Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Χρηματαγορές

Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος

Ημερομηνία: 24/3/2017
 ΞΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΝΟΜΙΣΜΑΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗ
USD 1,1077 1,0559 1,1077 1,0559
CHF 1,0993 1,0436 1,0993 1,0436
CAD 1,4769 1,4078 1,4769 1,4078
SEK 9,7623 9,3060 9,7623 9,3060
NOK 9,3976 8,9583 9,3976 8,9583
DKK 7,6369 7,2799 7,6369 7,2799
TRY 4,0723 3,8178 4,0214 3,8178
JPY 123,1168 117,3625 123,1168 117,3625
AUD 1,4497 1,3820 1,4497 1,3820
GBP 0,8847 0,8434 0,8847 0,8434
SCP 0,8847 0,8434
NIP 0,8847 0,8434
RON 4,6802 4,4433
ZAR 13,8672 13,1650
HKD 8,7126 8,1681 8,6037 8,1681
CNY 7,6245
HUF 331,2185 294,0725
PLN 4,5639 4,0520
ILS 4,2123 3,7399
SGD 1,6153 1,4341
CZK 28,9200 25,6766