Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Εγγραφή νέων πελατών μέσω NBG Mobile Banking με δυνατότητα άντλησης των προσωπικών στοιχείων με τη χρήση της υπηρεσίας eGov-KYC

​Η Εθνική Τράπεζα, συμβαδίζοντας με την νέα υπηρεσία διασύνδεσης eGov-KYC με το gov.gr «Know Your Customer-Συστηθείτε», σας επιτρέπει να εγγραφείτε ως νέος πελάτης στην Τράπεζα αντλώντας απευθείας τα προσωπικά σας στοιχεία από την κρατική υπηρεσία, χωρίς να χρειάζεται να ανεβάσετε έγγραφα. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, συνδέεστε με πιστοποιημένο εκπρόσωπο μέσω βιντεοκλήσης προκειμένου να γίνει η ταυτοποίησή σας και τέλος, υπογράφετε τα συμβατικά έγγραφα με εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή μέσω sms που λαμβάνετε στο κινητό σας.

Τα στοιχεία που αντλούνται μέσω της υπηρεσίας eGov_KYC είναι τα στοιχεία ταυτότητας τα οποία ταυτοποιούνται και στη διαδικασία της βιντεοκλήσης με τον εκπρόσωπο, τα στοιχεία επικοινωνίας, επαγγελματικής δραστηριότητας και εισοδήματος.

 

         

 

Βήμα 1

Ο χρήστης εγκαθιστά στο κινητό του την εφαρμογή NBG Mobile Banking από το Google Play ή το App store. Ανοίγει την εφαρμογή και οδηγείται στην αρχική οθόνη όπου επιλέγει «Εγγραφή τώρα!» Επιλέγει «Γίνετε πελάτης της Εθνικής» και «Έναρξη εγγραφής».

 

Βήμα 2

Στη συνέχεια ερωτάται αν διαθέτει κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet για να συνδεθεί στην υπηρεσία eGov-KYC προκειμένου να αντλήσει η εφαρμογή τα προσωπικά του στοιχεία από το gov.gr, χωρίς ο ίδιος να αναρτήσει κανένα επιβεβαιωτικό έγγραφο.

 

Βήμα 3

Ο χρήστης εισάγει τους κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet και μεταφέρεται στο περιβάλλον της υπηρεσίας eGov-KYC. Στο σημείο αυτό, αφού ελέγξει τα στοιχεία που πρόκειται να αντληθούν και να διαβιβασθούν στην Εθνική Τράπεζα, παρέχει εάν το επιθυμεί, τη συγκατάθεσή του στην εφαρμογή eGov-KYC για την πρόσβαση της Τράπεζας στα εν λόγω στοιχεία.

 

Βήμα 4

Η εφαρμογή NBG Mobile Banking εμφανίζει τα στοιχεία που αντλήθηκαν από την υπηρεσία eGov-KYC. Για να συνεχίσει, ο χρήστης ελέγχει την ορθότητα του συνόλου των δεδομένων ή των κατηγοριών δεδομένων που εμφανίζονται στην οθόνη. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο ο χρήστης διαπιστώσει ότι κάποια κατηγορία δεδομένων δεν έχει ενημερωθεί ορθά, έχει τη δυνατότητα να την «ξεκλικάρει»/αποεπιλέξει πατώντας επάνω στο αντίστοιχο σημείο και να συνεχίσει τη διαδικασία επιβεβαίωσης των δεδομένων του αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής NBG Mobile Banking της Τράπεζας, ανεβάζοντας (κάνοντας upload) τα απαιτούμενα έγγραφα.

 

Βήμα 5

Ο χρήστης σε κάθε ένα από τα παρακάτω βήματα βλέπει προσυμπληρωμένα ανά βήμα τα στοιχεία που έχει συμφωνήσει να αντληθούν, χωρίς να απαιτείται να ανεβάσει κάποιο επιβεβαιωτικό έγγραφο.

 

Βήμα 6

Στο τέλος της διαδικασίας, ο χρήστης συνδέεται με πιστοποιημένο εκπρόσωπο μέσω βιντεοκλήσης για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησής του, κατά τη διάρκεια της οποίας του ζητείται να δείξει το νομιμοποιητικό του έγγραφο (ελληνική ταυτότητα με τυπωμένους χαρακτήρες ή ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ).

 

Βήμα 7

Εφόσον η βιντεοκλήση ολοκληρωθεί επιτυχώς, ο χρήστης υπογράφει τα συμβατικά έγγραφα με εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή μέσω sms που λαμβάνει στο κινητό του.

 

         

Ποια είναι τα έγγραφα που χρειάζονται για την εγγραφή μου με τη χρήση της υπηρεσίας eGov-KYC;

Τα έγγραφα που θα χρειαστείτε είναι: ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ ή ελληνικό δελτίο ταυτότητας με τυπωμένους χαρακτήρες (όχι χειρόγραφο), το οποίο θα σας ζητηθεί κατά τη διάρκεια της βιντεοκλήσης με τον πιστοποιημένο εκπρόσωπο για την ολοκλήρωση της ταυτοποίησής σας. Τα υπόλοιπα προσωπικά σας στοιχεία, θα αντληθούν μέσω της υπηρεσίας eGov-KYC, εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα. Σε περίπτωση που κάποιο από τα παρακάτω στοιχεία δεν είναι διαθέσιμο στην υπηρεσία eGov-KYC, τότε θα χρειαστεί να αναρτήσετε το σχετικό επιβεβαιωτικό έγγραφο στο αντίστοιχο βήμα: εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίων δύο ετών ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ, επιβεβαιωτικό έγγραφο απασχόλησης για εργαζόμενους, σπουδαστές, συνταξιούχους ή ατομικές επιχειρήσεις και επιβεβαιωτικό έγγραφο για τη διεύθυνση κατοικίας (τελευταίων 3 μηνών), το οποίο θα χρειαστεί μόνο στην περίπτωση που η διεύθυνση κατοικίας σας είναι διαφορετική από αυτήν που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό ή στη βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ.

Πώς μπορώ να δω ποια στοιχεία μου είναι δηλωμένα στην υπηρεσία eGov-KYC;

Για να δείτε ποια προσωπικά στοιχεία σας είναι δηλωμένα στην υπηρεσία eGov-KYC, μπορείτε να συνδεθείτε με τους κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet στον παρακάτω σύνδεσμο: https://kyc.gov.gr.

Ποια στοιχεία μου αντλεί η εφαρμογή NBG Mobile Banking από την υπηρεσία eGov-KYC;

Η εφαρμογή NBG Mobile Banking μπορεί να αντλήσει τα παρακάτω στοιχεία, εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα στην υπηρεσία eGov-KYC και εφόσον συναινέσετε στην άντλησή τους:

· Στοιχεία ταυτότητας

· Στοιχεία επικοινωνίας

· Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας

· Στοιχεία εισοδήματος

 Τι συμβαίνει αν δεν συναινέσω στην άντληση των στοιχείων κάποιας/κάποιων από τις κατηγορίες των προσωπικών μου στοιχείων που έχει αντλήσει η εφαρμογή NBG Mobile Banking από την υπηρεσία eGov-KYC;

Τα προσωπικά στοιχεία που θα αντλήσει η εφαρμογή NBG Mobile Banking από την υπηρεσία eGov-KYC θα εμφανιστούν στη σχετική οθόνη της εφαρμογής και θα έχετε τη δυνατότητα να από-επιλέξετε όποια από τις κατηγορίες επιθυμείτε, σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τα αντίστοιχα στοιχεία (στοιχεία ταυτότητας, επικοινωνίας, επαγγελματικής δραστηριότητας ή/και στοιχεία εισοδήματος). Για την/τις κατηγορία/-ες που από-επιλέξατε, θα χρειαστεί να αναρτήσετε το σχετικό επιβεβαιωτικό έγγραφο στο αντίστοιχο βήμα.

 

Η υφιστάμενη διαδικασία εγγραφής νέων πελατών με ανάρτηση εγγράφων καταργείται;

Όχι. Η εγγραφή νέων πελατών μπορεί να γίνει μέσω της εφαρμογής NBG Mobile Banking είτε με σύνδεση στην υπηρεσία eGov-KYC με κωδικούς TAXISnet είτε με την υφιστάμενη διαδικασία με ανάρτηση όλων των απαραίτητων επιβεβαιωτικών εγγράφων, χωρίς σύνδεση με κωδικούς TAXISnet.