Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Χρηματαγορές

Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος

Ημερομηνία: 30/10/2020
 ΞΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΝΟΜΙΣΜΑΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗ
USD 1,2068 1,1367 1,2068 1,1367
CHF 1,1042 1,0400 1,1042 1,0400
CAD 1,6094 1,5159 1,6094 1,5159
SEK 10,7714 10,1458 10,7714 10,1458
NOK 11,5463 10,8756 11,5463 10,8756
DKK 7,6916 7,2449 7,6916 7,2449
TRY 10,1072 9,4755 10,0392 9,4561
JPY 126,0570 118,7352 126,0570 118,7352
AUD 1,7189 1,6191 1,7189 1,6191
GBP 0,9344 0,8801 0,9344 0,8801
SCP 0,9344 0,8801
NIP 0,9344 0,8801
RON 5,0353 4,7428
ZAR 19,7802 18,6313
HKD 9,3996 8,8122 9,3364 8,7941
CNY 8,0912
HUF 393,5246 349,3910
PLN 4,9500 4,3949
ILS 4,2676 3,7890
SGD 1,7064 1,5151
CZK 29,2891 26,0044
ΕΓΓΡΑΦΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ