Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ασφαλείς Συναλλαγές μέσω Internet, Phone και Mobile Banking

Στην Εθνική Τράπεζα, αναγνωρίζουμε την πρωταρχική σημασία της ασφάλειας και σας παρέχουμε τις πιο προηγμένες και πρωτοποριακές μεθόδους διασφάλισης των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω Internet και τηλεφώνου.

H πολιτική ασφάλειας που εφαρμόζουμε διασφαλίζει το απόρρητο και απαραβίαστο των συναλλαγών:

 • Μυστικότητα και αναλλοίωτο δεδομένων

  Η μυστικότητα και το αναλλοίωτο των δεδομένων (Internet & Mobile Banking) διασφαλίζονται μέσω του πρωτοκόλλου ασφαλούς επικοινωνίας SSL (Secure Sockets Layer) με ισχυρή κρυπτογράφηση στα 128 bit.
 • Αυθεντικότητα της Τράπεζας

  Η αυθεντικότητα της Τράπεζας (Internet Banking) εξασφαλίζεται με το πιστοποιητικό της Verisign, ενός από τους μεγαλύτερους, διεθνούς κύρους οργανισμούς έκδοσης πιστοποιητικών παρουσίας στο Internet. Το πιστοποιητικό εμφανίζεται στον χρήστη κάθε φορά που επισκέπτεται την ιστοσελίδα εισόδου στο σύστημα.​
 • Ταυτοποίηση χρήστη
  Η ταυτοποίηση του χρήστη και η πρόσβαση του στο:

  -  Internet & Mobile Banking πραγματοποιείται με: 
         -  τον Κωδικό Χρήστη (Username) και
         -  το Μυστικό Κωδικό (Password)

  -  Phone Banking, πραγματοποιείται με   
         -  τον Κωδικό Χρήστη (Username) και:
               - αν επιλέξει εκπρόσωπο
                  -  με στοιχεία ασφαλούς ταυτοποίησης που θα του ζητηθούν από τον εκπρόσωπο ή 
               - αν επιλέξει αυτόματη πλοήγηση μέσω φωνητικών εντολών
                  - κωδικό μιας χρήσης (OTP) που αποστέλλεται στο κινητό του με γραπτό μήνυμα. 

  Σε περίπτωση λανθασμένης εισαγωγής:
  - Κωδικού Χρήστη (Username) ή/και
  - Μυστικού Κωδικού (Password) ή/και
  - κωδικού μίας χρήσης (OTP),
  τέσσερις διαδοχικές φορές ο χρήστης απενεργοποιείται και θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης της Εθνικής Τράπεζας, στο τηλέφωνο:
       - +30 210 4848484
  να συνδεθεί με εκπρόσωπο και να ακολουθήσει τις οδηγίες του.
 • Αποτροπή εισαγωγής μη εξουσιοδοτημένου χρήστη στο σύστημα

  Όταν ο χρήστης παραμένει στο Internet και το Mobile Banking για χρόνο μεγαλύτερο των 10 λεπτών χωρίς να διεκπεραιώσει καμία συναλλαγή, η σύνδεση διακόπτεται και το σύστημα επιστρέφει στην αρχική σελίδα, όπου θα πρέπει να ξαναδώσει τους μυστικούς κωδικούς του. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η μη εισαγωγή στο σύστημα χρήστη που δεν είναι εξουσιοδοτημένος.
 • Διασφάλιση εγχρήματων συναλλαγών
           Η επιπλέον διασφάλιση των εγχρήματων συναλλαγών και των  συναλλαγών που για λόγους ασφαλείας απαιτούν επιπλέον κωδικό στο Internet, Mobile & Phone Banking πραγματοποιείται με την εισαγωγή κωδικών μιας χρήσης που παράγονται ηλεκτρονικά
  από το κεντρικό σύστημα της Τράπεζας. Αφορά τους χρήστες της υπηρεσίας αποστολής ΟΤΡ με γραπτό μήνυμα  στο κινητό μέσω της εφαρμογής viber  ή με SMS (σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η αποστολή OTP μέσω viber). Οι συγκεκριμένοι κωδικοί αποστέλλονται με  γραπτό μήνυμα  μέσω της εφαρμογής viber ή με SMS στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει ο χρήστης των υπηρεσιών i-bank Internet, Phone και Mobile Banking. 

         Ενημερωθείτε αναλυτικά για θέματα ασφαλείας της υπηρεσίας αποστολής OTP με μήνυμα στο κινητό.
      
 • Καταγραφή και μαγνητοφώνηση κλήσεων Phone Banking

  Όλες οι κλήσεις που πραγματοποιούνται προς το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης της Εθνικής Τράπεζας στο +30 210 4848484, μέσω του οποίου διεκπεραιώνονται  οι συναλλαγές Phone Banking, καταγράφονται από το σύστημα.
 • Διασφάλιση συναλλαγών Mobile Banking

  Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της  Smartphone συσκευής σας, διασφαλίζονται με το ίδιο επίπεδο και τα μέτρα ασφάλειας που παρέχονται και στο Internet Banking, όπως περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω. 

  Επιπλέον αυτών, δεν πραγματοποιείται καμία αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων στο κινητό σας τηλέφωνο μετά την ολοκλήρωση οποιασδήποτε συναλλαγής.

 

Η Εθνική Τράπεζα, επιπλέον της αξιοποίησης των παραπάνω τεχνολογιών, παρέχει στις επιχειρήσεις πρόσθετες λειτουργικές δυνατότητες για τη διασφάλιση και έλεγχο των συναλλαγών τους μέσω του Internet Banking:

 

 • Καθορισμός και ευχέρειες εξουσιοδοτημένων χρηστών

  Ο καθορισμός εξουσιοδοτημένων χρηστών (Θέσεων Εργασίας) στο Internet Banking, με διαφορετικές ευχέρειες και δικαιώματα πρόσβασης, «μεταφέρει» στο Internet Banking τα κατάλληλα δικαιώματα και περιορισμούς, σύμφωνα με τις εταιρικές προδιαγραφές.
 • Διαχειριστής Θέσεων Εργασίας

  Ο Διαχειριστής Θέσεων Εργασίας, καθορίζει και διαχειρίζεται τις ευχέρειες όλων των Θέσεων Εργασίας από οποιοδήποτε σημείο υπάρχει πρόσβαση στο Internet, χωρίς τη διαμεσολάβηση της Τράπεζας. Επιπλέον, έχει πλήρη εποπτεία της χρήσης του Internet Banking, δηλ. των κινήσεων που γίνονται από τις Θέσεις Εργασίας.
 • Συσκευή i-code για Επιχειρήσεις

  Η συσκευή i-code για Επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα εύχρηστη, μεταφέρεται εύκολα και εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας στις συναλλαγές.

  Για την λειτουργία της είναι απαραίτητη η χρήση μυστικού αριθμού (PIN) που ορίζει και γνωρίζει μόνο ο κάτοχος, γεγονός που συμβάλλει στην περαιτέρω διασφάλιση των συναλλαγών.

 

Πληροφορηθείτε αναλυτικά για τις υπηρεσίες i-bank Internet, Phone & Mobile Banking εδώ.


Η ασφάλεια των συναλλαγών είναι και δική σας υπόθεση: Ενημερωθείτε για τις οδηγίες της Τράπεζας και τις συμβουλές ασφαλείας σχετικά με την επικοινωνία μέσω e-mail, την πλοήγηση στο Internet και την προστασία του υπολογιστή σας.