Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Χρηματαγορές

Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος

Ημερομηνία: 20/2/2020
 ΞΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΝΟΜΙΣΜΑΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗ
USD 1,1149 1,0501 1,1149 1,0501
CHF 1,0964 1,0327 1,0964 1,0327
CAD 1,4759 1,3902 1,4759 1,3902
SEK 10,9204 10,2861 10,9204 10,2861
NOK 10,3451 9,7442 10,3451 9,7442
DKK 7,7148 7,2667 7,7148 7,2667
TRY 6,8305 6,4036 6,7845 6,3905
JPY 124,2286 117,0130 124,2286 117,0130
AUD 1,6708 1,5738 1,6708 1,5738
GBP 0,8640 0,8138 0,8640 0,8138
SCP 0,8637 0,8135
NIP 0,8637 0,8135
RON 4,9373 4,6506
ZAR 16,7125 15,7418
HKD 8,7226 8,1774 8,6639 8,1607
CNY 7,7971
HUF 360,4937 320,0645
PLN 4,5732 4,0603
ILS 3,9568 3,5130
SGD 1,6104 1,4298
CZK 26,7061 23,7111