Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Χρηματαγορές

Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος

Ημερομηνία: 17/1/2020
 ΞΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΝΟΜΙΣΜΑΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗ
USD 1,1509 1,0841 1,1509 1,0841
CHF 1,1096 1,0451 1,1096 1,0451
CAD 1,5011 1,4139 1,5011 1,4139
SEK 10,9172 10,2831 10,9172 10,2831
NOK 10,2205 9,6269 10,2205 9,6269
DKK 7,7195 7,2711 7,7195 7,2711
TRY 6,7879 6,3636 6,7422 6,3506
JPY 126,7284 119,3676 126,7284 119,3676
AUD 1,6684 1,5715 1,6684 1,5715
GBP 0,8808 0,8296 0,8808 0,8296
SCP 0,8808 0,8296
NIP 0,8808 0,8296
RON 4,9366 4,6499
ZAR 16,5840 15,6207
HKD 9,0058 8,4429 8,9452 8,4256
CNY 7,9154
HUF 357,9471 317,8035
PLN 4,5286 4,0207
ILS 4,1189 3,6569
SGD 1,6053 1,4253
CZK 26,9223 23,9030