Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Πρώτοι Εμείς

​​Το περιοδικό "Πρώτοι Εμείς" εκδίδεται σε τριμηνιαία βάση και αναρτάται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του εσωτερικού δικτύου (intranet) της Τράπεζας στα ελληνικά, καθώς και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στα ελληνικά και τα αγγλικά. Στα μέσα του 2011, στο πλαίσιο περιστολής της κατανάλωσης χαρτιού και εξοικονόμησης φυσικών πόρων, αποφασίστηκε η διακοπή της έντυπης έκδοσης του περιοδικού, ο ανασχεδιασμός του και η έκδοσή του αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Για να διαβάσετε τα τεύχη του περιοδικού "Πρώτοι Εμείς" πατήστε εδώ