Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Εταιρείες Ομίλου

​Η Εθνική Τράπεζα ηγείται σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους Ομίλους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με δυναμική παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Όμιλος της ΕΤΕ δραστηριοποιείται διεθνώς σε 11 χώρες, όπου ελέγχει, εκτός της ΕΤΕ, 8 τράπεζες και 53 εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών και λοιπών υπηρεσιών, απασχολώντας 20.057 εργαζόμενους.

.

 

Όμιλος Εθνικής Τράπεζας

Ελλάδα

 • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
 • ΑΕΕ. Γεν. Ασφαλειών «Η Εθνική»
 • Εθνική Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ​
 • Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ
 • Εθνική Leasing ΑΕ
 • Εθνική Factors AE
 • Εθνική Κεφαλαίου AE
 • Εθνική Πανγαία AEΕΑΠ

Κύπρος

 • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ
 • Εθνική Ασφαλιστική (Κύπρου) Λτδ
 • Εθνική Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ

Ρουμανία

 • Banca Romaneasca SA
 • NBG Leasing IFN SA
 • NBG Securities Romania SA
 • Garanta Asigurari SA

 

Σερβία

 

 • Vojvodjanska Banka AD - Novi Sad
 • NBG Leasing d.o.o.


 

Αίγυπτος

 

 • Δίκτυο Καταστημάτων Αιγύπτου (NBG Egypt)

 

Ηνωμένο Βασίλειο

 • Κατάστημα ΕΤΕ Λονδίνου (NBG London)
 • NBGI Private Equity Ltd
 • NBG Securities ΑΕΠΕΥ

 

Βουλγαρία

 • United Bulgarian Bank AD
 • Interlease EAD
 • UBB Factoring
 • UBB-Metlife Life Insurance Company AD
 • UBB Insurance Broker AD

 

ΠΓΔΜ

 • Stopanska Banka AD - Skopje

 

Αλβανία

 • Banka NBG Albania Sh.A.

Νότιος Αφρική

 

 • The South African Bank of Athens Ltd

 

Μάλτα

 • NBG Bank Malta Ltd

 

Αυστραλία

 

 • ETE Γραφείο Αντιπροσωπείας Μελβούρνη