Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Εταιρείες Ομίλου

 Η Εθνική Τράπεζα ηγείται σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους Ομίλους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με δυναμική παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως σε 8 χώρες διεθνώς και διαθέτει, εκτός της ΕΤΕ, 2 θυγατρικές εμπορικές τράπεζες, στη Βόρεια Μακεδονία και τη Μάλτα, καθώς και 28 εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών και λοιπών υπηρεσιών (συνεχιζόμενες δραστηριότητες, εξαιρουμένων των εταιρειών υπό εκκαθάριση), απασχολώντας συνολικά 9.566 εργαζόμενους (στοιχεία 30.06.2020).

 

Όμιλος Εθνικής Τράπεζας

Ελλάδα

 • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
 • ΑΕΕ. Γεν. Ασφαλειών «Η Εθνική»
 • Εθνική Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ​
 • Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ
 • Εθνική Leasing ΑΕ
 • Εθνική Factors AE
 • Προνομιούχος Αν. Ετ. Γενικών Αποθηκών Ελλάδος Α.Ε. (ΠΑΕΓΑΕ)

Κύπρος

 • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ
 • Εθνική Ασφαλιστική (Κύπρου) Λτδ

 

Ρουμανία

 • NBG Leasing SRL
 • Garanta Asigurari SA 

Αίγυπτος

 

 • Δίκτυο Καταστημάτων Αιγύπτου (NBG Egypt) 

Ηνωμένο Βασίλειο

 • Κατάστημα ΕΤΕ Λονδίνου (NBG London) 

Βουλγαρία

 • BANKTECO EOOD

 

Βόρεια Μακεδονία

 • Stopanska Banka AD - Skopje

Μάλτα

 • NBG Bank Malta Ltd 

Αυστραλία

 

 • ETE Γραφείο Αντιπροσωπείας Μελβούρνη