Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ταξιδεύουμε στην Ελλάδα

Η πρωτοβουλία «Όλη η Ελλάδα σε ένα τραπέζι», μετά από την πρώτη εκδήλωση τον Απρίλιο του 2017 στην Αθήνα, με εταιρείες από τη Στερεά Ελλάδα, επισκέφθηκε τον Οκτώβριο την Καλαμάτα, με εταιρείες από Αρκαδία, Μεσσηνία, Λακωνία και έκλεισε τον κύκλο της περασμένης χρονιάς τον Δεκέμβριο, με τη διοργάνωση του Ναυπλίου, με εταιρείες από την Αργολίδα και την Κορινθία.

Ο κύκλος εκδηλώσεων του 2018 ξεκίνησε στην Μακεδονία, με τη μεγάλη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τον Μάρτιο στη Θεσσαλονίκη, στην οποία παρουσιάστηκαν παραγωγοί από την Κεντρική Μακεδονία και πλήθος αγοραστών και θεσμικών φορέων και συνεχίστηκε τον Μάιο στη Λάρισα με παραγωγούς από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Επόμενος σταθμός είναι η Αθήνα. Μείνετε συντονισμένοι!