Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Κλαδική Μελέτη: Ελληνικά τρόφιμα (Ιούλιος 2021)

29/7/2021 - Μελέτες & Αναλύσεις

Κλαδικές Αναλύσεις; --Κλαδικές Μελέτες

Μετά τη διείσδυση στις διεθνείς αγορές, επόμενο στοίχημα είναι η ενδυνάμωση της παραγωγής

Στην ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά της πανδημίας, ο αγροδιατροφικός τομέας εμφάνισε εντυπωσιακή ανθεκτικότητα, σημειώνοντας οριακή άνοδο κύκλου εργασιών, έναντι πτώσης 14% για τη λοιπή βιομηχανία. Βασικό στήριγμα του κλάδου ήταν η αύξηση εξαγωγών (+11%, για τα τρόφιμα-ποτά, έναντι 3% για το σύνολο προϊόντων), που χαρακτηρίστηκε από μεγάλο εύρος τόσο ως προς τα εξαγόμενα προϊόντα (με φρούτα-λαχανικά και γαλακτοκομικά να ξεχωρίζουν), όσο και τους προορισμούς (με αυξημένη διείσδυση σε ανεπτυγμένες αγορές της Ευρώπης – συνεχίζοντας την επιτυχημένη στρατηγική της προηγούμενης δεκαετίας).

Το επόμενο στοίχημα για τον κλάδο είναι η ενδυνάμωση της παραγωγικής βάσης, καθώς η αύξηση εξαγωγών την προηγούμενη δεκαετία (+60% στο διάστημα 2009-2020) απλώς αντιστάθμισε την πτωτική πορεία της κατανάλωσης. Κρίσιμη συνεπώς κρίνεται η αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης (€31 δις) καθώς και της ΚΑΠ (€19,2 δις), ώστε να αντιμετωπιστούν χρόνιες διαρθρωτικές αδυναμίες του κλάδου.

Βάσει των εκτιμήσεων της ΕΤΕ, η προσέγγιση των επιδόσεων λοιπών ευρωπαϊκών χωρών σε όρους i) τεχνολογίας (R&D), ii) branding iii) τυποποίησης και iv) συνεργασιών θα μπορούσε να οδηγήσει σε διπλασιασμό της προστιθέμενης αξίας του αγροδιατροφικού τομέα (όφελος της τάξης των 13 δις σε όρους προστιθέμενης αξίας).