Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Χρηματαγορές

Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος

Ημερομηνία: 21/1/2022
 ΞΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΝΟΜΙΣΜΑΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗ
USD 1,1723 1,1042 1,1723 1,1042
CHF 1,0724 1,0101 1,0724 1,0101
CAD 1,4603 1,3755 1,4603 1,3755
SEK 10,7845 10,1581 10,7845 10,1581
NOK 10,3352 9,7349 10,3352 9,7349
DKK 7,6885 7,2419 7,6885 7,2419
TRY 15,7922 14,8052 15,6859 14,7748
JPY 133,6289 125,8673 133,6289 125,8673
AUD 1,6270 1,5325 1,6270 1,5325
GBP 0,8584 0,8086 0,8584 0,8086
SCP 0,8584 0,8086
NIP 0,8584 0,8086
RON 5,1093 4,8126
ZAR 17,7898 16,7565
HKD 9,1883 8,6140 9,1265 8,5964
CNY 7,4252
HUF 380,6418 337,9530
PLN 4,6695 4,3983 4,6695 4,3983
ILS 3,3703
SGD 1,6315 1,4486
CZK 25,9229 23,0157
ΕΓΓΡΑΦΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ