Πληροφορίες για την κάρτα σας

 • Ο παρών λογαριασμός περιλαμβάνει συναλλαγές και πληρωμές σας, που έφθασαν στην υπηρεσία μας μέχρι την ημερομηνία εκκαθάρισης του.
 • Κάθε μήνα θα πρέπει να εξοφλείτε τουλάχιστον το ποσό της ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ. Μπορείτε φυσικά να πληρώσετε και μεγαλύτερο ποσό, εάν το επιθυμείτε. Καθυστέρηση στην αποπληρωμή συνεπάγεται επιβάρυνση σας με τόκους υπερημερίας.
 • Η Τράπεζα δύναται να αναθέσει σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών την ενημέρωση του οφειλέτη ή/και του εγγυητή για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους (σύμφωνα με το Ν. 3758/2009), γνωστοποιώντας στις εταιρείες αυτές μόνο όσα προσωπικά στοιχεία τους απαιτούνται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η σχετική νομοθεσία.
 • Ο τόκος υπολογίζεται κάθε φορά μέχρι την ημερομηνία εκκαθάρισης του παρόντος λογαριασμού.
 • Κάθε καταβολή εξοφλεί πρώτα τα έξοδα και τους τόκους και στη συνέχεια το κεφάλαιο του λογαριασμού.
 • Η απαλλαγή από την ετήσια συνδρομή των καρτών gold & black mastercard ισχύει εφόσον οι ετήσιες αγορές και πληρωμές που θα πραγματοποιήσετε με την κάρτα σας υπερβούν ένα προκαθορισμένο όριο (Gold: 7.000€, Black: 12.000€). 
  Για την κάλυψη του ανωτέρω ορίου υπολογίζονται οι εκκαθαρισμένες συναλλαγές της κύριας και των τυχόν πρόσθετων καρτών για αγορές, πληρωμές οργανισμών (όπως ΔΕΗ, κινητή, ασφαλιστικές κ.λπ) και πάγιες εντολές.  Σε περίπτωση συναλλαγών σε δόσεις, υπολογίζονται μόνο οι δόσεις που έχουν ωριμάσει. Δεν συνυπολογίζονται επιστροφές, πληρωμές βεβαιωμένων οφειλών Δημοσίου (ενφια, κτηματολόγιο, τέλη κυκλοφορίας κ.λπ), καθώς και άλλα είδη συναλλαγών όπως αναλήψεις μετρητών, μεταφορά υπολοίπου, πληρωμή οφειλής της ίδιας κάρτας κ.α.
  Μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη των συναλλαγών σας σε πραγματικό χρόνο μέσω της υπηρεσίας Internet Banking της Τράπεζας, επιλέγοντας «Διαχείριση Πακέτου»
   

 

Εξόφληση λογαριασμού

 • Μέσω των ΑΤΜs της Εθνικής Τράπεζας με χρήση της χρεωστικής κάρτας, εφόσον είναι συνδεδεμένη με την πιστωτική σας κάρτα. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν η συναλλαγή πραγματοποιηθεί μετά τις 18:00 θα λάβει την ημερομηνία της επόμενης εργάσιμης ημέρας.
 • Με αυτόματη χρέωση του λογαριασμού καταθέσεων που τηρείτε στην Εθνική Τράπεζα, εφόσον συμπληρώσετε την ειδική εξουσιοδότηση.
 • Με μετρητά στα ταμεία ή στα APS της Εθνικής Τράπεζας.
 • Μέσω Phone Banking στο +30 210 4848484 με χρήση USER ID και με την εισαγωγή ενός κωδικού μίας χρήσης (ΟΤΡ) που αποστέλλεται με γραπτό μήνυμα στον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου μέσω της εφαρμογής Viber ή SMS.
 • Μέσω των υπηρεσιών i-bank Internet Banking και Mobile Banking της Εθνικής Τράπεζας.
 • Σε οποιοδήποτε κατάστημα των ΕΛΤΑ προσκομίζοντας το έντυπο ταχυπληρωμής που υπάρχει στο κάτω μέρος του λογαριασμού σας. 
  Προκειμένου να αποφύγετε τυχόν επιβαρύνσεις (λόγω καθυστέρησης εμφάνισης της πληρωμής στα συστήματα της Τράπεζας), συστήνεται η εξόφληση της πληρωμής, τουλάχιστον 7 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης. 
   

 

Επικοινωνία

 • Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της κάρτας σας καλέστε αμέσως, 24 ώρες το 24ωρο, στο +30 210 4848484. Στον ίδιο τηλεφωνικό αριθμό μπορείτε να απευθυνθείτε και για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

 

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top