Σύντομη Ανάλυση: Επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης του 4ου τριμήνου του 2023, λόγω της καταστροφικής πλημμύρας και της προσωρινής κάμψης των επενδύσεων, με επιτάχυνση στο 2,5% το 2024

Η συρρίκνωση της αγροτικής παραγωγής λόγω της καταστροφικής πλημμύρας και η προσωρινή εξασθένηση των επενδύσεων επιβράδυναν το ΑΕΠ κατά το 4ο τρίμηνο του 2023, ωστόσο αναμένεται επιτάχυνσή του στο 2,5%, ή ακόμη υψηλότερα, το 2024

Το ελληνικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,0% σε ετήσια βάση το 2023. Η επίδοση αυτή υπερέβη σημαντικά το μέσο όρο της Ευρωζώνης (0,4% σε ετήσια βάση) για 3o συνεχές έτος, ενώ συνάδει με την επικαιροποιημένη εκτίμησή μας.

Η  σημαντική επιβράδυνση της ετήσιας μεταβολής του ΑΕΠ στο 1,2% ετησίως κατά το 4ο τρίμηνο του 2023 αντανακλά τις μεγαλύτερες, από τις αρχικά εκτιμώμενες, απώλειες στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή από την καταστροφική πλημμύρα στη Θεσσαλία το Σεπτέμβριο του 2023.

Ωστόσο, βασικές συνιστώσες του ΑΕΠ από την πλευρά της τελικής δαπάνης, όπως η κατανάλωση και οι καθαρές εξαγωγές, εμφάνισαν ανοδική τάση, στην οποία μπορεί να αποδοθεί η μικρή αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,2% σε τριμηνιαία βάση το 4ο τρίμηνο του 2023 έναντι μείωσης 0,1% το 3ο τρίμηνο:

  • Η ιδιωτική κατανάλωση (σε σταθερές τιμές) επιταχύνθηκε στο 1,8% σε ετήσια βάση το 4ο τρίμηνο του 2023 (1,4% σε τριμηνιαία βάση), κυρίως λόγω των υποστηρικτικών συνθηκών στην αγορά εργασίας
  • Οι καθαρές εξαγωγές είχαν θετική και αυξανόμενη συμβολή στη μεγέθυνση του ΑΕΠ (0,8 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως το 4ο τρίμηνο και 0,5 ποσοστιαίες μονάδες το 2023, έναντι αρνητικής συνεισφοράς 1 ποσοστιαίας μονάδας το 2022), παρά το πλήγμα από την πλημμύρα και το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον

 

Οι  ανωτέρω θετικές τάσεις αποδυναμώθηκαν από τη συρρίκνωση των επενδύσεων, για πρώτη φορά από το 2ο τρίμηνο του 2020, με τον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου να υποχωρεί κατά 5,7% ετησίως το 4ο τρίμηνο του 2023 εξαιτίας προσωρινών επιδράσεων που αναμένεται να αναστραφούν το 2024.

Ηενδυνάμωση βασικών μηναίων δεικτών οικονομικής δραστηριότητας προμηνύει επιτάχυνση της ανάπτυξης του ΑΕΠ στο 1ο τρίμηνο του 2024, στο 1,8% ετησίως (0,7% εποχικά διορθωμένο, σε τριμηνιαία βάση), σύμφωνα με την επικαιροποιημένη πρόβλεψη της Δ/σης Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας, και σε περίπου 2,5% για το σύνολο του 2024.

Σύντομη Ανάλυση: Επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης του 4ου τριμήνου του 2023, λόγω της καταστροφικής πλημμύρας και της προσωρινής κάμψης των επενδύσεων, με επιτάχυνση στο 2,5% το 2024
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top