Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

​​​​​​​

 • Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

  Οι δράσεις συνεργασίας με τον ΣΕΒ Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών την περίοδο 7/2014- 7/2016 περιλάμβαναν:

  - συμμετοχή δύο ομάδων που διακρίθηκαν στο πρόγραμμα ekinisiLAB στη Β’ Φάση του Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας

  - συμμετοχή ομάδων που υπέβαλαν προτάσεις στον Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας στο πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και θερμοκοιτίδας ekinisiLAB

  - ένταξη επιχειρήσεων που συμμετείχαν στα προγράμματα του ΣΕΒ στο πρόγραμμα χρηματοδότησης και συμβουλευτικής της Εθνικής Τράπεζας «NBG Business Seeds».

 • AmCham GR Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο

  Η συνεργασία με το Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο αποσκοπεί στη δημιουργία πλαισίου συνεργασίας με αμερικάνικους incubators και accelerators ώστε να δοθεί πρόσβαση σε επιλεγμένες ελληνικές startups που συμμετέχουν στο πρόγραμμα NBG Business Seeds, εκτός της συνήθους διαδικασίας επιλογής και συμμετοχής.

  Σχετικά με τον διαγωνισμό MIW, στελέχη της Εθνικής Τράπεζας συμμετέχουν στις επιτροπές αξιολόγησης καθώς επίσης και σε δράσεις mentoring ομάδων σε χρηματοοικονομικά θέματα. Για επιλεγμένες εταιρείες που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό θα εξετάζεται η ένταξή τους στο πρόγραμμα χρηματοδότησης και mentoring της Εθνικής Τράπεζας «NBG Business Seeds». Αντίστοιχα, θα εξετάζεται η συμμετοχή εταιρειών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΝΒG Business Seeds στα προγράμματα, τις εκδηλώσεις και τα roadshows του Ελληνο-Αμερικάνικου Εμπορικού Επιμελητήριου.

 • Israel Advanced Technology Industries (IATI)

  Μέσω της συνεργασίας με το Israel Advanced Technology Industries (IATI) οι εταιρείες του προγράμματος NBG Business Seeds έρχονται σε επαφή με το διεθνώς αναγνωρισμένο οικοσύστημα καινοτομίας του Ισραήλ και αποκτούν πρόσβαση σε έρευνα και ανάπτυξη, σε υποστήριξη, εξεύρεση χρηματοοικονομικών λύσεων και χρηματοδότηση μέσω από παγκόσμιας εμβέλειας venture capital funds και άλλους επενδυτές.

  O φορέας « IATI»  ξεχωρίζει παγκοσμίως σαν ο οργανισμός με 600 περίπου μέλη, επιχειρηματίες, νεοφυείς εταιρείες, θερμοκοιτίδες επιταχυντές, κέντρα έρευνας και ανάπτυξης, πολυεθνικές εταιρείες, τοπικά και διεθνή venture capital funds, ιδιώτες επενδυτές, εταιρείες μεταφοράς τεχνολογίας και παροχής υπηρεσιών, που υιοθετεί προσπάθειες έρευνας, ανάπτυξης και εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών στις βιομηχανίες της υψηλής τεχνολογίας και των βιολογικών επιστημών.​

 • Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ)
  Το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JA Greece), στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την Τράπεζα, θα μπορεί να εισηγείται την απευθείας ένταξη, μετά από σχετική έγκριση της Τράπεζας, των δύο ομάδων που προκρίνονται στον Φοιτητικό Διαγωνισμό «Ψηφιακής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας/JA Start Up» του ΣΕΝ/JA Greece, στη Β’ Φάση του Διαγωνισμού «Καινοτομία & Τεχνολογία – NBG Business Seeds» της Τράπεζας, υπό την προϋπόθεση ότι η θεματική των προτάσεων αυτών εμπίπτει στο αντικείμενο των Θεματικών Ενοτήτων του Διαγωνισμού «Καινοτομία & Τεχνολογία – NBG Business Seeds» της Τράπεζας.
 • Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ)
  Η συνεργασία με το ΚΕΜΕΛ  - Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος -  κινείται   σε τρεις βασικούς άξονες:


  -Συμμετοχή στελεχών του ΚΕΜΕΛ σε workshops  του Διαγωνισμού «Καινοτομία & Τεχνολογία – NBG Business Seeds» με νεοφυείς επιχειρήσεις για καθοδήγηση ομάδων.

  -Διοργάνωση κλειστών συναντήσεων με ομάδες του NBG Business Seeds για καθοδήγηση σε θέματα οργάνωσης και χρηματοοικονομικής διαχείρισης.

  -Δυνατότητα του ΚΕΜΕΛ να προτείνει ώριμες νεοφυείς εταιρείες στο πρόγραμμα ΝΒG Business Seeds για διερεύνηση χρηματοδότησης.

 • Higher Incubator Giving Growth & Sustainability (HIGGS)
  Η συνεργασία με το HIGGS κινείται σε 5 βασικούς άξονες:

  -Συμμετοχή ομάδων που υποστηρίζονται από τον Οργανισμό στον Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας του προγράμματος NBG Business Seeds.


  -Συμμετοχή ομάδων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα NBG Business Seeds στις δράσεις του Οργανισμού.

  -Συνδιοργάνωση δράσεων, εκδηλώσεων και εργαστηρίων με στόχο την προώθηση της καινοτομίας με βασικό αλλά όχι αποκλειστικό άξονα την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

  -Στοχευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση σε επιχειρηματικά θέματα ομάδων που υποστηρίζονται από τον Οργανισμό.

  -Δυνατότητα του Οργανισμού να προτείνει ώριμες νεοφυείς εταιρείες για ένταξη στο πρόγραμμα NBG Business Seeds και για διερεύνηση χρηματοδότησης.
 • Οικοσύστημα Καινοτομίας και Πολιτισμού Θεσσαλονίκης (ΟΚ!Τhess)
  Η συνεργασία με το  Οικοσύστημα  Καινοτομίας και Πολιτισμού Θεσσαλονίκης  (ΟΚ!Τhess) κινείται σε 4 βασικούς άξονες:
   
  - Συνδιοργάνωση του «Match & Develop a startup Θεσσαλονίκης», σε συνεργασία και με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

  - Συμμετοχή των ομάδων του ΟΚ!Thess στο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας του Προγράμματος.

  - Συνδιοργάνωση ημερίδας για όλους τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας που προέρχονται από Β. Ελλάδα.

  - Δυνατότητα του ΟΚ!Thess  να προτείνει ώριμες νεοφυείς εταιρείες στο Πρόγραμμα για διερεύνηση χρηματοδότησης.
 • PatrasIQ
  Η συνεργασία με το PatrasIQ κινείται σε 5 βασικούς άξονες:

  -Συνδιοργάνωση του «Match & Develop a startup Patras».

  -Συμμετοχή ομάδων των φορέων της Συντονιστικής Επιτροπής του PatrasIQ στον Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας του Προγράμματος.

  -Συνδιοργάνωση ημερίδας για όλους τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας που προέρχονται από την Πελοπόννησο, την Στερεά Ελλάδα γενικότερα τη Δυτική Ελλάδα.

  -Στήριξη των πρωτοβουλιών του PatrasΙQ με mentoring, συνδιοργάνωση ημερίδων και γενικά βοήθεια στη λειτουργία τοπικών προγραμμάτων στήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

  -Δυνατότητα του PatrasIQ να προτείνει ώριμες νεοφυείς εταιρείες στο Πρόγραμμα για διερεύνηση χρηματοδότησης.
 • Ίδρυμα Ωνάση
  Η συνεργασία με το Ίδρυμα Ωνάση μέσα από τον πυλώνα του Πολιτισμού κινείται σε 5 βασικούς άξονες:

  -Συμμετοχή ομάδων που υποστηρίζονται από τον οργανισμό στον Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας του προγράμματος NBG Business Seeds.

  -Συμμετοχή ομάδων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα NBG Business Seeds στις δράσεις του οργανισμού, εφόσον αυτό ανταποκρίνεται στον προγραμματισμό και τις προτεραιότητες του.

  -Συνδιοργάνωση δράσεων, εκδηλώσεων και εργαστηρίων με στόχο την προώθηση της καινοτομίας με βασικούς άξονες την παιδεία και τον πολιτισμό.

  -Στοχευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση σε επιχειρηματικά θέματα ομάδων που υποστηρίζονται από τον οργανισμό.

  -Δυνατότητα του οργανισμού να προτείνει ώριμες νεοφυείς εταιρείες για ένταξη στο πρόγραμμα NBG Business Seeds και για διερεύνηση χρηματοδότησης.

 • Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
  Η συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) κινείται σε 8 βασικούς άξονες:
  • Διοργάνωση δύο (2) εκδηλώσεων / workshops σε χώρο της Τράπεζας με αντικείμενο την παρουσίαση στοχευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων της Ε.Ε. για τα οποία  ο Οργανισμός αποτελεί Εθνικό Σημείο Επαφής (Horizon 2020, COSME), την παρουσίαση υπηρεσιών πρόσβασης σε διεθνείς αγορές για τη διάχυση και μεταφορά τεχνολογίας μέσα από το Enterprise Europe Network καθώς επίσης και για τη διερεύνηση σύναψης συνεργασιών σε ερευνητικά, καινοτόμα, τεχνολογικά ή εμπορικά θέματα.
  • Υποστήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση κατά τη σύνταξη και προ-αξιολόγηση προτάσεων σχετικά με χρηματοδοτικά εργαλεία της Ε.Ε. για τα οποία  ο Οργανισμός  αποτελεί Εθνικό Σημείο Επαφής (Horizon 2020, COSME)  για επιλεγμένες επιχειρήσεις που πληρούν κριτήρια επιλεξιμότητας και υποστηρίζονται από το Πρόγραμμα.
  • Υπηρεσίες διάγνωσης των αναγκών (First Company Visit, Business Review, Technology Audit) σε επιλεγμένες επιχειρήσεις που υποστηρίζονται από το Πρόγραμμα και έχουν ως αντικείμενο την καινοτομία και τις διεθνείς αγορές.
  • Προβολή και ενημέρωση της κοινής γνώμης καθώς και στοχευμένων αποδεκτών  για τις επιχειρήσεις που υποστηρίζονται από το Πρόγραμμα, μέσω δράσεων που υλοποιούνται σε συνεργασία με  τον Οργανισμό ή μέσω  λοιπών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με  καινοτόμα επιχειρηματική δραστηριότητα, (μέσω newsletters, δελτίων τύπου, αναφορών στο Enterprise Europe Network, ημερίδων κ.λ.π.).
  • Δικτύωση του Οργανισμού με επιχειρηματικές ομάδες ή/και λοιπούς εμπλεκόμενους οργανισμούς στο Πρόγραμμα.
  • Συνεργασία για τον καθορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης επενδύσεων υψηλής τεχνολογικής στάθμης.
  • Παροχή εξειδικευμένων στοιχείων και αναλύσεων ανάλογα με τις ανάγκες της Τράπεζας στον τομέα της Ε&Α (R&D metrics) και καινοτομία (CIS) πάνω στην βάση των επίσημων εθνικών ερευνών που διενεργεί ο Οργανισμός.

   

 • CapsuleT
  Η συνεργασία αφορά στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τον προγραμματισμό των συνεργειών μεταξύ του Οργανισμού και της Τράπεζας στο πλαίσιο των δράσεων ενθάρρυνσης και ανάπτυξης της νέας επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων.

  Πιο συγκεκριμένα, αφορά στη συμμετοχή μιας ομάδας, που διακρίνεται στις διαδικασίες αξιολόγησης του CapsuleT, απευθείας στη B’Φάση του Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας, στη διοργάνωση ετήσιας ημερίδας με τις ομάδες του διαγωνισμού Καινοτομίας της Εθνικής Τράπεζας, στη συνδιοργάνωση δράσεων, εκδηλώσεων και εργαστηρίων με στόχο την προώθηση της καινοτομίας στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα καθώς και την χρηματοοικονομική και επιχειρηματική καθοδήγησή τους.
 •  

 • Hub to Business Hub
  Η συνεργασία αφορά στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τον προγραμματισμό των συνεργειών μεταξύ του Οργανισμού και της Τράπεζας στο πλαίσιο των δράσεων ενθάρρυνσης και ανάπτυξης της νέας επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων.

  Πιο συγκεκριμένα, αφορά στη συμμετοχή ομάδων του H2B Hub στον Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας, στη συνδιοργάνωση δράσεων, εκδηλώσεων και εργαστηρίων με στόχο την προώθηση της καινοτομίας στην Κρήτη, στη στοχευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση σε επιχειρηματικά θέματα ομάδων που υποστηρίζονται από τον οργανισμό και στη δυνατότητα του Οργανισμού να προτείνει ώριμες νεοφυείς εταιρείες για ένταξη στο πρόγραμμα NBG Business Seeds και για διερεύνηση χρηματοδότησης.
 • ΕΙΤ Climate-Kic Hub Greece
  Η συνεργασία με το ΕΙΤ Climate-Kic Hub Greece και τον συντονιστή του Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά” στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης κινείται σε 6 βασικούς άξονες:

  -Διερεύνηση συνεργειών μεταξύ των δράσεων του Οργανισμού και της Τράπεζας.

  -Στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας με τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και τη συμμετοχή σε δράσεις καθοδήγησης.

  -Συμμετοχή ομάδων που υποστηρίζονται από τον Οργανισμό στον Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας του προγράμματος NBG Business Seeds.

  -Συμμετοχή ομάδων που υποστηρίζονται από το NBG Business Seeds στις δράσεις του Οργανισμού.

  -Στοχευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση σε θέματα επιχειρηματικότητας από στελέχη του προγράμματος NBG Business Seeds σε ομάδες που υποστηρίζονται από τον Οργανισμό.

  -Διερεύνηση ένταξης ώριμων νεοφυών εταιρειών που υποστηρίζονται από τον Οργανισμό στο πρόγραμμα ΝΒG Business Seeds.
 •  
   
 •  

   

 • Endeavor Greece
  Η συνεργασία της Εθνικής Τράπεζας με την Endeavor Greece​  αποβλέπει στην υποστήριξη καινοτόμων και αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων. Η συμβολή της Εθνικής Τράπεζας και των στελεχών της, στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, συνίσταται:

  •στην καθοδήγηση των επιχειρηματιών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και λειτουργίας κα
  •στην παροχή χρηματοδότησης  σε υγιείς επιχειρήσεις με υψηλό βαθμό εξωστρέφειας, που είναι σε φάση ανάπτυξης και αναζητούν τα εφόδια για να μεγαλώσουν, να δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις  εργασίας και να επεκταθούν στην Ελλάδα και τις ξένες αγορές.

  Η καινοτομία που υποστηρίζεται αφορά σε όλους τους τομείς με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα, όπως τουρισμός, τεχνολογία, αγροτική παραγωγή και τρόφιμα/ποτά. Κριτήρια επιλογής για τις εταιρείες που εντάσσονται στο δίκτυο της Endeavor  και κατά συνέπεια στο πρόγραμμά μας είναι ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης, η εξωστρέφεια και η δημιουργία θέσεων εργασίας.​

  Η συνεργασία της Τράπεζας με την Endeavor πραγματοποιείται μέσω:
   
  •της συμμετοχής του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας στο ΔΣ της Endeavor Greece
  •της συμμετοχής στελεχών της Εθνικής στο δίκτυο μεντόρων της Endeavor Greece και
  •της χορήγησης δανείων βάσει της υφιστάμενης πολιτικής δανεισμού για επιλεγμένες επιχειρήσεις του δικτύου της Endeavor Greece.

 • The Peoples Trust
  Η συνεργασία με τον ιδιωτικά χρηματοδοτούμενο μη κερδοσκοπικό οργανισμό «The People’s Trust», ο οποίος παρέχει μικροχρηματοδότηση και υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης σε μικρές επιχειρήσεις όλων των κλάδων, περιλαμβάνει οικονομική αρωγή σε ομάδες του προγράμματος NBG Business Seeds για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους σχεδίων.

  Επίσης, η ΜΚΟ «The People’s Trust» μπορεί να εισηγείται την ένταξη δύο ώριμων επιχειρηματικών ομάδων/ προτάσεων που έχουν διακριθεί στις δράσεις του, απευθείας στη Β’ Φάση του Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας, καθώς και την ένταξη στο πρόγραμμα NBG Business Seeds δύο ώριμων νεοφυών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στα προγράμματά του.
 • Innoenergy-KINNO
  H συνεργασία του προγράμματος NBG Business Seeds με την InnoEnergy, διεθνή φορέα στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας και την KINNO Consultants ltd που αποτελεί το HUB της InnoEnergy στην Ελλάδα και την Κύπρο αφορά σε:

  •Διερεύνηση συνεργειών μεταξύ δράσεων που οργανώνει η InnoEnergy στην Ελλάδα αλλά και στο Εξωτερικό και παρόμοιες δράσεις που πραγματοποιεί η Τράπεζα (π.χ. Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας, το πρόγραμμα NBG Business Seeds κ.λπ.) Συγκεκριμένα σχετικά με τις δράσεις που πραγματοποιούνται από την InnoEnergy στη Ελλάδα, συνέργειες μπορούν να επιτευχθούν και μέσω της KINNO, εφόσον η KINNO είναι ο εκπρόσωπος της InnoEnergy στην Ελλάδα.

  •Σχετικά με το διαγωνισμό InnoEnergy Powerup! Country Final Greece, συμφωνείται πως η Τράπεζα είναι εξουσιοδοτημένη να προτείνει τη συμμέτοχή ομάδων που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας του προγράμματος NBG Business Seeds, δεδομένου ότι τα θέματα των διαγωνισμών είναι σχετικά. Υπάλληλοι της τράπεζας θα συμμετάσχουν στις επιτροπές αξιολόγησης καθώς και σε δράσεις καθοδήγησης των ομάδων για θέματα οικονομικού χαρακτήρα.

  •Η InnoEnergy μπορεί να προτείνει την ένταξη εταιριών, που συμμετείχαν στον διαγωνισμό InnoEnergy Powerup! Country Final Greece, στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδότησης και καθοδήγησης NBG Business Seeds της Τράπεζας. Η Τράπεζα θα εξετάσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει με βάση τα κριτήρια που εφαρμόζονται για την συμμετοχή εταιριών στο πρόγραμμα NBG Business Seeds, ανάλογα τις ανάγκες και προοπτικές της επιχείρησης.

  •Η Τράπεζα μπορεί να προτείνει στην InnoEnergy ομάδες από το πρόγραμμα NBG Business Seeds για δικτύωση, ενημέρωση, επένδυση ή συν επένδυση καθώς και για τη συμμετοχή τους σε θερμοκοιτίδες ή άλλα προγράμματα της InnoEnergy.

  •Επικοινωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών σχετικά με δράσεις και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης της νεανικής επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας στον ενεργειακό τομέα.
 • Entrepreneurs’ Organization
  Αντικείμενο της συνεργασίας είναι οι συνέργειες ανάμεσα στις δράσεις που διοργανώνει ο Οργανισμός όπως  διαγωνισμός φοιτητών-επιχειρηματιών GSEA) με τις αντίστοιχες δράσεις της Εθνικής Τράπεζας όπως ο  Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας, η συνδιοργάνωση εκδηλώσεων δράσεων και εργαστηρίων και αμοιβαία συμμετοχή σε δράσεις mentoring με στόχο την προώθηση της καινοτομίας., η συμμετοχή ομάδων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα NBG Business Seeds στις δράσεις του Οργανισμού, η στοχευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση σε επιχειρηματικά θέματα ομάδων που υποστηρίζονται από τον Οργανισμό και η δυνατότητα του Οργανισμού να προτείνει ώριμες νεοφυείς εταιρείες για ένταξη στο πρόγραμμα NBG Business Seeds και για διερεύνηση χρηματοδότησης.
 •  
   
 •  

 

 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ)

  Η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενθάρρυνση και ανάδειξη της νεανικής επιχειρηματικότητας, έχει προχωρήσει σε συμφωνία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών​ για την περαιτέρω υποστήριξη των προτάσεων που ξεχωρίζουν στον Διαγωνισμό i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία, με εκπαίδευση σε θέματα λογιστικής, μάρκετινγκ και πωλήσεων.

  Ειδικότερα, οι δράσεις συνεργασίας με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  περιλαμβάνουν:

  χορηγία των βραβείων του φοιτητικού διαγωνισμού Εnnovation και συμμετοχή των νικητών στη Β' Φάση του Διαγωνισμού  Καινοτομίας & Τεχνολογίας και
  υποστήριξη των προτάσεων που ξεχωρίζουν στον Διαγωνισμό, μέσα από την ένταξή τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα "Διοίκηση και ανάπτυξη βιώσιμων καινοτόμων start-ups" και "Entrepreneurship boot camp" του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ)
  Στόχος της συνεργασίας αυτής με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) είναι η ανάδειξη, η προβολή και τελικά η υλοποίηση καινοτόμων ιδεών και έργων τα οποία θα βοηθήσουν την ανάπτυξη βιώσιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα της χώρας μας αλλά και των μεμονωμένων παραγωγών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Τράπεζα και το ΓΠΑ θα αναπτύξουν από κοινού:

  ενέργειες δικτύωσης, προβολής καινοτόμων ιδεών και έργων, αμοιβαίας πληροφόρησης καθώς και ανάδειξης και υποστήριξης επιχειρηματικών εγχειρημάτων αξιοποίησης έρευνας καθηγητών και ερευνητών του ΓΠΑ μέσα από δράσεις εκπαίδευσης και καθοδήγησης ομάδων, παροχής υποδομών δικτύωσης και χρηματοδότησης.​​​
 • Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Με απόφαση της πρυτανείας, μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχουν στην αξιολόγηση των προτάσεων του Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας του προγράμματος NBG Business Seeds.

  Επιπλέον, η συνεργασία με το Κέντρο Αρχιμήδης μέσα κινείται σε 5 βασικούς άξονες:

  -Συμμετοχή ομάδων που υποστηρίζονται από τον οργανισμό στον Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας του προγράμματος NBG Business Seeds.

  -Συμμετοχή ομάδων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα NBG Business Seeds στις δράσεις του οργανισμού, εφόσον αυτό ανταποκρίνεται στον προγραμματισμό και τις προτεραιότητες του.

  -Συνδιοργάνωση δράσεων, εκδηλώσεων και εργαστηρίων με στόχο την προώθηση της καινοτομίας με βασικούς άξονες την παιδεία και τον πολιτισμό.

  -Στοχευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση σε επιχειρηματικά θέματα ομάδων που υποστηρίζονται από τον οργανισμό.

  -Δυνατότητα του οργανισμού να προτείνει ώριμες νεοφυείς εταιρείες για ένταξη στο πρόγραμμα NBG Business Seeds και για διερεύνηση χρηματοδότησης.

 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  Με απόφαση της πρυτανείας, μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου συμμετέχουν στην αξιολόγηση των προτάσεων του Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας του προγράμματος NBG Business Seeds.
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Με απόφαση της πρυτανείας, μέλη ΔΕΠ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συμμετέχουν στην αξιολόγηση των προτάσεων του Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας του προγράμματος NBG Business Seeds.
 • Πανεπιστήμιο Πειραιά
  Με απόφαση της πρυτανείας, μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου συμμετέχουν στην αξιολόγηση των προτάσεων του Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας του προγράμματος NBG Business Seeds.
 • Πανεπιστήμιο Πατρών
  Με απόφαση της πρυτανείας, μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου συμμετέχουν στην αξιολόγηση των προτάσεων του Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας του προγράμματος NBG Business Seeds.
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης
  Με απόφαση της πρυτανείας, μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου συμμετέχουν στην αξιολόγηση των προτάσεων του Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας του προγράμματος NBG Business Seeds.
 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  Με απόφαση της πρυτανείας, μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου συμμετέχουν στην αξιολόγηση των προτάσεων του Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας του προγράμματος NBG Business Seeds.
 • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
  Με απόφαση της πρυτανείας, μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου συμμετέχουν στην αξιολόγηση των προτάσεων του Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας του προγράμματος NBG Business Seeds.
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  Με απόφαση της πρυτανείας, μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου συμμετέχουν στην αξιολόγηση των προτάσεων του Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας του προγράμματος NBG Business Seeds.
 • Πολυτεχνείο Κρήτης
  Με απόφαση της πρυτανείας, μέλη ΔΕΠ του Πολυτεχνείου συμμετέχουν στην αξιολόγηση των προτάσεων του Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας του προγράμματος NBG Business Seeds.
 • Κέντρο Αρχιμήδης
  Η συνεργασία με το ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ κινείται σε 8 βασικούς άξονες:

  - Ενημέρωση Στελεχών της Τράπεζας για επισκέψεις ερευνητών σε επιχειρήσεις και εκπροσώπων επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών φορέων στο «ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» ή/και για ημερίδες και συνέδρια που προωθούν το αντικείμενο συνεργασίας.

  - Συνδιοργάνωση δράσεων, εκδηλώσεων και εργαστηρίων με στόχο την προώθηση της καινοτομίας.

  - Στοχευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση σε επιχειρηματικά και χρηματοοικονομικά θέματα ομάδων που υποστηρίζονται από το «ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ».

  - Συμμετοχή στελεχών της Τράπεζας σε δράσεις mentoring και συμβουλευτικής μεταξύ στελεχών επιχειρήσεων, επιχειρηματικών συμβούλων και ερευνητών σχετικά με επιχειρηματικά σχέδια αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων.

  - Δυνατότητα του «ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΜΉΔΗΣ» να προτείνει ώριμες νεοφυείς εταιρείες προς διερεύνηση ένταξης στο πρόγραμμα NBG Business Seeds ή/και ενδεχόμενης χρηματοδότησης.

  - Συμμετοχή ομάδων που υποστηρίζονται από το «ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» στις δράσεις καινοτομίας της Τράπεζας, όπως στον Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας του προγράμματος NBG Business Seeds. 

  - Συμμετοχή ομάδων που υποστηρίζονται από τις δράσεις καινοτομίας της Τράπεζας στις δράσεις του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», εφόσον αυτό εμπίπτει στους σκοπούς, τον προγραμματισμό και τις προτεραιότητες του.

  - Συμμετοχή στελεχών της Τράπεζας στη Συμβουλευτική Επιτροπή όταν αποφασιστεί χωρίς αρμοδιότητες αλλά με τον συμβουλευτικό ρόλο ως «μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας» που θα προτείνει ιδέες και δράσεις για την προώθηση των σκοπών του Κέντρου.

 •  
   
 •  
   

 • Amazon
  H Εθνική τράπεζα συνεργάζεται με τις υπηρεσίες Amazon Web Services​ (AWS) στο πλαίσιο του προγράμματος AWS Activate.

  Οι εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα NBG Business Seeds έχουν πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες AWS: υπηρεσίες cloud, training, τεχνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής​.

 • Grant Thornton
  Η Grant Thornton, στα πλαίσια των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της, προσφέρει για ένα έτος δωρεάν τις φορολογικές, λογιστικές και συμβουλευτικές της υπηρεσίες  σε επιλεχθείσες εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΝΒG Business Seeds.

  Περαιτέρω, θα συμμετάσχει στα workshops που διοργανώνονται δύο (2) φορές τον χρόνο στο πλαίσιο του Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας προκειμένου να παράσχει ενημέρωση και συμβουλές σε επίκαιρα θέματα που θα απασχολούν τις συμμετέχουσες εταιρείες.

 • Microsoft
  Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Microsoft, η Εθνική Τράπεζα μπορεί να προτείνει για ένταξη στο πρόγραμμα «BizSpark» ομάδες που έχουν ήδη συμμετάσχει στον ετήσιο Διαγωνισμό «Καινοτομίας & Τεχνολογίας». Μπορεί επίσης να προτείνει για φιλοξενία (incubation) στο Κέντρο Καινοτομίας Microsoft, έως δύο ομάδες ανά έτος μεταξύ των νικητών του ετήσιου Διαγωνισμού «Καινοτομίας & Τεχνολογίας».

   Αντιστοίχως, η Microsoft μπορεί να εισηγείται την ένταξη εταιρειών που συμμετείχαν στα προγράμματά της στο πρόγραμμα χρηματοδότησης και mentoring της Τράπεζας «NBG Business Seeds» καθώς επίσης και την ένταξη των δύο εταιρειών που προκρίθηκαν στον Φοιτητικό Διαγωνισμό Τεχνολογίας «Imagine Cup» στη Β’ Φάση του Διαγωνισμού «Καινοτομίας & Τεχνολογίας» υπό την προϋπόθεση ότι η ένταξή τους πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού και η θεματική των προτάσεών τους είναι σχετική με αυτήν του εν λόγω Διαγωνισμού.

 • Watson Farley & Williams

  Η δικηγορική εταιρία Watson Farley & Williams, στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της, συνδράμει την Τράπεζα για την ενημέρωση, ανάδειξη και ανάλυση νομικών ζητημάτων που δύναται να απασχολούν τις εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΝΒG Business Seeds.

   Η Watson Farley & Williams συμμετέχει στα workshops που διοργανώνονται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας προκειμένου να παράσχει ενημέρωση σε επίκαιρα νομικά θέματα που θα απασχολούν τις συμμετέχουσες εταιρείες.

  Η Watson Farley & Williams συμμετέχει πιλοτικά σε συνεργασία με το πρόγραμμα NBG Business Seeds και πανεπιστημιακά ιδρύματα με στόχο την ενημέρωση επί νομικών ζητημάτων  που σχετίζονται με τη δημιουργία πλαισίου εμπορικής εκμετάλλευσης και υλοποίησης του ερευνητικού έργου των πανεπιστημίων.​​​​

 • Google
  Η Google θα στηρίξει το Πρόγραμμα «NBG Business Seeds” με την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υπηρεσιών καθοδήγησης (mentoring) σε συγκεκριμένες νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν χαρακτηριστεί από την ΕΤΕ ως «πολλά υποσχόμενες».
  Συγκεκριμένα, η Google:
   
  - Θα παράσχει παρουσιάσεις καθοδήγησης, στις εταιρείες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Business Seeds, με θέμα τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι πλατφόρμες της Google, καθώς και ξενάγηση στις πηγές ανοιχτής πρόσβασης που η ΕΤΕ θεωρεί ότι παρουσιάζουν πολύ θετική προοπτική τα τελευταία χρόνια. 
  - Θα οργανώσει ένα σεμινάριο για τις εταιρείες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Business Seeds, σχετικά με το Ψηφιακό Οικοσύστημα και τον μετασχηματισμό του καταναλωτικού κοινού, τη χαρτογράφηση των ψηφιακών μέσων, στρατηγικές για το περιεχόμενο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, λύσεις προγραμματισμού, κινητή τηλεφωνία και διαχείριση μαζικών δεδομένων, και 
  - Θα συμμετάσχει στον Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας που διοργανώνεται δύο φορές το χρόνο, τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο, καθώς και σε εργαστήρια με θέμα την ψηφιακή τεχνολογία.
 • Census
  Η συνεργασία αφορά στην παροχή προηγμένων υπηρεσιών ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων από την εταιρεία Census σε συγκεκριμένες νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν επιλεγεί από την Τράπεζα και συμμετέχουν στο Πρόγραμμα NBG Business Seeds, όπως:

  υπηρεσίες δοκιμών παρείσδυσης / Penetration Test στο περιβάλλον των νεοφυών εταιρειών, υπηρεσίες ελέγχου εφαρμογών / Application Security Testing που υποστηρίζουν και φιλοξενούν οι εταιρείες, συμβουλευτικές υπηρεσίες ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων καθώς και συμμετοχή στα workshops που διοργανώνονται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας, προκειμένου να παράσχει ενημέρωση και συμβουλές σε επίκαιρα θέματα που θα απασχολούν τις συμμετέχουσες εταιρείες​​​.
 • McKinsey & Company
  Η McKinsey & Company, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την Τράπεζα, θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιλεγμένες επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα NBG Business Seeds, μέσω συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν ξεχωριστά με κάθε επιχείρηση. Περαιτέρω, θα συμμετέχει στα workshops που διοργανώνονται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας της Τράπεζας, με σκοπό την παροχή ενημέρωσης καθώς και συμβουλών επί επίκαιρων ζητημάτων που απασχολούν τους συμμετέχοντες.
  Επίσης, στο πλαίσιο των δράσεων του Προγράμματος, θα συμμετέχει σε πρωτοβουλίες της Τράπεζας για την ανάδειξη και προώθηση της επιχειρηματικής αξιοποίησης ερευνητικών έργων ελληνικών Πανεπιστημίων.
 • PriceWaterHouseCoopers (PwC)
  Η συνεργασία με την PriceWaterHouseCoopers (PwC) κινείται στους παρακάτω άξονες:
   

  -Καθοδήγηση των εταιρειών του προγράμματος σε θέματα διαχείρισης, ενδεικτικά αναφέρονται τα θέματα διοίκησης, διαχείριση προσωπικού και περικοπής δαπανών μέσα από κλειστές συναντήσεις με κάθε ομάδα ξεχωριστά.

  -Συμμετοχή στο 3μερο Match & Develop για θέματα διακυβέρνησης/business writing σε εικοσάλεπτη παρουσίαση.

  -Διερεύνηση δυνατότητας συμβουλευτικών online συναντήσεων με ερευνητικές ομάδες του ΑΠΘ που προσπαθούν να δημιουργήσουν τεχνοβλαστούς (spin-off).

 • Accenture
  Η Accenture, στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αναπτύσσει στην Ελλάδα, στηρίζει ενεργά το πρόγραμμα «NBG Business Seeds» της Εθνικής Τράπεζας με:

  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις ομάδες/εταιρείες του προγράμματος με έμφαση σε θέματα οργάνωσης, τεχνολογίας, καινοτομίας και ενίσχυσης των επιχειρηματικών τους πλάνων

  • Συμμετοχή στα workshops που διοργανώνονται δύο φορές το χρόνο στο πλαίσιο του Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας, παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη και ενημέρωση στις ομάδες/εταιρείες του προγράμματος

  • Συμμετοχή στις πρωτοβουλίες της Εθνικής Τράπεζας για την ανάδειξη και προώθηση της επιχειρηματικής αξιοποίησης ερευνητικών έργων ελληνικών κρατικών Πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος ΝΒG Business Seeds.

  Πρόσθετα, θα διερευνηθούν δυνατότητες σύμπραξης μεταξύ των δύο οργανισμών με στόχο τη στήριξη της καινοτόμου και νεοφυούς επιχειρηματικότητας, όπως συν-διοργάνωση εκδηλώσεων και αμοιβαία συμμετοχή σε δράσεις mentoring.

 • Bayer
  Στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας της Εθνικής Τράπεζας με την εταιρεία Bayer Ελλάς προγραμματίζονται συνέργειες στο πλαίσιο στήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, όπως συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και αμοιβαία συμμετοχή σε δράσεις mentoring, συμμετοχή ομάδων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα NBG Business Seeds στις δράσεις της Εταιρείας, συνδιοργάνωση δράσεων, εκδηλώσεων και εργαστηρίων με στόχο την προώθηση της καινοτομίας, στοχευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση σε επιχειρηματικά θέματα ομάδων που υποστηρίζονται από την Bayer καθώς και προτάσεις της για την ένταξη ώριμων νεοφυών εταιρειών στο πρόγραμμα NBG Business Seeds και για διερεύνηση χρηματοδότησης.
 • ΟΤΕ
  Στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας της Εθνικης Τραπεζας με τον  ΟΤΕ προγραμματίζονται συνέργειες με στόχο τη στήριξη και προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Οι συνέργειες αυτές περιλαμβάνουν την συνδιοργάνωση εκδηλώσεων, δράσεων και εργαστηρίων, αμοιβαία συμμετοχή σε δράσεις mentoring, τη συμμετοχή ομάδων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα NBG Business Seeds στις δράσεις του ΟΤΕ, τη στοχευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση σε επιχειρηματικά θέματα ομάδων που υποστηρίζονται από τον ΟΤΕ, καθώς και δυνατότητα του ΟΤΕ  να προτείνει ώριμες νεοφυείς εταιρείες για ένταξη στο πρόγραμμα NBG Business Seeds και για διερεύνηση χρηματοδότησης.
 •  
   

Στόχος της Εθνικής είναι να συμβάλει, μέσα και από αυτή τη συνεργασία με τα κορυφαία Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, στη χρηματοδότηση, την ανάκαμψη και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, στη βάση όμως ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, διεθνοποιημένου και ανταγωνιστικού.

Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνονται οι παρακάτω ενέργειες:

• Συμβολή στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ρευστότητας τους.
• Εξέταση της αξιοποίησης εξειδικευμένων εργαλείων χρηματοδότησης για την διευκόλυνση της ανάπτυξης και εμπορευματοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
• Διαβούλευση για τις αναγκαίες θεσμικές αλλαγές με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές με στόχο την καλύτερη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή.
• Εντοπισμός πιθανών συνεργειών στο έργο τους με την επιχειρηματική πελατεία και ενίσχυση των μεταξύ τους επαφών και σχέσεων.
• Εξέταση των ευκαιριών δανειοδότησης καινοτόμων δραστηριοτήτων.
• Συστηματική εργασία για την αλλαγή νοοτροπίας απέναντι στην έρευνα με στόχο την υιοθέτηση της έρευνας σαν παραγωγικό πόρο στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

 • Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

  Η συνεργασία αφορά στη διερεύνηση των εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών ανάγκών του ΙΤΕ ιδιαίτερα σε τομείς, όπως η κίνηση κεφαλαίου και η ανανέωση ερευνητικού εξοπλισμού, στη διερεύνηση της δυνατότητας  εφαρμογής υφιστάμενων εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων ή/και τη δημιουργία νέων στοχευμένων στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του ΙΤΕ με σκοπό τη μεταφορά τους στην παραγωγή και τη δυνατότητα δημιουργίας και οικονομικής υποστήριξης ενός ευρύτερου θεσμού που να βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες επιδόσεις αριστείας και σύνδεσης του ερευνητικού αποτελέσματος με την  παραγωγή.

  Αφορά επίσης στον εντοπισμό και την περαιτέρω προώθηση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την συνεργασία, επικοινωνώντας τις δυνατότητες που παρέχονται για την καλύτερη σύνδεση της ερευνητικής δραστηριότητας του, αλλά και άλλων ομοειδών ερευνητικών ιδρυμάτων,  με την ελληνική οικονομία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους μηχανισμούς μεταφοράς της έρευνας (technology transfer) του ΙΤΕ στην παραγωγή, στη διευκόλυνση της δυνατότητας σύστασης εταιρειών για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, καθώς και στη συμβολή για τον εντοπισμό  φορολογικών και άλλων κινήτρων με σκοπό τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις συνεργασίες μεταξύ ιδιωτών και ερευνητικών κέντρων.

 • Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος" (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημότριτος)

  Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δ») είναι το μεγαλύτερο πολύ-θεματικό Ερευνητικό Κέντρο στην Ελλάδα με σημαντικές καινοτόμες ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε όλο το φάσμα των φυσικών επιστημών. Με ιδιαίτερη αφοσίωση στην υποστήριξη της καινοτομίας ο Δημόκριτος διατηρεί ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο εθνικών και διεθνών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, συνάπτει συμβάσεις αξιοποίησης της τεχνογνωσίας του με διεθνείς επιχειρήσεις και προωθεί την τεχνολογική επιχειρηματικότητα με νέες spin off και spin-out εταιρείες πολλές από τις οποίες φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού του Πάρκου «Λεύκιππος». Ευνοεί στενές και μακροχρόνιες συνεργασίες με τη Βιομηχανία στην Ελλάδα και παγκοσμίως μέσω κοινών ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ειδικών υπηρεσιών και προγραμμάτων Υποτροφιών. Επικοινωνεί την επιστήμη και τη τεχνολογία στην κοινωνία και παρέχει ειδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Πολιτεία σε ζητήματα τεχνολογικής κρισιμότητας.

  Η συνεργασία της Εθνικής Τράπεζας με το ΕΚΕΦΕ «Δ» αφορά σε:

  ·         Διερεύνηση δημιουργίας ενός ευρύτερου θεσμού που θα βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες επιδόσεις αριστείας και σύνδεσης του ερευνητικού αποτελέσματος με την παραγωγή.

  ·         Διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής υφιστάμενων εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων ή/και τη δημιουργία νέων στοχευμένων στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του ΕΚΕΦΕ «Δ» με σκοπό τη μεταφορά τους στην παραγωγή. Επιδίωξη συμμετοχής σε επενδυτικά σχέδια για την οικονομική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων και τεχνολογικών επιτευγμάτων που παράγονται από τις δραστηριότητες του ΕΚΕΦΕ «Δ».

  ·         Εξέταση από κοινού πρωτοβουλιών με φορείς της Πολιτείας και φιλανθρωπικά ιδρύματα για την υποστήριξη συγκεκριμένων δράσεων ερευνητικών ομάδων του ΕΚΕΦΕ «Δ» αποσκοπώντας στην αντιμετώπιση του φαινομένου brain-drain και την ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας του ερευνητικού προσωπικού.

  ·         Εξέταση συνεργειών με το ΕΚΕΦΕ «Δ» ούτως ώστε οι λειτουργίες της να επωφεληθούν από την ερευνητική δραστηριότητά του, λαμβάνοντας υπόψη και τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες. Παρουσίαση της τεχνογνωσίας καθώς και των ιδεών του ΕΚΕΦΕ «Δ», προκειμένου να συνδράμει τις λειτουργίες της ΕΤΕ, ιδιαίτερα σε τομείς που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, την καινοτομία, την ανάπτυξη κλπ.

 • Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

  Η συνεργασία αφορά στη διερεύνηση των εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών ανάγκών του ΕΚΕΤΑ ιδιαίτερα σε τομείς, όπως η κίνηση κεφαλαίου και η ανανέωση ερευνητικού εξοπλισμού, στη διερεύνηση της δυνατότητας  εφαρμογής υφιστάμενων εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων ή/και τη δημιουργία νέων στοχευμένων στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του ΕΚΕΤΑ με σκοπό τη μεταφορά τους στην παραγωγή και τη δυνατότητα δημιουργίας και οικονομικής υποστήριξης ενός ευρύτερου θεσμού που να βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες επιδόσεις αριστείας και σύνδεσης του ερευνητικού αποτελέσματος με την  παραγωγή.

  Αφορά επίσης στον εντοπισμό και την περαιτέρω προώθηση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την συνεργασία, επικοινωνώντας τις δυνατότητες που παρέχονται για την καλύτερη σύνδεση της ερευνητικής δραστηριότητας του, αλλά και άλλων ομοειδών ερευνητικών ιδρυμάτων,  με την ελληνική οικονομία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους μηχανισμούς μεταφοράς της έρευνας (technology transfer) του ΕΚΕΤΑ στην παραγωγή, στη διευκόλυνση της δυνατότητας σύστασης εταιρειών για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, καθώς και στη συμβολή για τον εντοπισμό  φορολογικών και άλλων κινήτρων με σκοπό τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις συνεργασίες μεταξύ ιδιωτών και ερευνητικών κέντρων.

 • Ερευνητικό Κέντρο Βιοιατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμινγκ"

  Η συνεργασία αφορά στη διερεύνηση των εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών ανάγκών του Φλέμινγκ ιδιαίτερα σε τομείς, όπως η κίνηση κεφαλαίου και η ανανέωση ερευνητικού εξοπλισμού, στη διερεύνηση της δυνατότητας  εφαρμογής υφιστάμενων εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων ή/και τη δημιουργία νέων στοχευμένων στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Φλέμινγκ με σκοπό τη μεταφορά τους στην παραγωγή και τη δυνατότητα δημιουργίας και οικονομικής υποστήριξης ενός ευρύτερου θεσμού που να βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες επιδόσεις αριστείας και σύνδεσης του ερευνητικού αποτελέσματος με την  παραγωγή.

  Αφορά επίσης στον εντοπισμό και την περαιτέρω προώθηση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την συνεργασία, επικοινωνώντας τις δυνατότητες που παρέχονται για την καλύτερη σύνδεση της ερευνητικής δραστηριότητας του, αλλά και άλλων ομοειδών ερευνητικών ιδρυμάτων,  με την ελληνική οικονομία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους μηχανισμούς μεταφοράς της έρευνας (technology transfer) του Φλέμινγκ στην παραγωγή, στη διευκόλυνση της δυνατότητας σύστασης εταιρειών για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, καθώς και στη συμβολή για τον εντοπισμό  φορολογικών και άλλων κινήτρων με σκοπό τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις συνεργασίες μεταξύ ιδιωτών και ερευνητικών κέντρων. αγνώριση.

 •  
   
 •  
   
 •