Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
 • Αρχική
 • Εξόφληση οφειλών δημοσίου

Εξόφληση οφειλών δημοσίου

Για εσάς που επιθυμείτε να εξοφλήσετε τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, η Εθνική Τράπεζα προσφέρει εναλλακτικές λύσεις πληρωμής με χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας Mastercard ή Visa (*):

 

 • εφάπαξ εξόφληση της οφειλής σας, με χρέωση του συνολικού ποσού στην κάρτα σας μέχρι 12 άτοκες δόσεις
 • εξόφληση μίας ή περισσοτέρων δόσεων, χρεώνοντας το ποσό της κάθε δόσης στην κάρτα σας (μέχρι 12 άτοκες δόσεις)

  Μπορείτε να εξοφλήσετε τις οφειλές σας:
 • Μέσω i-bank Internet Banking
 • Στα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας
     

Επιπλέον, εκτός από τα τέλη κυκλοφορίας, μπορείτε να εξοφλήσετε και τις βεβαιωμένες οφειλές σας στο Δημόσιο μέσω των πιστωτικών καρτών της Εθνικής Τράπεζας σε έως και 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις και ειδικότερα: 

 • Ε.Ν.Φ.Ι.Α, Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, Φ.Α.Π., κ.λπ.
 • Ελληνικό Κτηματολόγιο

  (*) Προϋποθέσεις 
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξόφλησης των οφειλών σας αποτελεί η προσκόμιση του Κωδικού Πληρωμής που αναγράφεται στα έντυπα του Δημοσίου ως «Ταυτότητα Οφειλής».
 • Οι χρεώσεις των δόσεων παραμένουν άτοκες και μετά την ημερομηνία χρέωσής τους, εφόσον η συνολική οφειλή του λογαριασμού της κάρτας σας εξοφληθεί την ημερομηνία πληρωμής, όπως αυτή ορίζεται στο μηνιαίο λογαριασμό.
 • H επιλογή του πλήθους των δόσεων γίνεται από τον κάτοχο με την προϋπόθεση ότι προκύπτει ποσό δόσης μεγαλύτερο ή ίσο των € 10.