Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Χρηματαγορές

Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος

Ημερομηνία: 17/7/2019
 ΞΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΝΟΜΙΣΜΑΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗ
USD 1,1592 1,0919 1,1592 1,0919
CHF 1,1448 1,0783 1,1448 1,0783
CAD 1,5184 1,4302 1,5184 1,4302
SEK 10,8669 10,2357 10,8669 10,2357
NOK 9,9045 9,3292 9,9045 9,3292
DKK 7,7139 7,2659 7,7139 7,2659
TRY 6,6693 6,2525 6,6244 6,2397
JPY 125,4992 118,2098 125,4992 118,2098
AUD 1,6527 1,5567 1,6527 1,5567
GBP 0,9335 0,8793 0,9335 0,8793
SCP 0,9335 0,8793
NIP 0,9335 0,8793
RON 4,8877 4,6039
ZAR 16,1262 15,1895
HKD 9,1254 8,5550 9,0640 8,5375
CNY 7,9633
HUF 348,7451 309,6335
PLN 4,5580 4,0468
ILS 4,2597 3,7820
SGD 1,6302 1,4473
CZK 27,3845 24,3134