Η Εθνική Τράπεζα Αλλάζει

Η νέα μας καμπάνια μιλάει γι’ αυτό που είναι η Εθνική Τράπεζα σήμερα, μια Τράπεζα που υποστηρίζει τις νέες ιδέες και όλα όσα μας οδηγούν μπροστά.

Η Τράπεζα Σήμερα

Μια σύγχρονη Τράπεζα
Μια Τράπεζα σε διαρκή εξέλιξη

Σήμερα η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός.
Σήμερα ανοίγονται δρόμοι εκεί που υπήρχαν εμπόδια.
Και το πιο ισχυρό νόμισμα σήμερα είναι η εμπιστοσύνη.

Στην Εθνική Τράπεζα πιστεύουμε ότι σήμερα μια Τράπεζα πρέπει να εξελίσσεται διαρκώς. Με σύγχρονες, ψηφιακές υπηρεσίες για τα καθημερινά και ανθρώπους εμπιστοσύνης για τα μεγάλα.

Έτσι λειτουργεί η Τράπεζά μας σήμερα και αυτό αναδεικνύεται και μέσα από τη νέα μας ταυτότητά, με το ιστορικό κτήριο στο επίκεντρο και το σχήμα της έλλειψης να περικλείει τα στοιχεία του συνεχούς εκσυγχρονισμού και της ανανέωσης, αλλά και από τη νέα μας επικοινωνία ‘Η Τράπεζα Σήμερα’.

Η νέα μας καμπάνια μιλάει γι’ αυτό που είναι η Εθνική Τράπεζα σήμερα, μια Τράπεζα με επίκεντρο τον πελάτη και την ανάπτυξη όλων, που νοιάζεται για τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα, που λειτουργεί υπεύθυνα απέναντι στο περιβάλλον, που υποστηρίζει τις νέες ιδέες και όλα όσα μας οδηγούν μπροστά.

Αυτή είναι η  Εθνική μας Τράπεζα.  Αυτή είναι  η Τράπεζα Σήμερα.

Η νέα μας επικοινωνία

Δείτε σκηνές από τη νέα μας επικοινωνία 'Η Τράπεζα Σήμερα'.

Τι σημαίνει η νέα εικόνα μας

 

Η δυναμική και η πρόοδος της Εθνικής Τράπεζας αναδεικνύεται πλέον και στην εικόνα μας. Οι βασικές αρχές πίσω από τη δημιουργία της νέας εταιρικής μας ταυτότητας ακολουθούν και εκφράζουν την εξέλιξη των τελευταίων ετών. Η νέα ταυτότητα:

  • δημιουργήθηκε με το βλέμμα στραμμένο στο αύριο αλλά και με έντονο σεβασμό στην ιστορία.  Αντανακλά τη δύναμη, τη γνώση, την εμπειρία των 183 ετών παρουσίας στη χώρα και τη δέσμευση να καθοδηγεί εμπνευσμένα..
  • «φωτίζει» όλα τα δυνατά της σημεία, εκείνα που διαφοροποιούν την Εθνική Τράπεζα διαχρονικά αλλά και αυτά που γεννήθηκαν τα τελευταία χρόνια, με συστηματική, μεθοδική δουλειά.
  • εκφράζει τη σύγχρονη τραπεζική εμπειρία που βασίζεται στη συνδεσιμότητα, την προσβασιμότητα, την απλότητα και τη διαρκή καινοτομία, με επίκεντρο τον πελάτη και τις εξατομικευμένες ανάγκες, ανησυχίες και όνειρά του.
  • αποτυπώνει την Εθνική Τράπεζα Σήμερα. Μία ζωντανή τράπεζα, έναν ηγέτη που συναισθάνεται κάθε πελάτη, που νοιάζεται για τα μεγάλα κοινωνικά αιτήματα και που λειτουργεί υπεύθυνα απέναντι στο περιβάλλον.

    Η νέα εταιρική εικόνα, δεν βασίζεται απλά σε ένα ανανεωμένο λογότυπο, αλλά σε ένα πλούσιο οπτικό σύστημα, όπου το σχήμα της έλλειψης κυριαρχεί και «απλώνεται» σε κάθε έκφανση και έκφραση της Τράπεζάς μας.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top