Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Χρηματαγορές

Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος

Ημερομηνία: 15/10/2021
 ΞΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΝΟΜΙΣΜΑΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗ
USD 1,1971 1,1276 1,1971 1,1276
CHF 1,1056 1,0414 1,1056 1,0414
CAD 1,4799 1,3940 1,4799 1,3940
SEK 10,3512 9,7500 10,3512 9,7500
NOK 10,1242 9,5362 10,1242 9,5362
DKK 7,6860 7,2396 7,6860 7,2396
TRY 11,0935 10,4001 11,0188 10,3788
JPY 136,1184 128,2122 136,1184 128,2122
AUD 1,6129 1,5192 1,6129 1,5192
GBP 0,8749 0,8241 0,8749 0,8241
SCP 0,8749 0,8241
NIP 0,8749 0,8241
RON 5,1128 4,8159
ZAR 17,7328 16,7028
HKD 9,3748 8,7889 9,3117 8,7708
CNY 7,7126
HUF 384,0337 340,9645
PLN 4,8903 4,3419
ILS 3,5476
SGD 1,6732 1,4855
CZK 27,1662 24,1196
ΕΓΓΡΑΦΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ