Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Με Ευθύνη για την Αγορά

Προτεραιότητα στον πελάτη

 

“… Η εμπιστοσύνη και η ικανοποίηση των πελατών είναι βασικός στόχος κάθε δραστηριότητας και ενέργειας της Τράπεζας και του Ομίλου. Η Τράπεζα σέβεται την ιδιαιτερότητα, τις ανάγκες, τις απόψεις και τις γνώμες των πελατών της και προσπαθεί να δίνει λύσεις σε τυχόν παράπονα και καταγγελίες τους. Παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις, βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά της και καινοτομεί στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες της…”

(Απόσπασμα από τον Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας της Τράπεζας και του Ομίλου)

 

Δράσεις: Με Ευθύνη για την Αγορά