Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Χρηματαγορές

Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος

Ημερομηνία: 16/11/2018
 ΞΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΝΟΜΙΣΜΑΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗ
USD 1,1725 1,1044 1,1725 1,1044
CHF 1,1760 1,1077 1,1760 1,1077
CAD 1,5464 1,4566 1,5464 1,4566
SEK 10,5913 9,9761 10,5913 9,9761
NOK 9,9280 9,3513 9,9280 9,3513
DKK 7,7076 7,2599 7,7076 7,2599
TRY 6,3333 5,9375 6,2907 5,9253
JPY 132,8954 125,1765 132,8954 125,1765
AUD 1,6106 1,5170 1,6106 1,5170
GBP 0,9146 0,8614 0,9146 0,8614
SCP 0,9146 0,8614
NIP 0,9146 0,8614
RON 4,8190 4,5391
ZAR 16,5952 15,6313
HKD 9,2189 8,6427 9,1568 8,6250
CNY 8,1124
HUF 344,4116 305,7860
PLN 4,5916 4,0766
ILS 4,4956 3,9914
SGD 1,6663 1,4794
CZK 27,8029 24,6848