Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Δισεβδομαδιαία Επισκόπηση 8-21 Ιουνίου 2021

25/6/2021 - Μελέτες & Αναλύσεις

Αναδυόμενες Αγορές Νοτιοανατολικής Ευρώπης & Μεσογείου; --Εβδομαδιαία Επισκόπηση (στα αγγλικά)

BULGARIA

Despite headwinds from COVID-19, economic recovery continued at a fast pace in Q1:21, bringing GDP close to its pre-pandemic level

Economic activity is set to maintain momentum during the remainder of the year, helped by a procyclical fiscal stance and supportive base effects, with risks, however, being to the downside, due to heightened political uncertainty

 

SERBIA

GDP rebounded strongly in Q1:21 (up 1.7% y-o-y), bringing the economy above its pre-pandemic level

Strong favourable base effects, together with reviving domestic demand and the recovery in the EU, should help sustain robust GDP growth during the remainder of the year

 

NORTH MACEDONIA

Still heightened uncertainty and a somewhat tighter fiscal stance stalled the economic recovery in Q1:21 (GDP down 1.9% y-o-y)

Economic recovery is set to regain firm ground during the remainder of the year, driven by domestic demand, as uncertainty dissipates and restrictions are lifted

 

APPENDIX: MACROECONOMIC & FINANCIAL INDICATORS