Η NBG ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2004, διαθέτει προσωπικό 6 ατόμων και το συνολικό μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε €60.000 που αναλογεί σε 100.000 μετοχές. Δραστηριοποιείται στο χώρο των Μεσιτών Ασφαλίσεων προσφέροντας σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες Ελληνικές και Διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες, ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων ασφαλιστικών προγραμμάτων με εξαιρετικά ανταγωνιστικόύς όρους σε ιδιώτες και επιχειρήσεις της Ελληνικής Αγοράς.

Το προσωπικό της εταιρείας απαρτίζεται από εξειδικευμένα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς με σημαντική εμπειρία σε όλους τους Κλάδους Ασφαλίσεων καθώς και στις ασφαλιστικές ανάγκες Ιδιωτών και Επιχειρήσεων.


Μετοχική σύνθεση
Μέτοχος Αριθμός Μετοχών Ποσοστό (%) Συμμετοχής
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 99.900 99,9
PROBANK LEASING A.E. 100 0,1
Σύνολο 100.000 100,00

Σύμφωνα με την από 04/03/2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αλλαγή του ονόματος της εταιρείας από PROBANK ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ σε NBG ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ καθώς και η αλλαγή της έδρας

ΑΠΟ 26/7/2013 Η PROBANK ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Ασφαλίσεις Αυτοκινήτων
Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να σας προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη για το σύνολο των οχημάτων της επιχείρησής σας με ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης και εξαιρετικά οικονομικούς όρους.

 

Ασφάλιση Περιουσίας
Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει για εσάς πλήρη ασφαλιστικά προγράμματα, μετά από εκτεταμένη έρευνα της ασφαλιστικής αγοράς, προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες.

 

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης
Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να σας προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων για την επιχείρησή σας ή οποία μπορεί να περιλαμβάνει:
Γενική Αστική Ευθύνη Τρίτων
Επαγγελματική Αστική Ευθύνη
Αστική Ευθύνη Προϊόντος

 

Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικού
Η εταιρεία σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο αυτό έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της Ασφάλισης του Προσωπικού σας που ενδεικτικά περιλαμβάνει:
Ομαδικά Προγράμματα Ασφάλισης Ατυχημάτων και Υγείας
Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα

Ασφάλιση Πιστώσεων
Η εταιρεία στα πλαίσια της λειτουργίας της ως Μεσίτης Ασφαλίσεων έχει σημαντική εμπειρία στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων Ασφάλισης Πιστώσεων, συνεργάζεται δε στενά με τις πλέον εξειδικευμένες εταιρείες που προσφέρουν αυτό το προϊόν στην Ελληνική Αγορά.

 

Ασφάλιση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Φωτοβολταϊκά, Αιολικά Παρκά κλπ)
Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων Ασφάλισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελληνικής και Διεθνούς Αγοράς προσαρμοσμένων στις δικές σας ανάγκες.

 

Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Έργου
Η εταιρεία μπορεί να αναλάβει την ασφαλιστική κάλυψη Έργων σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στις αντίστοιχες συμβάσεις Έργων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 51 80 113 & 132.

Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Η NBG ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, θυγατρική της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ έχει τη δυνατότητα να σας προσφέρει σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων ασφαλιστικών προγραμμάτων για την ασφάλιση του Αυτοκινήτου σας, με εξαιρετικά ανταγωνιστικούς όρους.

 
Ασφάλιση Περιουσίας

Η Τράπεζα σας παρέχει τη δυνατότητα να ασφαλίσετε την Κατοικία σας (Οικοδομή ή / και Περιεχόμενο) με αναταγωνιστικούς όρους μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων τα οποία ανταποκρίνονται στις προσωπικές σας ανάγκες.

 

Για πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην NBG ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ A.E.

Έδρα : Λ. Αθηνών 128-132 & Ιφιγενείας, 104 42 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 51 80 113 & 132
FAX : 210 51 80 290
e-mail : [email protected]

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top