Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Χρηματαγορές

Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος

Ημερομηνία: 19/10/2021
 ΞΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΝΟΜΙΣΜΑΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗ
USD 1,2043 1,1343 1,2043 1,1343
CHF 1,1072 1,0429 1,1072 1,0429
CAD 1,4820 1,3959 1,4820 1,3959
SEK 10,3793 9,7764 10,3793 9,7764
NOK 10,0936 9,5073 10,0936 9,5073
DKK 7,6858 7,2394 7,6858 7,2394
TRY 11,3381 10,6295 11,2618 10,6077
JPY 136,9035 128,9517 136,9035 128,9517
AUD 1,6170 1,5231 1,6170 1,5231
GBP 0,8735 0,8227 0,8735 0,8227
SCP 0,8735 0,8227
NIP 0,8735 0,8227
RON 5,1115 4,8146
ZAR 17,5999 16,5777
HKD 9,4271 8,8379 9,3636 8,8198
CNY 7,7087
HUF 387,1902 343,7670
PLN 4,9070 4,3567
ILS 3,5477
SGD 1,6752 1,4873
CZK 27,2486 24,1927
ΕΓΓΡΑΦΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ