Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Χρηματαγορές

Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος

Ημερομηνία: 16/3/2018
 ΞΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΝΟΜΙΣΜΑΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗ
USD 1,2655 1,2064 1,2655 1,2064
CHF 1,2023 1,1414 1,2023 1,1414
CAD 1,6522 1,5750 1,6522 1,5750
SEK 10,3543 9,8704 10,3543 9,8704
NOK 9,7628 9,3065 9,7628 9,3065
DKK 7,6494 7,2919 7,6494 7,2919
TRY 5,0050 4,6922 4,9424 4,6922
JPY 134,2289 127,9553 134,2289 127,9553
AUD 1,6197 1,5440 1,6197 1,5440
GBP 0,9069 0,8645 0,9069 0,8645
SCP 0,9069 0,8645
NIP 0,9069 0,8645
RON 4,7929 4,5502
ZAR 15,0306 14,2695
HKD 10,0494 9,4213 9,9238 9,4213
CNY 8,0083
HUF 333,0589 295,7065
PLN 4,5070 4,0015
ILS 4,5429 4,0334
SGD 1,7298 1,5358
CZK 27,1919 24,1424