Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Χρηματαγορές

Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος

Ημερομηνία: 27/6/2017
 ΞΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΝΟΜΙΣΜΑΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗ
USD 1,1508 1,0970 1,1508 1,0970
CHF 1,1165 1,0599 1,1165 1,0599
CAD 1,5237 1,4525 1,5237 1,4525
SEK 10,0247 9,5561 10,0247 9,5561
NOK 9,7552 9,2992 9,7552 9,2992
DKK 7,6369 7,2799 7,6369 7,2799
TRY 4,0727 3,8182 4,0218 3,8182
JPY 128,2107 122,2184 128,2107 122,2184
AUD 1,5165 1,4456 1,5165 1,4456
GBP 0,9034 0,8612 0,9034 0,8612
SCP 0,9034 0,8612
NIP 0,9034 0,8612
RON 4,7002 4,4622
ZAR 14,7831 14,0345
HKD 9,0883 8,5202 8,9746 8,5202
CNY 7,8725
HUF 330,9938 293,8730
PLN 4,5034 3,9984
ILS 4,2223 3,7488
SGD 1,6634 1,4769
CZK 28,0715 24,9233