Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Χρηματαγορές

Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος

Ημερομηνία: 20/10/2017
 ΞΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΝΟΜΙΣΜΑΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗ
USD 1,2172 1,1603 1,2172 1,1603
CHF 1,1911 1,1308 1,1911 1,1308
CAD 1,5168 1,4459 1,5168 1,4459
SEK 9,9011 9,4383 9,9011 9,4383
NOK 9,6648 9,2131 9,6648 9,2131
DKK 7,6447 7,2874 7,6447 7,2874
TRY 4,5098 4,2279 4,4534 4,2279
JPY 136,9505 130,5497 136,9505 130,5497
AUD 1,5442 1,4720 1,5442 1,4720
GBP 0,9262 0,8829 0,9262 0,8829
SCP 0,9262 0,8829
NIP 0,9262 0,8829
RON 4,7217 4,4827
ZAR 16,4568 15,6235
HKD 9,6149 9,0140 9,4947 9,0140
CNY 8,0482
HUF 329,4102 292,4670
PLN 4,5301 4,0220
ILS 4,4223 3,9264
SGD 1,7191 1,5263
CZK 27,5204 24,4340