Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Χρηματαγορές

Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος

Ημερομηνία: 15/1/2021
 ΞΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΝΟΜΙΣΜΑΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗ
USD 1,2546 1,1817 1,2546 1,1817
CHF 1,1143 1,0496 1,1143 1,0496
CAD 1,5863 1,4942 1,5863 1,4942
SEK 10,4395 9,8331 10,4395 9,8331
NOK 10,6315 10,0140 10,6315 10,0140
DKK 7,6838 7,2375 7,6838 7,2375
TRY 9,3132 8,7311 9,2505 8,7132
JPY 130,1580 122,5980 130,1580 122,5980
AUD 1,6133 1,5196 1,6133 1,5196
GBP 0,9166 0,8634 0,9166 0,8634
SCP 0,9166 0,8634
NIP 0,9166 0,8634
RON 5,0340 4,7416
ZAR 18,9426 17,8424
HKD 9,7862 9,1746 9,7203 9,1557
CNY 8,1057
HUF 384,6971 341,5535
PLN 4,8636 4,3181
ILS 3,6750
SGD 1,7215 1,5285
CZK 27,9848 24,8463
ΕΓΓΡΑΦΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ