοιχεία επικοινωνίας), καθώς και οι αναλυτικές πληροφορίες ανά κατηγορία.


Βήμα 4

Αν συμφωνείτε με τα στοιχεία, τα επιβεβαιώνετε με την εισαγωγή OTP, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης των στοιχείων σας στην Τράπεζα.

Αν δεν συμφωνείτε με κάποιο στοιχείο, μπορείτε να επιστρέψετε σε προηγούμενο βήμα και να από-επιλέξετε ολόκληρη την κατηγορία.


Βήμα 5

Πλέον, μπορείτε να δείτε τα προσωπικά στοιχεία που έχετε επιβεβαιώσει – επικαιροποιήσει μέσω του gov.gr, να τα αποθηκεύσετε σε PDF και να τα εκτυπώσετε.

Επιβεβαίωση/Επικαιροποίηση προσωπικών στοιχείων μέσω της υπηρεσίας eGov-KYC
 
 
Γιατί πρέπει να επιβεβαιώσω/επικαιροποιήσω τα προσωπικά μου στοιχεία;

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όπως αυτό καθορίζεται από το ν. 4557/2018 και την Απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων (ΕΤΠΘ) 281/2009 όπως εκάστοτε ισχύουν, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να εφαρμόζουν μέτρα δέουσας επιμέλειας, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας των πελατών και τη διαμόρφωση του οικονομικού / συναλλακτικού τους προφίλ βάσει εγγράφων, δεδομένων ή πληροφοριών από αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή, συμπεριλαμβανομένων, όπου υπάρχουν, μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.

 
Είναι υποχρεωτικό να επιβεβαιώσω/επικαιροποιήσω τα στοιχεία μου μέσω της υπηρεσίας eGov-KYC;

Όχι. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη εφόσον επιθυμείτε να επιβεβαιώσετε/επικαιροποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Σημειώνεται ωστόσο ότι η επιβεβαίωση στοιχείων πελατών είναι υποχρεωτική διαδικασία για τα πιστωτικά ιδρύματα. Ως εκ τούτου, εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τη σχετική υπηρεσία, θα πρέπει να καλυφθεί η εν λόγω ανάγκη, μέσω άλλων δυνατοτήτων που προσφέρει η Εθνική Τράπεζα (π.χ. Internet Banking, Mobile Banking, δίκτυο Καταστημάτων).

 
Τι συμβαίνει αν δεν επιβεβαιώσω/επικαιροποιήσω τα προσωπικά μου στοιχεία;

Η επιβεβαίωση στοιχείων πελατών είναι υποχρεωτική διαδικασία για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Κατά συνέπεια ενδέχεται να ζητηθεί επιβεβαίωση/επικαιροποίηση κάποιου/κάποιων από τα προσωπικά σας στοιχεία, αν δεν είναι ήδη επιβεβαiωμένα/επικαιροποιημένα, κατά την υποβολή αιτήματος για τη χορήγηση ενός από τα προϊόντα που προσφέρονται μέσω Internet Banking/Mobile Banking (όπως π.χ. πιστωτική κάρτα, δάνειο εξπρές κ.λπ.). Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη υποχρέωση αφορά τη χορήγηση προϊόντων τόσο μέσω Internet Banking/Mobile Banking, όσο και μέσω του δικτύου Καταστημάτων.

 
Ποια στοιχεία μπορώ να επιβεβαιώσω/επικαιροποιήσω μέσω της υπηρεσίας eGov-KYC;

Τα στοιχεία που μπορείτε επιβεβαιώσετε/επικαιροποιήσετε μέσω της υπηρεσίας eGov-KYC την παρούσα χρονική στιγμή είναι τα στοιχεία εισοδήματος, επικοινωνίας και επαγγελματικής δραστηριότητας.

 
Γιατί δε μπορώ να επικαιροποιήσω τα στοιχεία της ταυτότητάς μου μέσω της υπηρεσίας eGov-KYC;

Στην παρούσα φάση και έως ότου ληφθεί σχετική απόφαση από την Τράπεζα της Ελλάδος, δεν επιτρέπεται η επικαιροποίηση των στοιχείων της ταυτότητας μέσω της υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να εξυπηρετηθείτε σε ένα από τα Καταστήματα του Δικτύου της Τράπεζας, προσκομίζοντας το νέο νομιμοποιητικό σας έγγραφο.

 
Γιατί εμφανίζονται τα στοιχεία της ταυτότητάς μου στο βήμα της Ταυτοποίησης χρήστη;

Στο βήμα της Ταυτοποίησης χρήστη, εμφανίζονται τα στοιχεία ταυτότητας γιατί αντλήθηκαν από την υπηρεσία eGov-KYC και ενημερώνεστε ότι βάσει αυτών έγινε η αυθεντικοποίησή σας για να προχωρήσετε στα επόμενα βήματα επιβεβαίωσης/επικαιροποίησης στοιχείων.

 
Πώς μπορώ να πληροφορηθώ αν χρειάζονται επιβεβαίωση/επικαιροποίηση τα προσωπικά μου στοιχεία;

Μπορείτε να ελέγξετε αν τα προσωπικά σας στοιχεία χρειάζονται επιβεβαίωση/επικαιροποίηση, μεταβαίνοντας στην υπηρεσία Internet ή Mobile Banking, στο Προφίλ σας. Αν δίπλα από το στοιχείο υπάρχει η ένδειξη «Χρειάζεται επικαιροποίηση», τότε μπορείτε να επικαιροποιήσετε το συγκεκριμένο προσωπικό στοιχείο είτε μέσω της υπηρεσίας eGov-KYC ή με ανάρτηση του αντίστοιχου επιβεβαιωτικού εγγράφου.

 
Με ποιον τρόπο μπορώ να επιβεβαιώσω/επικαιροποιήσω τα προσωπικά μου στοιχεία;

Η επιβεβαίωση/επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων μπορεί να γίνει μέσω:

· Ιnternet Banking (μέσω της υπηρεσίας eGov-KYC ή με ανάρτηση επιβεβαιωτικών εγγράφων)

· NBG Mobile Banking (με ανάρτηση επιβεβαιωτικών εγγράφων)

· του Δικτύου των Καταστημάτων της Τράπεζας.

 
Η υφιστάμενη διαδικασία επιβεβαίωσης/επικαιροποίησης προσωπικών στοιχείων με ανάρτηση εγγράφων καταργείται;

Όχι. Η επιβεβαίωση/επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων μπορεί να γίνει μέσω:

· Ιnternet Banking (μέσω της υπηρεσίας eGov-KYC ή με ανάρτηση επιβεβαιωτικών εγγράφων)

· NBG Mobile Banking (με ανάρτηση επιβεβαιωτικών εγγράφων)

· του Δικτύου των Καταστημάτων της Τράπεζας.

 
Τα στοιχεία επικοινωνίας που εμφανίζονται στην υπηρεσία eGov-KYC δεν είναι σωστά. Πώς μπορώ να τα αλλάξω;

Αν τα στοιχεία επικοινωνίας που εμφανίζονται στο eGov-KYC δεν είναι σωστά, τότε δεν είναι δυνατή η αλλαγή αυτών μέσω της υπηρεσίας Internet Banking. Τα στοιχεία επικοινωνίας αλλάζουν από το Ε.Μ.Επ. (Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας), αφού γίνει σύνδεση με τους κωδικούς TAXISNET στο gov.gr.

 
Πόσες ημέρες χρειάζεται για να ενημερωθούν τα στοιχεία μου μέσω της υπηρεσίας eGov-KYC ή με τη διαδικασία ανάρτησης εγγράφων;

Τα προσωπικά στοιχεία που ενημερώνονται αυτόματα εμφανίζονται την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στο Internet και Mobile Banking. Για όσα στοιχεία απαιτείται έλεγχος πριν την ενημέρωσή τους, θα φανούν μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος και θα εμφανιστεί σχετικό ενημερωτικό μήνυμα.