Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Οι λύσεις που προτείνουμε

​​​​​​

Ανάλογα με το είδος της οφειλής σας και τα οικονομικά σας δεδομένα, μπορούμε να βρούμε μαζί αμοιβαία αποδεκτές λύσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσετε το οικονομικό σας ζήτημα. Τα στελέχη των Καταστημάτων μας βρίσκονται δίπλα σας για να αναλύσουν τις ανάγκες σας, να ακούσουν τους προβληματισμούς σας και να προτείνουν τις κατάλληλες για εσάς λύσεις.

Οι νέοι όροι αποπληρωμής των δανείων και των καρτών που θα σας προτείνουμε, θα σας επιτρέψουν να διαχειριστείτε καλύτερα το διαθέσιμο μηνιαίο εισόδημά σας.

Οι βασικές επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας είναι οι εξής:​


 • Επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου σας

   

  Με τη λύση αυτή παρατείνεται η χρονική διάρκεια αποπληρωμής της οφειλής σας και μειώνεται η μηνιαία σας δόση.         ​

   

  Παράδειγμα

   

  Αν η οφειλή σας από στεγαστικό δάνειο προς την Τράπεζα ανέρχεται σε €100.000, η διάρκεια αποπληρωμής της είναι 20 έτη και το ετήσιο επιτόκιο είναι 2,20%, η μηνιαία σας δόση ανέρχεται σε €515. Παρατείνοντας τη διάρκεια του δανείου σας για άλλα 20 έτη (στα 40 έτη συνολικά), η μηνιαία δόσης σας μειώνεται στα €313.​

 • Καταβολή μόνο τόκων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
   

   

  Μπορείτε να πληρώνετε μόνο τόκους για συγκεκριμένη χρονική περίοδο (π.χ. 2 έτη) και έτσι μειώνετε τη μηνιαία σας δόση για το διάστημα αυτό. Μετά το τέλος της περιόδου καταβολής μειωμένης δόσης, το ύψος της δόσης σας αναπροσαρμόζεται εκ νέου. Αν, σε συνδυασμό με τη λύση αυτή, παρατείνετε και τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου σας (ισχύει για ορισμένα δανειακά προϊόντα), μπορείτε να αντισταθμίσετε τη μελλοντική αύξηση της μηνιαίας σας δόσης.

   

  Παράδειγμα

  Αν η οφειλή σας από στεγαστικό δάνειο προς την Τράπεζα ανέρχεται σε €100.000, η διάρκεια αποπληρωμής της είναι 20 έτη και το ετήσιο επιτόκιο είναι 2,20%, η μηνιαία σας δόση ανέρχεται σε €515.

  ·     Καταβάλλοντας μόνο τόκους για 2 έτη, η μηνιαία σας δόση μειώνεται κατά 64%, στα €183. Μετά τα 2 έτη, η μηνιαία σας δόση αναπροσαρμόζεται στα €561.

  ·     Εάν σε συνδυασμό με τη λύση αυτή παρατείνετε και τη διάρκεια αποπληρωμής της οφειλής σας για άλλα 20 έτη (στα 40 έτη συνολικά), η μηνιαία σας δόση μειώνεται περαιτέρω στα €324.

 • Καταβολή ποσοστού δόσης (μειωμένη δόση) 

   

  Για συγκεκριμένη χρονική περίοδο (3 έτη) έχετε τη δυνατότητα να πληρώνετε μειωμένη δόση, ανάλογα με το ύψος του τρέχοντος εισοδήματός σας. Μετά το τέλος αυτής της περιόδου, το ύψος της δόσης σας αναπροσαρμόζεται εκ νέου. Αν, σε συνδυασμό με τη λύση αυτή, παρατείνετε και τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου σας (ισχύει για ορισμένα δανειακά προϊόντα), μπορείτε να αντισταθμίσετε τη μελλοντική αύξηση της μηνιαίας σας δόσης.

  Εφόσον, καταβάλλετε κάθε μήνα εμπρόθεσμα τη δόση του νέου σας δανείου, έχετε και πρόσθετη επιβράβευση, καθώς για συγκεκριμένο διάστημα δεν κεφαλαιοποιούνται τυχόν τόκοι που δε καλύπτονται από το ποσό της δόσης σας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

   

  Παράδειγμα

  Αν η οφειλή σας από στεγαστικό δάνειο προς την Τράπεζα ανέρχεται σε €100.000, η διάρκεια αποπληρωμής της είναι 20 έτη και το ετήσιο επιτόκιο είναι 2,20%, η μηνιαία σας δόση ανέρχεται σε €515.

  ·     Καταβάλλοντας το 40% της αρχικής μηνιαίας δόσης για 3 έτη και επιμηκύνοντας τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου σας για άλλα 20 έτη (στα 40 έτη συνολικά), η μηνιαία σας δόση μειώνεται κατά μέσο όρο σε €128. Με την εμπρόθεσμη τακτοποίηση της μηνιαίας σας δόσης, δεν θα κεφαλαιοποιηθούν τόκοι ύψους €1.978, ως επιβράβευση της συνέπειάς σας για την τήρηση των όρων της ρύθμισης. 

  ·     Μετά τη λήξη της περιόδου μειωμένης δόσης, η μηνιαία σας δόση αναπροσαρμόζεται στα €329.​​

 • Συγκέντρωση καταναλωτικών οφειλών σε νέο δάνειο  
  Μπορείτε να συγκεντρώσετε τις οφειλές σας από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες σε ένα νέο δάνειο, με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής. Σε κάποιες περιπτώσεις ζητείται η παροχή εξασφάλισης επί ακινήτου, επιλογή που προσφέρει μειωμένο επιτόκιο και δυνατότητα παράτασης της διάρκειας αποπληρωμής. 

   

  Παράδειγμα

  Με καταβολή μόνο τόκων για 1 έτος, επιμήκυνση της διάρκειας στα 15 έτη και ενδεικτικό ετήσιο επιτόκιο 6,60%, η δόση του δανείου σας από συγκέντρωση καταναλωτικών οφειλών, με προσημείωση ακινήτου ύψους €25.000, μειώνεται στα €138. Μετά τη λήξη της περιόδου καταβολής μόνο τόκων, η συνολική τοκοχρεολυτική δόση του δανείου σας διαμ​ορφώνεται στα €228.​

 •  
 • Οι λύσεις που σας προτείνονται είναι ενδεικτικές, αφορούν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και υπόκεινται σε όρους και προϋποθέσεις.

 •  

Παρακαλούμε επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε αναλυτικά και  να συζητήσουμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες:​

 • Επισκεφθείτε ένα Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας
 • Καλέστε μας στο 210 48 59 000 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-20:00)
 • Εάν επιθυμείτε να εξετάσουμε τα οικονομικά σας δεδομένα σας και να σας προτείνουμε τις κατάλληλες για εσάς λύσεις, συμπληρώστε την Αίτησή​​ σας ηλεκτρονικά
 • Εάν επιθυμείτε να σας καλέσει εκπρόσωπος της Τράπεζας, συμπληρώστε τη Φ​όρμα Επικοινωνίας​ και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός δύο εργασίμων ημερών