Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Χρηματαγορές

Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος

Ημερομηνία: 8/4/2020
 ΞΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΝΟΜΙΣΜΑΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗ
USD 1,1244 1,0591 1,1244 1,0591
CHF 1,0919 1,0285 1,0919 1,0285
CAD 1,5754 1,4838 1,5754 1,4838
SEK 11,2588 10,6048 11,2588 10,6048
NOK 11,5067 10,8383 11,5067 10,8383
DKK 7,7126 7,2646 7,7126 7,2646
TRY 7,6628 7,1839 7,6113 7,1692
JPY 122,5035 115,3881 122,5035 115,3881
AUD 1,8203 1,7145 1,8203 1,7145
GBP 0,9138 0,8607 0,9138 0,8607
SCP 0,9138 0,8607
NIP 0,9138 0,8607
RON 4,9925 4,7025
ZAR 20,5673 19,3727
HKD 8,7746 8,2262 8,7155 8,2093
CNY 7,9408
HUF 383,5094 340,4990
PLN 4,8546 4,3102
ILS 4,1644 3,6974
SGD 1,6585 1,4725
CZK 29,1757 25,9037