Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Τράπεζα

Έδρα: Κτίριο "Λυσιώτη", Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 15, Τ.Θ. 21191, 1065, Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22 840 000

Ασφαλιστική εταιρεία

Έδρα: Ιφιγενείας 7, 2007 Στρόβολος, Λευκωσία
Τηλέφωνο: +35 72 284 10 00