Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Προθεσμιακές καταθέσεις σε ευρώ

Αν θέλετε οι καταθέσεις σας να έχουν υψηλές, και μάλιστα εγγυημένες, αποδόσεις... αρκεί, απλά, να επιλέξετε έναν ή περισσότερους από τους προθεσμιακούς λογαριασμούς καταθέσεων που σας προσφέρουμε για μεγαλύτερη απόδοση, άνεση και ευελιξία στις επενδυτικές σας επιλογές.

Η συνολική απόδοση του λογαριασμού εξαρτάται από το ποσό της κατάθεσης και το χρονικό διάστημα της προθεσμίας.

Με την προθεσμιακή κατάθεση σε ευρώ απολαμβάνετε ασφαλή τοποθέτηση των χρημάτων σας με ελκυστική απόδοση.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την Αναλυτική Περιγραφή.

Δικαιούχοι

Οι προθεσμιακές καταθέσεις προσφέρονται σε:

 • Φυσικά πρόσωπα
 • Ν.Π.Ι.Δ. οποιασδήποτε μορφής και
 • Δημόσιες και Ιδιωτικές επιχειρήσεις

 

Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης

Το ποσό των €3.000.

 

Παροχές

Οι προθεσμιακές καταθέσεις σε ευρώ που συνδυάζουν την ασφάλεια με τις υψηλές αποδόσεις σας προσφέρουν:

 • δυνατότητα επιλογής διάρκειας κατάθεσης από 1 έως 365 ημέρες
 • ανταγωνιστικό επιτόκιο που
  • καθορίζεται ανάλογα με το ύψος του κεφαλαίου και τη χρονική διάρκεια της κατάθεσης
  • παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια της κατάθεσης προφυλάσσοντάς την από πιθανή πτώση των επιτοκίων.
 • δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης, που σας εξασφαλίζει πολύτιμο χρόνο περιορίζοντας τις μετακινήσεις σας
 • αυτόματη μεταφορά των τόκων σε συνδεδεμένο λογαριασμό καταθέσεων πρώτης ζήτησης επιλογής σας (ταμιευτηρίου, τρεχούμενο ή όψεως)
 • δυνατότητα πρόσθετης κατάθεσης στη λήξη της προθεσμίας
 • δυνατότητα προσθήκης επιπλέον δικαιούχων (φυσικά πρόσωπα), χωρίς να απαιτείται η εξόφληση του λογαριασμού και το άνοιγμα νέου
 • δυνατότητα εκχώρησης της κατάθεσης σε περίπτωση δανειοδότησης ή συμμετοχής σε δημόσια εγγραφή
 • ονομαστικό αποδεικτικό κατάθεσης
 • μηδενικά έξοδα διαχείρισης
 • εξυπηρέτηση σε οποιοδήποτε από τα Καταστήματα της Τράπεζας.

 

Επιτόκια

Για να ενημερωθείτε για τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων σε ευρώ απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε Κατάστημά μας.

 

Προσυμβατική Ενημέρωση και Σύμβαση

Για να δείτε το Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης και το Υπόδειγμα Σύμβασης του προϊόντος πατήστε εδώ.

Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας ένα από τα Καταστήματά μας ή τηλεφωνήστε μας από σταθερό ή κινητό, από οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στο +30 210 48 48 484  και ζητήστε περισσότερες πληροφορίες.

Τα βασικά δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσετε είναι:

 • το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ
 • τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα για τα Νομικά πρόσωπα.

Ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο έγγραφα πιστοποίησης ταυτότητας του πελάτη στο έντυπο Συστηθήκατε; Αν όχι …κάντε το τώρα.

Δυνατότητες που σας προσφέρει η προθεσμιακή κατάθεση

Ασφαλής τοποθέτηση των χρημάτων σας με ελκυστική απόδοση.

 

Διενέργεια συναλλαγών                                            

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις συναλλαγές που αφορούν την προθεσμιακή σας κατάθεση μέσω των Καταστημάτων μας.                                              

 

Ενημέρωση για υπόλοιπα & κινήσεις  

Δυνατότητα ενημέρωσης για το υπόλοιπο και τις κινήσεις του λογαριασμού σας:

 • σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας αλλά και μέσω του Internet Banking για τα αναλυτικά στοιχεία του προθεσμιακού σας λογαριασμού
 • μέσω της υπηρεσίας i-bank Internet Banking και Phone Banking για τις κινήσεις (κατά το τελευταίο 3μηνο) του λογαριασμού εξυπηρέτησης της προθεσμιακής σας κατάθεσης.

 

Μεταβολή στοιχείων

Δηλώστε άμεσα οποιαδήποτε αλλαγή έχει γίνει στα στοιχεία σας (διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.) με μία επίσκεψη σε ένα Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας. Ενημερωθείτε για τυχόν έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσετε, για να πιστοποιήσετε τα νέα σας στοιχεία, από τo ενημερωτικό έντυπο Συστηθήκατε; Αν όχι… κάντε το τώρα.