Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Χρηματαγορές

Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος

Ημερομηνία: 16/1/2018
 ΞΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΝΟΜΙΣΜΑΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗ
USD 1,2593 1,2005 1,2593 1,2005
CHF 1,2126 1,1512 1,2126 1,1512
CAD 1,5662 1,4930 1,5662 1,4930
SEK 10,1077 9,6353 10,1077 9,6353
NOK 9,9413 9,4766 9,9413 9,4766
DKK 7,6503 7,2928 7,6503 7,2928
TRY 4,8408 4,5382 4,7803 4,5382
JPY 139,1790 132,6741 139,1790 132,6741
AUD 1,5795 1,5056 1,5795 1,5056
GBP 0,9138 0,8711 0,9138 0,8711
SCP 0,9127 0,8700
NIP 0,9127 0,8700
RON 4,7624 4,5213
ZAR 15,5311 14,7447
HKD 9,9764 9,3529 9,8517 9,3529
CNY 8,1063
HUF 330,3090 293,2650
PLN 4,4661 3,9652
ILS 4,4605 3,9603
SGD 1,7344 1,5399
CZK 27,3214 24,2573