Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Πρώτοι Εμείς

​​Το περιοδικό "Πρώτοι Εμείς" εκδίδεται σε τριμηνιαία βάση και αναρτάται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του εσωτερικού δικτύου (intranet) της Τράπεζας στα ελληνικά, καθώς και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στα ελληνικά και τα αγγλικά. Στα μέσα του 2011, στο πλαίσιο περιστολής της κατανάλωσης χαρτιού και εξοικονόμησης φυσικών πόρων, αποφασίστηκε η διακοπή της έντυπης έκδοσης του περιοδικού, ο ανασχεδιασμός του και η έκδοσή του αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.

 

2014

 

 • Τεύχος 32 - Ιούλιος
  - Η Τράπεζα αξιοποιεί την πλούσια εμπειρία της και επενδύει στη γνώση
  - Νέο, αναβαθμισμένο i-bank Internet Banking από την Εθνική Τράπεζα
  - Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην πράξη: Άνθρωπος, Πολιτισμός, Περιβάλλον

  Για να διαβάσετε το τεύχος πατήστε εδώ
 • Τεύχος 31 - Απρίλιος 
  - Γνωριμία με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Πελατών Λιανικής
  - Έναρξη λειτουργίας του πρώτου i-bank store στον Όμιλο
  - Σημαντικές διακρίσεις για την έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας, κ.α.

  Για να διαβάσετε το τεύχος πατήστε εδώ
 • Τεύχος 30 - Ιανουάριος
  - Πρωτοβουλίες αναβάθμισης του Δικτύου Καταστημάτων
  - 100 χρόνια Εθνική Τράπεζα στα Ιωάννινα
  - Διπλή διάκριση της Εθνικής στα Exports Ecosystem Awards, κ.α.

  Για να διαβάσετε το τεύχος πατήστε εδώ

 

2013

 • Τεύχος 29 - Οκτώβριος
  - Τριπλή βράβευση Πληροφορικής ΕΤΕ
  - Κέρδος go National, από τις κάρτες της Εθνικής
  - Ευρωπαϊκή Ένωση Τραπεζικής Ιστορίας, κ.α.

  Για να διαβάσετε το τεύχος πατήστε εδώ
 • Τεύχος 28 - Ιούλιος
  - Πρόγραμμα Εναλλαγής Θέσεων Εργασίας (Job Rotation)
  - Φιλική Επίλυση Διαφορών: Ένας νέος θεσμός με παλιές ρίζες
  - Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012, κ.α.

  Για να διαβάσετε το τεύχος πατήστε εδώ
 • Τεύχος 27 - Απρίλιος
  - Υπηρεσίες Θεματοφυλακής της Τράπεζας
  - Personal Banking
  - Νέο Σύστημα Διοίκησης Απόδοσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου, κ.α.

  Για να διαβάσετε το τεύχος πατήστε εδώ
 • Τεύχος 26 - Ιανουάριος
  - Νέα χρονιά, νέο site
  - Νέο σύστημα ΙΡΙΣ - Πιστώσεις
  - 1ο Συνέδριο κατά της απάτης, κ.α.

  Για να διαβάσετε το τεύχος πατήστε εδώ

 

2012

 • Τεύχος 25 - Οκτώβριος
  - Η νέα Φωνητική Πύλη Χρηματιστηριακών Συναλλαγών
  - Διαμόρφωση καλών πρακτικών και καθοδήγηση
  - Ο Συνήγορος του Πελάτη, κ.α.

  Για να διαβάσετε το τεύχος πατήστε εδώ
 • Τεύχος 24 - Ιούλιος
  - 2ος Διαγωνισμός i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία: Οι νικητές
  - Πιλοτική εφαρμογή ενιαίου Συστήματος Διοίκησης Απόδοσης του Ανθρώπινου Δυναμικού
  - Εταιρικη Κοινωνική Ευθύνη: Συμμετοχή της ΕΤΕ στην αξιολόγηση SAM CSA και στο δείκτη αειφορίας FTSE4Good, κ.α.

  Για να διαβάσετε το τεύχος πατήστε εδώ
 • Τεύχος 23 - Απρίλιος
  - Ο ρόλος των Στελεχών της Τράπεζας στην καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος
  - Στοχευμένα προγράμματα εκπαίδευσης 2011
  - Η Ομάδα Ανθρώπινου Δυναμικού της Banca Romaneasca, κ.α.

  Για να διαβάσετε το τεύχος πατήστε εδώ
 • Τεύχος 22 - Φεβρουάριος
  - 170 χρόνια Εθνική Τράπεζα
  - Καθιέρωση αρχών "Υπεύθυνου Δανεισμού"
  - Σύστημα Διαχείρισης Σχέσεων με την Πελατεία, κ.α.

  Για να διαβάσετε το τεύχος πατήστε εδώ

 

2011

 • Τεύχος 21 - Απρίλιος
  - Το i-bank store της Εθνικής Τράπεζας στο The Mall Athens
  - Δείξ'τους: Καμπάνια βελτίωσης ψηφιακού αλφαβητισμού από το i-bank
  - Βράβευση των νικητών του διαγωνισμού "i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία", κ.α.

  Για να διαβάσετε το τεύχος πατήστε εδώ
 • Τεύχος 20 - Ιανουάριος
  - Η χορηγία της Εθνικής Τράπεζας προς το Νοσοκομείο "Ευαγγελισμός"
  - Οικολογικές λύσεις για τον ιδιώτη
  - Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Εθνικής Τράπεζας, κ.α.

  Για να διαβάσετε το τεύχος πατήστε εδώ

 

2010

 • Τεύχος 19 - Οκτώβριος
  - Το Πρόγραμμα Κεφαλαιακής Ενίσχυσης της Εθνικής Τράπεζας
  - Διαφάνεια στις Τραπεζικές Συμβάσεις: Η δέσμευση γίνεται πράξη
  - Εθνική Παίδων: Πρόγραμμα επιβράβευσης μαθητικής επίδοσης, κ.α.

  Για να διαβάσετε το τεύχος πατήστε εδώ
 • Τεύχος 18 - Ιούλιος
  - 1ος Διαγωνισμός "i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία"
  - i-bank Mobile Banking
  - Η περιβαλλοντική πολιτική της Εθνικής Τράπεζας, κ.α.

  Για να διαβάσετε το τεύχος πατήστε εδώ
 • Τεύχος 17 - Απρίλιος
  - Νέο Συμβόλαιο Τράπεζας-Κοινωνίας: Στρατηγικός Στόχος για το 2010
  - Σύστημα Απεικόνισης Μηνυμάτων
  - Private Banking, κ.α.

  Για να διαβάσετε το τεύχος πατήστε εδώ
 • Τεύχος 16 - Ιανουάριος
  - Οι στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου της ΕΤΕ το 2010
  - Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Κεφαλαιαγορών και Χρηματαγορών
  - Ο ρόλος της Κανονιστικής Συμμόρφωσης στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας, κ.α.

  Για να διαβάσετε το τεύχος πατήστε εδώ

 

2009

 • Τεύχος 15 - Οκτώβριος
  - Η Εθνική στηρίζει την ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
  - Ανανέωση της εικόνας των Καταστημάτων μας
  - Personal Banking, κ.α.

  Για να διαβάσετε το τεύχος πατήστε εδώ
 • Τεύχος 14 - Ιούλιος
  - Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας
  - Το Χορηγικό Πρόγραμμα της ΕΤΕ
  - Η Εθνική Τράπεζα στην Αλβανία, κ.α.

  Για να διαβάσετε το τεύχος πατήστε εδώ
 • Τεύχος 13 - Απρίλιος
  - 2η Πανελλήνια Συνάντηση Διευθυντών Καταστημάτων ΕΤΕ
  - i-Bank: Εναλλακτικά Δίκτυα Εξυπηρέτησης
  - Η Ομάδα Στρατηγικής του Ομίλου, κ.α.

  Για να διαβάσετε το τεύχος πατήστε εδώ
 • Τεύχος 12 - Ιανουάριος
  - Η Εθνική Τράπεζα στην περίοδο της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης
  - Εθνική Τράπεζα και MiFID
  - Εθνική Τράπεζα: Ένας αιώνας ιστορίας στην Κύπρο, κ.α.

  Για να διαβάσετε το τεύχος πατήστε εδώ

 

2008

 • Τεύχος 11 - Οκτώβριος
  - Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση
  - "Πρώτοι Εμείς" με μετάλλια!
  - Stopanska Banka, κ.α.

  Για να διαβάσετε το τεύχος πατήστε εδώ
 • Τεύχος 10 - Ιούλιος
  - Βελτιώνοντας τις υπηρεσίες των teller
  - Ένταξη προθεσμιακών καταθέσεων στο σύστημα ΙΡΙΣ
  - Banca Romaneasca, κ.α.

  Για να διαβάσετε το τεύχος πατήστε εδώ
 • Τεύχος 9 - Απρίλιος
  - Νέα εικόνα των καταστημάτων
  - Web Portal
  - United Bulgarian Bank, κ.α.

  Για να διαβάσετε το τεύχος πατήστε εδώ
 • Τεύχος 8 - Ιανουάριος
  - Πρόγραμμα Merchandising
  - Η κοινωνική συνεισφορά της Εθνικής Τράπεζας
  - Vojvodjanska Banka, κ.α.

  Για να διαβάσετε το τεύχος πατήστε εδώ

 

2007

 • Τεύχος 7 - Οκτώβριος
  - Κεντροποίηση διαδικασιών
  - Αναβάθμιση των συστημάτων
  - Finansbank, κ.α.

  Για να διαβάσετε το τεύχος πατήστε εδώ
 • Τεύχος 6 - Ιούλιος
  - Ενσωμάτωση θυγατρικών
  - Με "Ευθύνη" για την κοινωνία
  - Διαγωνισμός φωτογραφίας, κ.α.

  Για να διαβάσετε το τεύχος πατήστε εδώ
 • Τεύχος 5 - Απρίλιος
  - Έρευνα: Η γνώμη των πελατών μας
  - Λειτουργικός κίνδυνος
  - Εναλλακτικά δίκτυα, κ.α.

  Για να διαβάσετε το τεύχος πατήστε εδώ
 • Τεύχος 4 - Ιανουάριος
  - Νόμος Sarbanes-Oxley
  - Ο Κώδικας Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας
  - Διαχείριση Κινδύνων, κ.α.

  Για να διαβάσετε το τεύχος πατήστε εδώ

 

2006

 • Τεύχος 2 - Ιούλιος
  - Οι πρωταγωνιστές της εξαγοράς της Finansbank
  - Κανονιστική Συμμόρφωση του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας
  - Το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας (ΜΙΕΤ), κ.α.

  Για να διαβάσετε το τεύχος πατήστε εδώ
 • Τεύχος 1 - Μάρτιος
  - Η σημασία της Εταιρικής Διακυβέρνησης
  - Λιανική Τραπεζική: Νέες υπηρεσίες και αναδιάρθρωση δικτύου
  - Εθνική Ασφαλιστική, κ.α.

  Για να διαβάσετε το τεύχος πατήστε εδώ