Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Χρηματαγορές

Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος

Ημερομηνία: 17/5/2019
 ΞΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΝΟΜΙΣΜΑΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗ
USD 1,1547 1,0876 1,1547 1,0876
CHF 1,1660 1,0982 1,1660 1,0982
CAD 1,5552 1,4649 1,5552 1,4649
SEK 11,1039 10,4590 11,1039 10,4590
NOK 10,0776 9,4923 10,0776 9,4923
DKK 7,7141 7,2661 7,7141 7,2661
TRY 7,0266 6,5874 6,9793 6,5739
JPY 126,9454 119,5720 126,9454 119,5720
AUD 1,6721 1,5750 1,6721 1,5750
GBP 0,9027 0,8502 0,9027 0,8502
SCP 0,9027 0,8502
NIP 0,9027 0,8502
RON 4,9188 4,6331
ZAR 16,5160 15,5567
HKD 9,1254 8,5550 9,0640 8,5375
CNY 7,9483
HUF 347,1615 308,2275
PLN 4,6005 4,0845
ILS 4,2714 3,7924
SGD 1,6392 1,4554
CZK 27,5140 24,4283