Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Χρηματαγορές

Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος

Ημερομηνία: 18/9/2019
 ΞΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΝΟΜΙΣΜΑΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗ
USD 1,1437 1,0773 1,1437 1,0773
CHF 1,1349 1,0690 1,1349 1,0690
CAD 1,5144 1,4264 1,5144 1,4264
SEK 11,0616 10,4191 11,0616 10,4191
NOK 10,2237 9,6299 10,2237 9,6299
DKK 7,7136 7,2656 7,7136 7,2656
TRY 6,5459 6,1368 6,5018 6,1242
JPY 123,4951 116,3222 123,4951 116,3222
AUD 1,6693 1,5724 1,6693 1,5724
GBP 0,9141 0,8610 0,9141 0,8610
SCP 0,9141 0,8610
NIP 0,9141 0,8610
RON 4,8917 4,6075
ZAR 16,8075 15,8313
HKD 8,9891 8,4273 8,9286 8,4100
CNY 8,0877
HUF 356,5668 316,5780
PLN 4,6412 4,1207
ILS 4,1944 3,7240
SGD 1,6258 1,4434
CZK 27,7151 24,6069