Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Χρηματαγορές

Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος

Ημερομηνία: 28/4/2017
 ΞΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΝΟΜΙΣΜΑΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗ
USD 1,1160 1,0639 1,1160 1,0639
CHF 1,1099 1,0537 1,1099 1,0537
CAD 1,5231 1,4519 1,5231 1,4519
SEK 9,8870 9,4249 9,8870 9,4249
NOK 9,5974 9,1489 9,5974 9,1489
DKK 7,6383 7,2813 7,6383 7,2813
TRY 4,0288 3,7770 3,9784 3,7770
JPY 124,0616 118,2632 124,0616 118,2632
AUD 1,4981 1,4281 1,4981 1,4281
GBP 0,8654 0,8249 0,8654 0,8249
SCP 0,8654 0,8249
NIP 0,8654 0,8249
RON 4,6521 4,4166
ZAR 14,8714 14,1184
HKD 8,7941 8,2445 8,6842 8,2445
CNY 7,6934
HUF 333,4976 296,0960
PLN 4,5164 4,0099
ILS 4,2290 3,7547
SGD 1,6250 1,4428
CZK 28,8996 25,6586