Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ

 

Η Εθνική Τράπεζα, κατά το χρονικό διάστημα από 01.10.2019 έως και 31.03.2020 (Χειμερινό εξάμηνο), θα απασχολήσει για πρακτική άσκηση στις Μονάδες Δικτύου της 450 σπουδαστές των πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) των κάτωθι Τμημάτων:

Λογιστικής - Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διεθνούς Εμπορίου  και  Εμπορίας & Διαφήμισης (Μάρκετινγκ).

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές μπορούν να απευθύνονται στα Καταστήματά μας ή  στη  Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού  της Τράπεζας και του Ομίλου στα τηλέφωνα   2103341322- 2103341432.

Εθνική Τράπεζα

    Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

    της Τράπεζας και του Ομίλου