Με την κλιματική αλλαγή να αποτελεί σήμερα τη σημαντικότερη περιβαλλοντική πρόκληση της εποχής μας, η Εθνική Τράπεζα στοχεύοντας στη διαρκή προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες και έργα με θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Στο πλαίσιο αυτό και υπό την αιγίδα της «Πρωτοβουλίας 21», ενώνουμε τις δυνάμεις μας με το Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου και το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και από κοινού στηρίζουμε το πρόγραμμα που ξεκίνησε τον Απρίλιο 2022 μέσω της συνεργασίας του ΜΚΣ Δεσμός, του WWF Ελλάς και του HIGGS (Higher lncubator Giving Growth & Sustainability), με στόχο την υποστήριξη εθελοντικών ομάδων δασοπυροπροστασίας ανά την Ελλάδα και θα διαρκέσει έως το 2024.

H συνεργασίας πνοής κινείται σε δύο παράλληλους άξονες:

α) Τη σημαντική ενίσχυση 50 εθελοντικών ομάδων απ' όλη τη χώρα σε υλικό εξοπλισμό, που επιλέχθηκαν βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης. 

Με τον υλικό εξοπλισμό ήδη στην κατοχή τους (το έργο ολοκληρώθηκε τον Μάϊο του 2023), αναβαθμίστηκε σημαντικά η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα των μάχιμων εθελοντών που απαρτίζουν τους 50 συλλόγους. 

Στο πρόγραμμα είχαν κληθεί να δηλώσουν συμμετοχή 149 εθελοντικές ομάδες με εντατική ενασχόληση στο αντικείμενο, από τις οποίες οι 98 ανταποκρίθηκαν στη διαδικασία αξιολόγησης. Για την επιλογή των συνολικά 50 ομάδων που ενισχύονται, το WWF Ελλάς ακολούθησε μία δοκιμασμένη μεθοδολογία, μέσα από ερωτηματολόγια, προσωπικές συνεντεύξεις, αλλά και επιτόπιες επισκέψεις, ώστε να κατανοήσει το εύρος των δράσεων των ομάδων, καθώς και να αποτυπώσει με ακρίβεια τις ανάγκες τους σε εξοπλισμό. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία επέτρεψε τη σε βάθος ανάλυση και κατέδειξε μέσω συγκεκριμένων κριτηρίων, τις πλέον ευάλωτες περιοχές και ομάδες. 


β) Την κατάρτιση για τις δασικές πυρκαγιές μέσω εξειδικευμένων εργαστηρίων.

Το πρόγραμμα της κατάρτισης αφορά όλες ανεξαιρέτως τις εθελοντικές ομάδες δασοπροστασίας που λειτουργούν και στις 13 Περιφέρειες της χώρας με  έμφαση σε συγκεκριμένες περιοχές  που  παρουσιάζουν  ιστορικό δασικών πυρκαγιών και διαθέτουν  ισχυρή παρουσία εθελοντικών ομάδων και πραγματοποιείται από επιστήμονες με πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο. 

Συγκεκριμένα, το διάστημα Απρίλιος-Μάιος 2022 πραγματοποιήθηκε ο 1ος κύκλος εκπαιδευτικών εργαστηρίων, στον οποίο συμμετείχαν 53 εθελοντικές ομάδες από διάφορες περιοχές της χώρας (Αττική, Σάμος, Νότιο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος), ενώ ο 2ος κύκλος εργαστηρίων ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2023. Στόχος είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης στους εθελοντές δασοπυροσβέστες για τα ζητήματα πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, αναβαθμίζοντας σημαντικά την ασφάλεια κατά τη δράση τους στο πεδίο. Επίσης, μέσω των εργαστηρίων, ενισχύεται η κατανόηση του ιδιαίτερα σημαντικού ρόλου που έχουν οι εθελοντές στην προστασία της φυσικής αναγέννησης της δασικής βλάστησης ύστερα από πυρκαγιά, καθώς η προστασία των εκτάσεων αυτών από νέες πυρκαγιές είναι επιτακτική για πολλά χρόνια μετά την καταστροφή.

 

Υποστήριξη εθελοντικών δράσεων δασοπυροπροστασίας

  

Γνωρίστε μας καλύτερα

Ανακαλύψτε τις δράσεις, τα νέα, το όραμα και τις αξίες μας.

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Δείτε τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Μαθαίνω περισσότερα
 Μελέτες και Οικονομικές Αναλύσεις

Μελέτες και αναλύσεις

Όλες οι αναλύσεις, οι μελέτες και οι εκτιμήσεις μας είναι διαθέσιμες online.
Μαθαίνω περισσότερα
Ενημέρωση Επενδυτών

Εξυπηρέτηση θεσμικών επενδυτών

Βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων.
Μαθαίνω περισσότερα
Η εταιρική μας διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για την εταιρική διακυβέρνησή μας.
Μαθαίνω περισσότερα
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top