Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Χρηματαγορές

Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος

Ημερομηνία: 15/11/2019
 ΞΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΝΟΜΙΣΜΑΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗ
USD 1,1393 1,0731 1,1393 1,0731
CHF 1,1232 1,0579 1,1232 1,0579
CAD 1,5062 1,4187 1,5062 1,4187
SEK 11,0383 10,3972 11,0383 10,3972
NOK 10,4350 9,8289 10,4350 9,8289
DKK 7,7187 7,2704 7,7187 7,2704
TRY 6,5945 6,1824 6,5501 6,1697
JPY 123,3815 116,2151 123,3815 116,2151
AUD 1,6772 1,5797 1,6772 1,5797
GBP 0,8838 0,8325 0,8838 0,8325
SCP 0,8838 0,8325
NIP 0,8838 0,8325
RON 4,9244 4,6384
ZAR 16,8322 15,8546
HKD 8,9573 8,3975 8,8970 8,3803
CNY 7,9767
HUF 357,4014 317,3190
PLN 4,5857 4,0714
ILS 4,0996 3,6398
SGD 1,6047 1,4247
CZK 27,3792 24,3086