Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Χρηματαγορές

Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος

Ημερομηνία: 23/4/2021
 ΞΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΝΟΜΙΣΜΑΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗ
USD 1,2419 1,1698 1,2419 1,1698
CHF 1,1390 1,0729 1,1390 1,0729
CAD 1,5526 1,4624 1,5526 1,4624
SEK 10,4645 9,8567 10,4645 9,8567
NOK 10,3681 9,7659 10,3681 9,7659
DKK 7,6816 7,2354 7,6816 7,2354
TRY 10,3829 9,7340 10,3131 9,7140
JPY 134,1351 126,3440 134,1351 126,3440
AUD 1,6070 1,5136 1,6070 1,5136
GBP 0,8970 0,8449 0,8970 0,8449
SCP 0,8970 0,8449
NIP 0,8970 0,8449
RON 5,0888 4,7932
ZAR 17,7461 16,7154
HKD 9,7017 9,0954 9,6364 9,0767
CNY 8,0509
HUF 389,3409 345,6765
PLN 4,8787 4,3315
ILS 3,7211
SGD 1,7097 1,5179
CZK 27,6552 24,5537
ΕΓΓΡΑΦΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ