Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Η Βιβλιοθήκη της Εθνικής Τράπεζας ιδρύθηκε το 1919.

Από τότε υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στη δομή της και τη λειτουργία της, ενώ ο εκσυγχρονισμός της συντελέστηκε στη διάρκεια της δεκαετίας του ενενήντα με τη μηχανογράφηση των βιβλίων της και την ένταξή τους στο σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΑΒΕΚΤ).

Σκοπός της Κεντρικής Βιβλιοθήκης είναι η εξυπηρέτηση των χρηστών της με την παροχή έγκυρου και επίκαιρου πληροφοριακού υλικού που επιτυγχάνεται με:

  • Τη συνεχή ενημέρωση, βελτίωση και αξιοποίηση του έντυπου υλικού της στο σύνολο του (βιβλία, περιοδικά, ΦΕΚ κ.λπ.).
  • Την εφαρμογή βιβλιοθηκονομικών μεθόδων επεξεργασίας του υλικού με την χρήση Η/Υ, ώστε οι διάφορες πληροφορίες να είναι άμεσα προσπελάσιμες και αξιοποιήσιμες.
  • Τη συνεργασία με άλλες Βιβλιοθήκες και Κέντρα Τεκμηρίωσης.

Λειτουργεί ως αναγνωστήριο για κάθε ενδιαφερόμενο και ως δανειστική βιβλιοθήκη μόνο για τους εν ενεργεία υπαλλήλους της Τράπεζας και για τις Βιβλιοθήκες με τις οποίες συνεργάζεται.

Προβαίνει στην αγορά βιβλίων και εν γένει έντυπου υλικού είτε προς εμπλουτισμό της συλλογής της, είτε για την ικανοποίηση σχετικών αιτημάτων των Μονάδων της Τράπεζας, μέσα στα πλαίσια του οικείου ετήσιου προϋπολογισμού. Ο εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης πραγματοποιείται επίσης με δωρεές ή και με ανταλλαγές.

 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

30 210 3341454

30 210 3342092

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

books@nbg.gr