Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Χρηματαγορές

Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος

Ημερομηνία: 23/7/2018
 ΞΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΝΟΜΙΣΜΑΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗ
USD 1,2131 1,1426 1,2131 1,1426
CHF 1,2033 1,1335 1,2033 1,1335
CAD 1,5929 1,5004 1,5929 1,5004
SEK 10,7348 10,1113 10,7348 10,1113
NOK 9,9101 9,3345 9,9101 9,3345
DKK 7,6971 7,2500 7,6971 7,2500
TRY 5,8430 5,4778 5,8037 5,4666
JPY 134,5792 126,7625 134,5792 126,7625
AUD 1,6323 1,5375 1,6323 1,5375
GBP 0,9231 0,8694 0,9231 0,8694
SCP 0,9231 0,8694
NIP 0,9231 0,8694
RON 4,8085 4,5292
ZAR 16,2565 15,3123
HKD 9,5574 8,9601 9,4931 8,9417
CNY 8,1833
HUF 348,7879 309,6715
PLN 4,6295 4,1103
ILS 4,5472 4,0372
SGD 1,7089 1,5173
CZK 27,6937 24,5879