Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

OTP με μήνυμα στο κινητό

​​​​​

H Εθνική Τράπεζα, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, σας παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε τις συναλλαγές σας μέσω των υπηρεσιών Internet, Phone & Mobile Βanking, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια  με την εισαγωγή ενός κωδικού μιας χρήσης (ΟΤΡ) που αποστέλλεται με γραπτό μήνυμα  στον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου μέσω της εφαρμογής Viber ή με SMS, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αποστολή OTP μέσω της εφαρμογής viber,προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκτέλεση των συναλλαγών σας.

Η υπηρεσία ΟΤΡ παρέχεται δωρεάν και διατίθεται υποχρεωτικά σε όλους τους χρήστες που κάνουν χρήση των ψηφιακών καναλιών i-bank:

  • Ιδιώτες (Φυσικά Πρόσωπα) και
  • Επιχειρηματικούς Χρήστες (Νομικά Πρόσωπα / θέσεις εργασίας Επιχειρήσεων)

Η αποστολή ΟΤΡ με γραπτό μήνυμα μέσω viber (διαθέσιμη από 15/7/20) πραγματοποιείται στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που δηλώνεται κατά την εγγραφή στην υπηρεσία και έχει επιβεβαιωθεί, υπό την προϋπόθεση ότι η εφαρμογή είναι εγκατεστημένη στο κινητό, έχει επιλεγεί η σχετική ρύθμιση στην οθόνη του κινητού κατά τη λήψη του OTP μέσω της εφαρμογής και είναι δυνατή η σύνδεση στο διαδίκτυο. Σημειωτέον ότι, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αποστολή ΟΤΡ μέσω της εφαρμογής για οποιονδήποτε λόγο, το ΟΤΡ αποστέλλεται με SMS στον ως άνω αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Οι ιδιώτες μπορούν να ενεργοποιήσουν την υπηρεσία αποστολής OTP με  μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο είτε μέσω της υπηρεσίας Internet Banking  επιλέγοντας στις Ρυθμίσεις Ασφάλειας τη "Διαχείριση ΟΤΡ", είτε κατόπιν υποβολής αιτήσεώς  τους σε οποιοδήποτε Κατάστημα του δικτύου Καταστημάτων της Τράπεζας.

Η  υπηρεσία  αποστολής ΟΤΡ με  μήνυμα στο κινητό είναι διαθέσιμη στα Νομικά Πρόσωπα για τις θέσεις εργασίας που κάνουν χρήση των ψηφιακών καναλιών. Οι Επιχειρηματικοί χρήστες μπορούν να ενεργοποιήσουν την  υπηρεσία στο δίκτυο Καταστημάτων μας ή μέσω Internet Banking (αν διαθέτουν S χρήστη ή συσκευή ηλεκτρονικών κλειδαρίθμων i-code). Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας αποστολής OTP στο κινητό, διακόπτεται η δυνατότητα χρήσης της συσκευής i-code για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω ψηφιακών καναλιών.

  
Κάθε φορά που επιθυμείτε να ολοκληρώσετε εγχρήματες συναλλαγές ή συναλλαγές που για λόγους ασφαλείας απαιτούν επιπλέον κωδικό μέσω  Internet & Mobile Βanking, ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

• συμπληρώνετε τα στοιχεία της συναλλαγής (εφόσον πρόκειται για εγχρήματη συναλλαγή)
• επιλέγετε  «Συνέχεια» και  έπειτα
• συμπληρώνετε το OTP που λάβατε στον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου

Στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία και εφ’ όσον έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή viber στο κινητό σας τηλέφωνο, θα σας αποσταλεί μέσω της εφαρμογής, σε λίγα δευτερόλεπτα, γραπτό μήνυμα με αποστολέα «i-bank», το οποίο θα περιλαμβάνει:
• τα βασικά στοιχεία της συναλλαγής που διενεργείτε
• έναν 6ψήφιο κωδικό (ΟΤΡ) και
• έναν 3-ψήφιο κωδικό (αριθμός επιβεβαίωσης/check).

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η αποστολή OTP μέσω viber θα λάβετε το ως άνω γραπτό μήνυμα μέσω sms στον αριθμό κινητού σας τηλεφώνου.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη λήψη ΟΤΡ μέσω της εφαρμογής,  μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λήψη ΟΤΡ επιλέγοντας την αντίστοιχη επιλογή στο μήνυμα της Εθνικής Τράπεζας που θα λάβετε μέσω της εφαρμογής Viber, ώστε να λαμβάνετε το OTP μέσω SMS.

Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά τη δυνατότητα παραλαβής του OTP μέσω Viber μέσα από την εφαρμογή, επιλέγοντας: Περισσότερα (More) > Ρυθμίσεις (Settings) > Απόρρητο (Privacy) > Λίστα αποκλεισμού (Block list) > Ξεμπλοκάρισμα (Unblock).

Τα τρία (3) παραπάνω στοιχεία συσχετίζονται απόλυτα και αφορούν μόνο στη συγκεκριμένη συναλλαγή που διενεργείτε.
Η διάρκεια ισχύος του μηνύματος είναι πέντε (5) λεπτά, χρόνος κατά τον οποίο μπορείτε:
• να εισάγετε στο αντίστοιχο πεδίο της συναλλαγής τον 6ψήφιο κωδικό που παραλάβατε με  γραπτό μήνυμα μέσω Viber ή SMS, και στη συνέχεια
• να επιλέξετε «Συνέχεια».

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ένας 3-ψήφιος κωδικός επιβεβαίωσης θα εμφανιστεί στην οθόνη  του κινητού σας τηλεφώνου. Ο 3-ψηφιος αυτός κωδικός θα πρέπει να είναι ο ίδιος με τον 3-ψήφιο κωδικό επιβεβαίωσης που σας έχει αποσταλεί με γραπτό μήνυμα. Εφόσον πραγματοποιείτε τη συναλλαγή σας μέσω Phone Banking, για την εισαγωγή του κωδικού OTP ακολουθείστε τις οδηγίες του εκπροσώπου μας.

 

Η διάρκεια κάθε OTP  (6-ψήφιος κωδικός μίας χρήσηςP)  που αποστέλλεται με γραπτό μήνυμα μέσω της εφαρμογής viber ή με sms  είναι πέντε λεπτά. Σε περίπτωση που δε χρησιμοποιηθεί εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος, θα πρέπει να ζητήσετε εκ νέου αποστολή OTP  για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

Κάθε OTP είναι μοναδικό για τη συγκεκριμένη συναλλαγή που διενεργείται και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια επόμενης συναλλαγής π.χ. εάν ζητήσετε OTP  για πληρωμή οργανισμού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό τον κωδικό για διενέργεια εμβάσματος σε λογαριασμό τρίτου ΕΤΕ, αλλά ούτε και για συναλλαγή πληρωμής διαφορετικού κωδικού πληρωμής ή ποσού του ίδιου ή διαφορετικού οργανισμού.

Η υπηρεσία αποστολής OTP με γραπτό μήνυμα «κλειδώνεται» αυτόματα μετά από τέσσερις (4) προσπάθειες εισαγωγής λανθασμένου κωδικού, προκειμένου να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
Για την επαναφορά (ξεκλείδωμα) της υπηρεσίας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Contact Center  της Τράπεζας (210 4848484).

Αν έχετε ενεργοποιημένη την υπηρεσία αποστολής ΟΤΡ με γραπτό μήνυμα μέσω viber ή με SMS στο κινητό, σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση απώλειας:
• της συσκευής του κινητού που έχετε δηλώσει στην Τράπεζα ή
• της κάρτας SIM
θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Contact Center της Τράπεζας (210 4848484)


Για  ενημέρωση και λειτουργική υποστήριξη  σχετικά με την υπηρεσία λήψης ΟΤΡ μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης (Contact Center) της Εθνικής Τράπεζας.

Καλέστε 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα:
• στο +30 210 48 48 484 από την Ελλάδα και το εξωτερικό

και πείτε «SMS i-code» για να συνδεθείτε με εκπρόσωπό μας. Το κόστος κλήσης καθορίζεται από την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική του παρόχου τηλεφωνίας


ή συμπληρώστε και υποβάλετε τη την Φόρμα Επικοινωνίας.

Σε περίπτωση απώλειας της συσκευής κινητού τηλεφώνου (που έχετε δηλώσει) ή της κάρτας SIM επικοινωνήστε άμεσα με το Contact Center τηλεφωνικά, ώστε να απενεργοποιηθεί προσωρινά η υπηρεσία αποστολής OTP στο κινητό.