Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Χρηματαγορές

Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος

Ημερομηνία: 21/9/2018
 ΞΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΝΟΜΙΣΜΑΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗ
USD 1,2179 1,1472 1,2179 1,1472
CHF 1,1661 1,0984 1,1661 1,0984
CAD 1,5720 1,4807 1,5720 1,4807
SEK 10,6616 10,0423 10,6616 10,0423
NOK 9,9103 9,3347 9,9103 9,3347
DKK 7,7053 7,2577 7,7053 7,2577
TRY 7,6532 7,1748 7,6016 7,1601
JPY 137,3374 129,3604 137,3374 129,3604
AUD 1,6685 1,5716 1,6685 1,5716
GBP 0,9178 0,8645 0,9178 0,8645
SCP 0,9160 0,8628
NIP 0,9160 0,8628
RON 4,8078 4,5285
ZAR 17,4246 16,4126
HKD 9,5834 8,9844 9,5189 8,9660
CNY 8,3096
HUF 346,7228 307,8380
PLN 4,5974 4,0818
ILS 4,4954 3,9912
SGD 1,7180 1,5253
CZK 27,3781 24,3077