Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Χρηματαγορές

Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος

Ημερομηνία: 22/3/2019
 ΞΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΝΟΜΙΣΜΑΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗ
USD 1,1761 1,1078 1,1761 1,1078
CHF 1,1648 1,0971 1,1648 1,0971
CAD 1,5717 1,4804 1,5717 1,4804
SEK 10,7746 10,1488 10,7746 10,1488
NOK 9,9432 9,3657 9,9432 9,3657
DKK 7,7090 7,2612 7,7090 7,2612
TRY 6,4743 6,0697 6,4307 6,0572
JPY 130,1064 122,5493 130,1064 122,5493
AUD 1,6543 1,5582 1,6543 1,5582
GBP 0,8977 0,8456 0,8977 0,8456
SCP 0,8977 0,8456
NIP 0,8977 0,8456
RON 4,9142 4,6288
ZAR 16,7108 15,7402
HKD 9,2729 8,6933 9,2104 8,6755
CNY 7,8681
HUF 336,6113 298,8605
PLN 4,5781 4,0647
ILS 4,3784 3,8874
SGD 1,6404 1,4565
CZK 27,4466 24,3685