Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Χρηματαγορές

Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος

Ημερομηνία: 21/5/2018
 ΞΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΝΟΜΙΣΜΑΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗ
USD 1,2159 1,1453 1,2159 1,1453
CHF 1,2142 1,1437 1,2142 1,1437
CAD 1,5652 1,4743 1,5652 1,4743
SEK 10,6366 10,0188 10,6366 10,0188
NOK 9,8696 9,2963 9,8696 9,2963
DKK 7,6930 7,2461 7,6930 7,2461
TRY 5,4937 5,1503 5,4567 5,1398
JPY 135,0802 127,2344 135,0802 127,2344
AUD 1,6174 1,5235 1,6174 1,5235
GBP 0,9023 0,8499 0,9023 0,8499
SCP 0,9023 0,8499
NIP 0,9023 0,8499
RON 4,7841 4,5063
ZAR 15,4884 14,5888
HKD 9,6100 9,0094 9,5453 8,9909
CNY 7,7529
HUF 340,2279 302,0715
PLN 4,5996 4,0838
ILS 4,5319 4,0236
SGD 1,6915 1,5018
CZK 27,4252 24,3495