Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Χρηματαγορές

Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος

Ημερομηνία: 23/7/2021
 ΞΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΝΟΜΙΣΜΑΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗ
USD 1,2183 1,1475 1,2183 1,1475
CHF 1,1188 1,0538 1,1188 1,0538
CAD 1,5313 1,4424 1,5313 1,4424
SEK 10,5536 9,9407 10,5536 9,9407
NOK 10,7568 10,1320 10,7568 10,1320
DKK 7,6833 7,2370 7,6833 7,2370
TRY 10,5138 9,8567 10,4430 9,8365
JPY 134,1764 126,3830 134,1764 126,3830
AUD 1,6504 1,5546 1,6504 1,5546
GBP 0,8856 0,8341 0,8856 0,8341
SCP 0,8856 0,8341
NIP 0,8856 0,8341
RON 5,0857 4,7903
ZAR 17,8820 16,8433
HKD 9,5305 8,9348 9,4663 8,9165
CNY 7,8819
HUF 382,6106 339,7010
PLN 4,8803 4,3330
ILS 3,6664
SGD 1,7152 1,5229
CZK 27,4198 24,3447
ΕΓΓΡΑΦΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ