Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ομιλία στην παρουσίαση της Διαδικτυακής Πύλης Exportgate.gr

20/3/2013 - Απόψεις & Επικαιρότητα

Οικονομία

Ομιλία του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας, κ. Αλέξανδρου Τουρκολιά

 

Αθήνα,  20 Μαρτίου 2013

 

Κύριοι Υπουργοί,

Κυρία και  Κύριοι Πρέσβεις,

Κύριες και Κύριοι Πρόεδροι Επιμελητηρίων και Επαγγελματικών Οργανώσεων,

Κυρίες και Κύριοι,

 

 

Εκ μέρους του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση για την ηλεκτρονική πύλη Exportgate.gr, η οποία έχει στόχο να υποστηρίξει δυναμικά τη δικτύωση των ελληνικών επιχειρήσεων για την προώθηση των προϊόντων τους σε διεθνείς αγορές.

 

Τα τελευταία χρόνια, που η χώρα μας δοκιμάζεται, όλοι εμείς στον επιχειρηματικό κόσμο μοιραζόμαστε την ίδια αγωνία, αλλά ταυτόχρονα και την ίδια θέληση να δημιουργηθεί ένα ανανεωμένο οικονομικό μοντέλο, που θα επιτρέψει να επιτευχθούν και πάλι θετικοί  ρυθμοί ανάπτυξης πάνω σε υγιείς βάσεις.

 

Η χώρα καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για την απαραίτητη δημοσιονομική προσαρμογή και την εφαρμογή των απαιτούμενων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, όμως, επιδιώκει, ως εξίσου βασικό στόχο, την επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας, ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστική, πιο εξωστρεφής και πιο φιλική στην υποδοχή και αποδοχή επενδύσεων.

 

Για την επίτευξη αυτού του εθνικού στόχου δεν αρκεί ο προσδιορισμός του, αλλά απαιτείται η συστράτευση όλων  και κατ’ επέκταση ο συντονισμός δράσεων και ενεργειών. Η ενίσχυση των εξαγωγών, ως βασικού πυλώνα για την επίτευξη του εθνικού στόχου, αποτελεί εθνική προτεραιότητα για πολλούς λόγους κυρίως, όμως, γιατί μέσω της εξωστρέφειάς μας επιβεβαιώνεται η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, δημιουργούνται θέσεις εργασίας, μειώνεται η ανεργία και ανακόπτεται η διαρροή προς ξένες αγορές έμψυχου και άψυχου παραγωγικού δυναμικού.

 

Σήμερα, και παρά τα ενθαρρυντικά μηνύματα αύξησης των εξαγωγών το 2012, ο εθνικός μέσος όρος συμμετοχής των εξαγώγιμων αγαθών στο ΑΕΠ είναι 12,4%, ενώ των αγαθών και των  υπηρεσιών 26%, σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 45%.  

Άρα, η ελληνική οικονομία έχει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης προς αυτή την κατεύθυνση.

 

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς: κράτος, τράπεζες και σύνδεσμοι εξαγωγέων και επιχειρήσεων, οφείλουν να συστρατευτούν  κάτω από μια εθνική στρατηγική ανάπτυξης εξαγωγών. Πρέπει όλοι μαζί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να πετύχουμε τους ακόλουθους στρατηγικούς στόχους:

 • Αύξηση του ελληνικού παραγωγικού δυναμικού και της αποδοτικότητας με επιχειρηματικά σχήματα, μέσω φυσικά και των απαραίτητων συμπράξεων,  που θα αποφέρουν κρίσιμο μέγεθος, αλλά ταυτόχρονα θα δημιουργήσουν μια εξαγωγική ταυτότητα, ικανή να διεισδύσει στο έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.
 • Καθορισμό προτεραιοτήτων σε αγορές με βάση τις εμπορικές συνέργειες, την προοπτική ανάπτυξης, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και την αποδοχή των ελληνικών προϊόντων.
 • Ενίσχυση της καινοτομίας και βελτίωση της αξίας των ελληνικών προϊόντων  με δράσεις, όπως η συσκευασία και το branding.
 • Διαμόρφωση σύγχρονων χρηματοοικονομικών σχημάτων, που θα διευκολύνουν και θα επιταχύνουν την πρόσβαση σε αγορές ενδιαφέροντος των Ελλήνων εξαγωγέων.
 • Διαμόρφωση συνθηκών που θα εξορθολογίζουν το κόστος παραγωγής, όπως για παράδειγμα κόστος ενέργειας συμβατό με τον ανταγωνισμό.

 

Η ελληνική οικονομία χρειάζεται ώθηση από τις καθαρές εξαγωγές τουλάχιστον της τάξης του 1% του ΑΕΠ ετησίως. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος οι εξαγωγές θα πρέπει να αυξάνονται σε πραγματικές τιμές με ρυθμό της τάξεως του 6-7% σε ετήσια βάση και είναι πολύ θετική η ετήσια αύξηση του 8,8%  στις εξαγωγές αγαθών το 2012.

 

Στις μελέτες για τη δημιουργία ενός νέου ελληνικού μοντέλου ανάπτυξης, ως βασική προϋπόθεση τίθεται η ενίσχυση της παραγωγής και της απασχόλησης προς τους τομείς των διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών.  

 • Ο τουρισμός πρέπει να στραφεί ακόμη περισσότερο προς μεγαλύτερες και ανεκμετάλλευτες μέχρι σήμερα αγορές, να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις σε μεγάλες Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ), σε παραθεριστικές κατοικίες, μαρίνες και σε σημεία ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων.
 • Η αγροτική παραγωγή και ειδικά η μεταποίηση τροφίμων πρέπει να προσανατολιστεί προς τις αγορές του εξωτερικού, όπου ελληνικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, όπως το ελαιόλαδο, τα φρούτα, τα λαχανικά και τα γαλακτοκομικά έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας με διεθνή ανταγωνιστικότητα.
 • Στον τομέα της ενέργειας πρέπει να έχουμε ως βασική προτεραιότητα την αξιοποίηση  της γεωγραφικής μας θέσης, με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των ελληνικών επιχειρήσεων σε έργα ενεργειακής υποδομής και παραγωγής ενέργειας της ευρύτερης περιοχής.
 • Φυσικά, δεν πρέπει να παραλείψουμε εξειδικευμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Η παραγωγή γενοσήμων φαρμάκων, οι ιχθυοκαλλιέργειες, ο ιατρικός τουρισμός και η δημιουργία περιφερειακών διαμετακομιστικών κόμβων, μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην ανάπτυξη της οικονομίας τα επόμενα 5-10 χρόνια.    

 

Μόνο από τον Τουρισμό, οι ωφέλειες στο εμπορικό ισοζύγιο εκτιμώνται περίπου στα €9 δισ. ετησίως, ενώ θα προκύψουν και περισσότερες από διακόσιες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας σε βάθος δεκαετίας. Στη μεταποίηση τροφίμων, η βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου μπορεί να ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, στον τομέα της ενέργειας η μείωση του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο θα φτάσει το 1 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση.

 

Κυρίες και Κύριοι,

 

Όλα τα προηγούμενα χρόνια, τόσο η Eurobank όσο και η Εθνική Τράπεζα,  απέδειξαν με τον καλύτερο τρόπο ότι στηρίζουν ουσιαστικά την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων.

 

Και οι δύο τράπεζες στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης  των εξαγωγών, συμμετέχουμε ενεργά στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ). Έχουμε ήδη συμφωνήσει σε συγκεκριμένη λειτουργική πλατφόρμα, ώστε τα υπό εξέταση αιτήματα να αντιμετωπίζονται  με ευελιξία και αποτελεσματικότητα.

 

Η συγχώνευση της Eurobank με την Εθνική Τράπεζα θα αποτελέσει μία εξαιρετικά θετική εξέλιξη και για την στήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. Ο νέος Όμιλος θα συνδυάζει κύρος, τεχνογνωσία και καινοτομία, στοιχεία που μας καθιστούν το πλέον αξιόπιστο στήριγμα για τον Έλληνα εξαγωγέα.

 

Αντιλαμβανόμενες το ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν, προκειμένου να τεθεί η χώρα σε τροχιά ανάπτυξης, οι δύο τράπεζες, Eurobank και Εθνική, αποφάσισαν χθες, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκομένων Αρχών, τη διαδικασία συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Eurobank από την Εθνική. Απτές θετικές συνέπειες στην ελληνική οικονομία θα καταφανούν πολύ σύντομα, ως αποτέλεσμα της σύμπραξης των δύο τραπεζών, που θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να αποτελέσει και τον προπομπό παρόμοιων συνεργασιών στο ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον.

 

Για τον Όμιλο της Εθνικής παραμένει ως κύρια προτεραιότητα η  ενίσχυση της σχέσης των Εξαγωγέων με σημαντικούς αγοραστές, καθώς και η ενεργή συμμετοχή της Τράπεζας για τη σύναψη διασυνοριακών εμπορικών σχέσεων  σε αγορές με μεγάλο ενδιαφέρον.

Η συγκεκριμένη  στρατηγική επιλογή αποτυπώνεται και στο Μερίδιο Αγοράς Εξαγωγών σε στοχευμένες αγορές,  όπως:

 • Η ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και Τουρκίας όπου το μερίδιό μας  ξεπέρασε το 42%, και
 • η Κίνα, η αγορά με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη παγκοσμίως, όπου με το  εξειδικευμένο μας γραφείο και τη συνεργασία του με 4 μεγάλες κινεζικές τράπεζες, το μερίδιο αγοράς μας ξεπέρασε το 50%.

Αντίστοιχα, η Eurobank από το 2009 έχει αναπτύξει αξιόλογες πρωτοβουλίες υποστήριξης ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας και έχει προβεί στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, των επενδύσεων και των εξαγωγών. Επίσης,

 • Προσφέρει ειδικά προϊόντα στήριξης της ανάπτυξης και της εξωστρέφειας,
 • Δημιούργησε την Ηλεκτρονική πύλη εξαγωγών, exportgate.gr, για την οποία  -άλλωστε - βρισκόμαστε σήμερα εδώ,
 • Προωθεί οικονομικές και εμπορικές διεθνείς συνεργασίες με το πρόγραμμα Go International,
 • Ενισχύει την καινοτόμο επιχειρηματικότητα με τη διοργάνωση του διαγωνισμού  «Η Ελλάδα Καινοτομεί!». 

 

Ειδικά το exportgate.gr αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο στα χέρια των ελληνικών επιχειρήσεων, με στόχο να διευκολύνει την πρόσβασή τους σε διεθνείς αγορές και να επιταχύνει τη σύναψη συνεργασιών με αγοραστές. Σε συνεργασία με τους κύριους εξαγωγικούς φορείς (ΣΕΒΕ, Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, ΠΣΕ Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, ΣΕΚ  Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης και ΣΕΒ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών) και την ενεργό υποστήριξη πολλών επιμελητηρίων, το exportgate παρέχει χωρίς κόστος ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών:

 • Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την έναρξη εξαγωγικής δραστηριότητας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 • Δυνατότητα προβολής σε διεθνείς πελάτες και συνεργάτες μέσω ηλεκτρονικών εκθέσεων.
 • Σύνδεση με τις με τις μεγαλύτερες τοπικές και διεθνείς ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες για θέματα εξαγωγών.
 • Πρόσβαση σε εξειδικευμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαγωνισμών και εμπορίου.

Είμαι πεπεισμένος ότι η πρωτοβουλία του exportgate.gr θα αναδειχθεί από τον επιχειρηματικό κόσμο, τους συνδέσμους εξαγωγέων, καθώς και όλους τους φορείς της εξωστρέφειας, ως σημαντικό μέσο δικτύωσης των Εξαγωγέων και προώθησης των ελληνικών προϊόντων.

 

Κλείνοντας, θέλω να σας διαβεβαιώσω, ότι  ο Όμιλος Εθνικής συνεπής στο θεσμικό του ρόλο, θα είναι πάντα υπεύθυνα δίπλα στον Έλληνα Επιχειρηματία και τις ανάγκες του, στηρίζοντας έμπρακτα την επιχειρηματικότητα ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες προκλήσεις. Είμαι βέβαιος, ότι όλοι μαζί, συντονισμένα, θα τα καταφέρουμε.

 

Σας ευχαριστώ.