Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Χρηματαγορές

Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος

Ημερομηνία: 18/8/2017
 ΞΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΝΟΜΙΣΜΑΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗ
USD 1,2060 1,1496 1,2060 1,1496
CHF 1,1626 1,1037 1,1626 1,1037
CAD 1,5255 1,4542 1,5255 1,4542
SEK 9,7891 9,3315 9,7891 9,3315
NOK 9,5736 9,1261 9,5736 9,1261
DKK 7,6365 7,2796 7,6365 7,2796
TRY 4,2994 4,0307 4,2456 4,0307
JPY 131,8154 125,6546 131,8154 125,6546
AUD 1,5272 1,4558 1,5272 1,4558
GBP 0,9356 0,8918 0,9356 0,8918
SCP 0,9356 0,8918
NIP 0,9356 0,8918
RON 4,7138 4,4752
ZAR 15,9058 15,1004
HKD 9,5549 8,9577 9,4355 8,9577
CNY 8,0422
HUF 324,9804 288,5340
PLN 4,5690 4,0566
ILS 4,5537 4,0430
SGD 1,7148 1,5225
CZK 27,8778 24,7513