Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Χρηματαγορές

Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος

Ημερομηνία: 8/7/2020
 ΞΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΝΟΜΙΣΜΑΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗ
USD 1,1657 1,0980 1,1657 1,0980
CHF 1,0976 1,0339 1,0976 1,0339
CAD 1,5834 1,4914 1,5834 1,4914
SEK 10,7717 10,1461 10,7717 10,1461
NOK 11,0132 10,3735 11,0132 10,3735
DKK 7,6969 7,2498 7,6969 7,2498
TRY 8,0545 7,5511 8,0003 7,5356
JPY 125,3546 118,0735 125,3546 118,0735
AUD 1,6727 1,5755 1,6727 1,5755
GBP 0,9271 0,8732 0,9271 0,8732
SCP 0,9271 0,8732
NIP 0,9271 0,8732
RON 4,9987 4,7084
ZAR 19,9363 18,7783
HKD 9,0954 8,5270 9,0342 8,5095
CNY 8,1733
HUF 379,2080 336,6800
PLN 4,7880 4,2511
ILS 4,1574 3,6911
SGD 1,6826 1,4939
CZK 28,5615 25,3584