Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

​​​​​

H Εθνική Τράπεζα, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, σας παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε τις συναλλαγές σας μέσω των υπηρεσιών i-bank Internet, Phone, Mobile Βanking , εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια, με την εισαγωγή ενός κωδικού μιας χρήσης (SMS i-code) που αποστέλλεται με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό σας τηλέφωνο.

Η υπηρεσία SMS i-code παρέχεται δωρεάν και διατίθεται υποχρεωτικά σε όλους τους χρήστες που κάνουν χρήση των υπηρεσιών i-bank : 

 • Ιδιώτες (Φυσικά Πρόσωπα) και 
 • Επιχειρηματικοί Χρήστες (Νομικά Πρόσωπα / θέσεις εργασίας Επιχειρήσεων) 

Η αποστολή SMS i-code πραγματοποιείται στο κινητό τηλέφωνο που δηλώνεται κατά την εγγραφή στην υπηρεσία. Οι υφιστάμενοι χρήστες i-bank Internet Βanking που έχουν ήδη ενεργή φυσική συσκευή i-code, μπορούν να χρησιμοποιούν και τους δύο τρόπους αυθεντικοποίησης στις συναλλαγές τους.

Οι ιδιώτες μπορούν να ενεργοποιήσουν το sms i-code είτε μέσω του i-bank Internet Banking στο "ημερολόγιο / προφίλ" επιλέγοντας "ενεργοποίηση SMS i-code", είτε μετά από αίτησή τους στο δίκτυο των Καταστημάτων μας.

Οι Επιχειρηματικοί χρήστες μπορούν να ενεργοποιήσουν την υπηρεσία στο δίκτυο των Καταστημάτων μας.​Η υπηρεσία sms i-code είναι διαθέσιμη στα Νομικά Πρόσωπα για τις θέσεις εργασίας που κάνουν χρήση των υπηρεσιών i-bank. 


Κάθε φορά που επιθυμείτε να ολοκληρώσετε εγχρήματες συναλλαγές και συναλλαγές ασφαλείας μέσω 
i-bank Internet και Mobile banking, ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

  • συμπληρώνετε τα στοιχεία της συναλλαγής
  • επιλέγετε  «Εκτέλεση» και στη συνέχεια
  • επιλέγετε «Αποστολή i-code με SMS»
       (αγνοήστε την επιλογή "συμπλήρωση κλειδαρίθμου από συσκευή" που αφορά σε
       υφιστάμενους  χρήστες που δεν έχουν ενεργοποιήσει τη νέα υπηρεσία).

Στο κινητό τηλέφωνο που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία θα σας αποσταλεί, σε λίγα δευτερόλεπτα, γραπτό μήνυμα με αποστολέα «i-bank», το οποίο θα περιλαμβάνει:

  • τα βασικά στοιχεία της συναλλαγής που διενεργείτε
  • έναν 6ψήφιο κωδικό (ηλεκτρονικός κλειδάριθμος/SMS i-code) και
  • έναν 3-ψήφιο κωδικό (αριθμός επιβεβαίωσης/check).
  • Τα τρία (3) παραπάνω στοιχεία συσχετίζονται απόλυτα και αφορούν μόνο στη συγκεκριμένη συναλλαγή που διενεργείτε. 

  Η διάρκεια ισχύος του μηνύματος είναι δύο (2) λεπτά, χρόνος κατά τον οποίο μπορείτε:

   • να εισάγετε στο αντίστοιχο πεδίο της συναλλαγής τον 6ψήφιο κωδικό 
        
    που παραλάβατε με  γραπτό μήνυμα, και στη συνέχεια
   • να επιλέξετε «Εκτέλεση»
    Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ένας 3-ψήφιος κωδικός επιβεβαίωσης θα εμφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή ή του κινητού σας.
    Ο 3-ψηφιος αυτός κωδικός θα πρέπει να είναι ο ίδιος με τον 3-ψήφιο κωδικό επιβεβαίωσης που σας έχει αποσταλεί με γραπτό μήνυμα.
   • Εφόσον πραγματοποιείτε τη συναλλαγή σας μέσω Phone Banking, για την εισαγωγή του κωδικού (SMS i-code) ακολουθείτε τις οδηγίες του εκπροσώπου μας.

Η διάρκεια κάθε SMS i-code (6-ψήφιος ηλεκτρονικός κλειδάριθμος και 3-ψήφιος κωδικός επιβεβαίωσης) είναι δύο λεπτά. Σε περίπτωση που δε χρησιμοποιηθεί εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος, θα πρέπει να ζητήσετε εκ νέου SMS i-code για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

Κάθε SMS i-code είναι μοναδικό για τη συγκεκριμένη συναλλαγή που διενεργείται και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια επόμενης συναλλαγής π.χ. Εάν ζητήσετε SMS i-code για πληρωμή οργανισμού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό SMS i-code για διενέργεια εμβάσματος σε λογαριασμό τρίτου ΕΤΕ, αλλά ούτε και για συναλλαγή πληρωμής του ίδιου οργανισμού διαφορετικού κωδικού πληρωμής ή ποσού, ή διαφορετικού οργανισμού.

Η υπηρεσία SMS i-code «κλειδώνεται» μετά από τέσσερις (4) προσπάθειες εισαγωγής λανθασμένου κλειδαρίθμου.
Για την επαναφορά (ξεκλείδωμα) της υπηρεσίας SMS i-code, επικοινωνήστε με το Contact Center (18 18 18).

Αν έχετε ενεργοποιημένη την υπηρεσία SMS i-code, σε περίπτωση απώλειας:

 • της συσκευής του κινητού (που έχετε δηλώσει) ή
 • της κάρτας SIM
  θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Contact Center (18 18 18).

Για  ενημέρωση και λειτουργική υποστήριξη  σχετικά με την υπηρεσία SMS i-code μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης (Contact Center) της Εθνικής Τράπεζας.

Καλέστε 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα:
 • 181818 από την Ελλάδα ή
 • +30 210 48 48 484 από το εξωτερικό
  και πείτε «sms i-code» για να συνδεθείτε με εκπρόσωπό μας.
  Το κόστος κλήσης καθορίζεται από την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική του παρόχου τηλεφωνίας.

  ή μ
  έσω :
 • e-mail : contact.center@nbg.gr ή
 • fax : 30 210 48 06 865

Σε περίπτωση απώλειας της συσκευής κινητού τηλεφώνου (που έχετε δηλώσει) ή της κάρτας SIM επικοινωνήστε άμεσα με το Contact Center τηλεφωνικά, ώστε να απενεργοποιηθεί προσωρινά η υπηρεσία SMS i-code.

Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Contact Center για:

 • την ενεργοποίηση εκ νέου, της υπηρεσίας SMS i-code που είχε, κατόπιν αίτησής σας, 
      απενεργοποιηθεί (Unblock).
 • το ξεκλείδωμα της υπηρεσίας σε περίπτωση κλειδώματος από λάθος εισαγωγή κωδικού SMS i-code
 • ενημέρωση σχετικά με το ιστορικό των ενεργειών σας στη χρήση της υπηρεσίας SMS i-code
      (καταχώρηση, διαγραφή, απενεργοποίηση αριθμών κινητών τηλεφώνου)