Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Πρόγραμμα ΙΙ Καλυμμένων Ομολογιών

​ 

Ως καλυμμένες ομολογίες ορίζονται τα ομόλογα που έχουν διπλή κάλυψη:

 
(α) Την εγγύηση του πιστωτικού ιδρύματος & (β) Χαρτοφυλάκια δανείων που έχουν διαχωριστεί από τα υπόλοιπα στοιχεία ενεργητικού (χαρτοφυλάκιο ασφαλείας). Το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας αποτελείται συνήθως από ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια που τηρούν συγκεκριμένα κριτήρια καταλληλότητας (eligibility criteria).​

 
Η ΕΤΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 91 του ν.3601/2007, όπως αυτός ισχύει σήμερα και της πράξης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας 2620/28.8.2009, έχει εκδώσει καλυμμένα ομόλογα μέσω των δύο Προγραμμάτων Έκδοσης Καλυμμένων Ομολογιών που έχει δημιουργήσει.

​ ​


  

 

Δελτίο Επενδυτών - Δεκέμβριος 2021

Δελτίο Επενδυτών - Νοέμβριος 2021

Δελτίο Επενδυτών - Οκτώβριος 2021

Δελτίο Επενδυτών - Σεπτέμβριος 2021

Δελτίο Επενδυτών - Αύγουστος 2021

Δελτίο Επενδυτών - Ιούλιος 2021

Δελτίο Επενδυτών - Ιούνιος 2021

Δελτίο Επενδυτών - Μάϊος 2021 

Δελτίο Επενδυτών - Απρίλιος 2021

 

Δελτίο Επενδυτών - Μάρτιος 2021

Δελτίο Επενδυτών - Φεβρουάριος 2021

Δελτίο Επενδυτών - Ιανουάριος 2021

Δελτίο Επενδυτών - Δεκέμβριος 2020

Δελτίο Επενδυτών - Νοέμβριος 2020

Δελτίο Επενδυτών - Οκτώβριος 2020

Δελτίο Επενδυτών - Σεπτέμβριος 2020 

Δελτίο Επενδυτών - Αύγουστος 2020

Δελτίο Επενδυτών - Ιούλιος 2020

Δελτίο Επενδυτών - Ιούνιος 2020

Δελτίο Επενδυτών - Μάϊος 2020

Δελτίο Επενδυτών - Απρίλιος 2020

Δελτίο Επενδυτών - Μάρτιος 2020

Δελτίο Επενδυτών - Φεβρουάριος 2020

Δελτίο Επενδυτών - Ιανουάριος 2020

Δελτίο Επενδυτών - Δεκέμβριος 2019

Δελτίο Επενδυτών - Νοέμβριος 2019

Δελτίο Επενδυτών - Οκτώβριος 2019

Δελτίο Επενδυτών - Σεπτέμβριος 2019

Δελτίο Επενδυτών - Αύγουστος 2019

Δελτίο Επενδυτών - Ιούλιος 2019

Δελτίο Επενδυτών - Ιούνιος 2019

Δελτίο Επενδυτών - Μάιος 2019

Δελτίο Επενδυτών - Απρίλιος 2019

Δελτίο Επενδυτών - Μάρτιος 2019

Δελτίο Επενδυτών - Φεβρουάριος 2019

Δελτίο Επενδυτών - Ιανουάριος 2019

Δελτίο Επενδυτών - Δεκέμβριος 2018

Δελτίο Επενδυτών - Νοέμβριος 2018

Δελτίο Επενδυτών - Οκτώβριος 2018

Δελτίο Επενδυτών - Σεπτέμβριος 2018

Δελτίο Επενδυτών - Αύγουστος 2018

Δελτίο Επενδυτών - Ιούλιος 2018

Δελτίο Επενδυτών - Ιούνιος 2018

Δελτίο Επενδυτών - Μάιος 2018

Δελτίο Επενδυτών - Απρίλιος 2018

Δελτίο Επενδυτών - Μάρτιος 2018

Δελτίο Επενδυτών - Φεβρουάριος 2018

Δελτίο Επενδυτών - Ιανουάριος 2018

Δελτίο Επενδυτών - Δεκέμβριος 2017

Δελτίο Επενδυτών - Νοέμβριος 2017

 Δελτίο Επενδυτών - Οκτώβριος 2017

Δελτίο επενδυτών - Σεπτέμβριος 2017

Δελτίο Επενδυτών - Αύγουστος 2017

Δελτίο Επενδυτών - Ιούλιος 2017

Δελτίο Επενδυτών - Ιούνιος 2017

Δελτίο Επενδυτών - Μάιος 2017

Δελτίο Επενδυτών - Απρίλιος 2017 

Δελτίο Επενδυτών - Μάρτιος 2017

Δελτίο Επενδυτών - Φεβρουάριος 2017 

Δελτίο Επενδυτών - Ιανουάριος 2017

Δελτίο Επενδυτών - Δεκέμβριος 2016

Δελτίο Επενδυτών - Νοέμβριος 2016 

Δελτίο Επενδυτών - Οκτώβριος 2016

Δελτίο Επενδυτών - Σεπτέμβριος 2016 

Δελτίο Επενδυτών - Αύγουστος 2016

Δελτίο Επενδυτών - Ιούλιος 2016

Δελτίο Επενδυτών - Ιούνιος 2016

Δελτίο Επενδυτών - Μάιος 2016  

Δελτίο Επενδυτών - Απρίλιος 2016

 Δελτίο Επενδυτών - Μάρτιος 2016

Δελτίο Επενδυτών - Φεβρουάριος 2016

Δελτίο Επενδυτών - Ιανουάριος 2016

Δελτίο Επενδυτών - Δεκέμβριος 2015

Δελτίο Επενδυτών - Νοέμβριος 2015

Δελτίο Επενδυτών - Οκτώβριος 2015 

Δελτίο Επενδυτών - Σεπτέμβριος 2015 

Δελτίο Επενδυτών - Αύγουστος 2015

Δελτίο Επενδυτών - Ιούλιος 2015

Δελτίο Επενδυτών - Ιούνιος 2015​

Δελτίο Επενδυτών - Μάιος 2015

Δελτίο Επενδυτών - Απρίλιος 2015

Δελτίο Επενδυτών - Μάρτιος 2015

Δελτίο Επενδυτών - Φεβρουάριος 2015​​​

Δελτίο Επενδυτών - Ιανουάριος 2015

Δελτίο Επενδυτών - Δεκέμβριος 2014

Δελτίο Επενδυτών - Νοέμβριος 2014

Δελτίο Επενδυτών - Οκτώβριος 2014

Δελτίο Επενδυτών - Σεπτέμβριος 2014

​Δελτίο Επενδυτών - Αύγουστος 2014

Δελτίο Επενδυτών - Ιούλιος 2014

Δελτίο Επενδυτών - Ιούνιος 2014

 Δελτίο Επενδυτών - Μάιος 2014

Δελτίο Επενδυτών - Απρίλιος 2014

Δελτίο Επενδυτών - Μάρτιος 2014

Δελτίο Επενδυτών - Φεβρουάριος 2014

Δελτίο Επενδυτών - Ιανουάριος 2014

Δελτίο Επενδυτών - Δεκέμβριος 2013

Δελτίο Επενδυτών - Νοέμβριος 2013

Δελτίο Επενδυτών - Οκτώβριος 2013

Δελτίο Επενδυτών - Σεπτέμβριος 2013

Δελτίο Επενδυτών - Αύγουστος 2013

Δελτίο Επενδυτών - Ιούλιος 2013

Δελτίο Επενδυτών - Ιούνιος 2013

Δελτίο Επενδυτών - Μάιος 2013

Δελτίο Επενδυτών - Απρίλιος 2013

Δελτίο Επενδυτών - Μάρτιος 2013

Δελτίο Επενδυτών - Φεβρουάριος 2013

Δελτίο Επενδυτών - Ιανουάριος 2013

Δελτίο Επενδυτών - Δεκέμβριος 2012

Δελτίο Επενδυτών - Νοέμβριος 2012

Δελτίο Επενδυτών - Οκτώβριος 2012

Δελτίο Επενδυτών - Σεπτέμβριος 2012

Δελτίο Επενδυτών - Αύγουστος 2012

Δελτίο Επενδυτών - Ιούλιος 2012

Δελτίο Επενδυτών - Ιούνιος 2012

Δελτίο Επενδυτών - Μάιος 2012

Δελτίο Επενδυτών - Απρίλιος 2012

Δελτίο Επενδυτών - Μάρτιος 2012

Δελτίο Επενδυτών - Φεβρουάριος 2012

Δελτίο Επενδυτών - Ιανουάριος 2012

Δελτίο Επενδυτών - Δεκέμβριος 2011

Δελτίο Επενδυτών - Νοέμβριος 2011

Δελτίο Επενδυτών - Οκτώβριος 2011

Δελτίο Επενδυτών - Σεπτέμβριος 2011

Δελτίο Επενδυτών - Αύγουστος 2011

Δελτίο Επενδυτών - Ιούλιος 2011

Δελτίο Επενδυτών - Ιούνιος 2011

Δελτίο Επενδυτών - Μάιος 2011

Δελτίο Επενδυτών - Απρίλιος 2011

Δελτίο Επενδυτών - Μάρτιος 2011

Δελτίο Επενδυτών - Φεβρουάριος 2011

Δελτίο Επενδυτών - Ιανουάριος 2011

Δελτίο Επενδυτών - Δεκέμβριος 2010

Δελτίο Επενδυτών - Νοέμβριος 2010

Δελτίο Επενδυτών - Οκτώβριος 2010

Δελτίο Επενδυτών - Σεπτέμβριος 2010

Δελτίο Επενδυτών - Αύγουστος 2010

Δελτίο Επενδυτών - Ιούλιος 2010

Δελτίο Επενδυτών - Ιούνιος 2010​​