Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Δισεβδομαδιαία Επισκόπηση 22 Ιουνίου-5 Ιουλίου 2021

9/7/2021 - Μελέτες & Αναλύσεις

Αναδυόμενες Αγορές Νοτιοανατολικής Ευρώπης & Μεσογείου; --Εβδομαδιαία Επισκόπηση (στα αγγλικά)

ROMANIA

Economic activity maintained strong momentum in Q1:21, virtually returning to pre-pandemic levels

Private consumption is set to drive economic recovery during the remainder of the year

 

ALBANIA

Impeachment proceedings against the President move ahead, heightening political tensions

GDP rebounded strongly in Q1:21 (up 5.5% y-o-y and 2.1% q-o-q s.a.), following a spike in energy production

Post-earthquake reconstruction activity, together with positive COVID-19-related base effects, should boost full-year GDP growth close to 8.0%

 

CYPRUS

Economic recovery continued at a fast pace in Q1:21, on stronger exports of non-tourism services

Following the re-opening of the economy and the return of tourism, economic recovery is set to gain momentum in the remainder of the year, bringing full-year growth to 4.6%, broadly in line with the euro area average

 

APPENDIX: MACROECONOMIC & FINANCIAL INDICATORS