Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Εταιρείες Ομίλου

Η Εθνική Τράπεζα ηγείται σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους Ομίλους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με δυναμική παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Όμιλος της ΕΤΕ δραστηριοποιείται διεθνώς σε 8 χώρες, όπου ελέγχει, εκτός της ΕΤΕ, 4 τράπεζες και 49 εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών και λοιπών υπηρεσιών, απασχολώντας 9.845 εργαζόμενους.

.

 

Όμιλος Εθνικής Τράπεζας

Ελλάδα

 • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
 • ΑΕΕ. Γεν. Ασφαλειών «Η Εθνική»
 • Εθνική Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ​
 • Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ
 • Εθνική Leasing ΑΕ
 • Εθνική Factors AE
 • Προνομιούχος Αν. Ετ. Γενικών Αποθηκών Ελλάδος Α.Ε. (ΠΑΕΓΑΕ)

Κύπρος

 • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ
 • Εθνική Ασφαλιστική (Κύπρου) Λτδ

 

Ρουμανία

 • NBG Leasing IFN SA
 • Garanta Asigurari SA 

Αίγυπτος

 

 • Δίκτυο Καταστημάτων Αιγύπτου (NBG Egypt) 

Ηνωμένο Βασίλειο

 • Κατάστημα ΕΤΕ Λονδίνου (NBG London) 

Βουλγαρία

 • BANKTECO EOOD

 

Βόρεια Μακεδονία

 • Stopanska Banka AD - Skopje

Μάλτα

 • NBG Bank Malta Ltd 

Αυστραλία

 

 • ETE Γραφείο Αντιπροσωπείας Μελβούρνη