Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ασφάλιση Καρτών

​Η Εθνική Ασφαλιστική δημιούργησε το ασφαλιστικό πρόγραμμα  «Ασφάλιση Καρτών» , το οποίο διατίθεται από το δίκτυο Καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας και μέσω i-bank Internet Banking και Mobile Banking .

Η «Ασφάλιση Καρτών» είναι ένα πρόγραμμα, το οποίο σας παρέχει ασφαλιστική κάλυψη, σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας της πιστωτικής ή της χρεωστικής ή της prepaid (προπληρωμένης) κάρτας σας καθώς και συγκεκριμένων αντικειμένων ή χρημάτων που μπορεί να κλαπούν ή να απολεσθούν ταυτόχρονα. 

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την Αναλυτική Περιγραφή.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος

O Ασφαλιζόμενος, ηλικίας 18 ετών και όχι μεγαλύτερος από 70 ετών, κατά τη σύναψη του συμβολαίου πρέπει να είναι κάτοχος Πιστωτικής ή Χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας έκδοσης ΕΤΕ, πλην των εταιρικών καρτών Business MasterCard (πιστωτική) και debit MasterCard (χρεωστική νομικών προσώπων), οι οποίες δε συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Παρέχεται η δυνατότητα μιας συμμετοχής ασφάλισης ανά Ασφαλιζόμενο (η οποία καλύπτει όλες του τις κάρτες).

Διάρκεια

Η  διάρκεια  του προγράμματος είναι ετήσια και  ανανεώνεται αυτόματα.

Κόστος προγράμματος

Το ετήσιο ασφάλιστρο ανέρχεται σε 28€.

Παροχές

Παροχές

ΠεριγραφήΑποζημίωση
ανά ΠεριστατικόΕτήσιο 'Οριο
Κάλυψη αναλήψεων ή χρεώσεωνΑφορά χρεώσεις μετά την απώλεια/ κλοπή της κάρτας, μέχρι και 48 ώρες πριν την ενημέρωση της Τράπεζας€ 500€ 1.000
Κάλυψη αναληφθέντων από ATM μετρητώνΣε περίπτωση κλοπής τους εντός 12ωρου από την ανάληψη από το ΑΤΜ (χρήση βίας/απειλής)€ 300€ 300
Κάλυψη κόστους αντικατάστασης κλειδιώνΣε περίπτωση απώλειας/κλοπής ταυτόχρονα με την απώλεια/κλοπή της κάρτας (σπιτιού/γραφείου/αυτοκινήτου)€ 100€ 100
Κάλυψη κόστους αντικατάστασης προσωπικών εγγράφων (ΑΔΤ, Διαβατήριο, Άδεια Οδήγησης, Άδεια Κυκλοφορίας Αυτοκινήτου, Άδεια Παραμονής, Άδεια Εργασίας, Άδεια Ταχύπλοου σκάφους, Βιβλιάριο υγείας/ασθενείας)

Σε περίπτωση απώλειας/κλοπής ταυτόχρονα με την απώλεια/κλοπή της κάρτας

€ 100€ 100
Κάλυψη κόστους αντικατάστασης τσάνταςΣε περίπτωση απώλειας/κλοπής ταυτόχρονα με την απώλεια/κλοπή της κάρτας € 200€ 200​​
Κάλυψη κόστους αντικατάστασης πορτοφολιούΣε περίπτωση απώλειας/κλοπής ταυτόχρονα με την απώλεια/κλοπή της κάρτας € 100€ 100​​
Κάλυψη κόστους συσκευής κινητού τηλεφώνου (το οποίο αποκτήθηκε στο πλαίσιο νέας σύνδεσης ή ανανέωσης υφιστάμενης ή αυτοτελώς και ανεξαρτήτως, με αριθμό σύνδεσης αυτόν που αποτυπώνεται στην Αίτηση Ασφάλισης) (*)Σε περίπτωση κλοπής ταυτόχρονα με την κλοπή της κάρτας (απομείωση αρχικής αξίας 25%/εξάμηνο)€ 200€ 200​​
Κάλυψη κόστους συσκευής tabletΣε περίπτωση κλοπής ταυτόχρονα με την κλοπή της κάρτας (απομείωση αρχικής αξίας 25%/εξάμηνο)€ 200​​€ 200​​
Κάλυψη κόστους  για  παράνομες τηλεφωνικές  επικοινωνίες μεταγενέστερες της κλοπής (*)Το κόστος τηλεφωνικών επικοινωνιών που έγιναν εντός 12ωρου από τη στιγμή κλοπής του κινητού€ 200​​€ 200
Προστασία αγορώνΓια προϊόντα που αγοράστηκαν με τη χρήση της κάρτας, από κλοπή ή ζημιά εντός 60 ημερών από την ημ/νία αγοράς (απαλλαγή €40 ανά απαίτηση)€ 500€ 1.000

Επίσης, παρέχεται κάλυψη Ασφάλισης Θανάτου από Ατύχημα, ποσού €300.

(*) Για την κάλυψη συσκευής κινητού τηλεφώνου και τυχόν παράνομων επικοινωνιών, πρέπει να υπάρχει αριθμός σύνδεσης στο όνομα του Ασφαλιζόμενου.

Τα γεωγραφικά όρια ισχύος των ανωτέρω καλύψεων εκτείνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, 24 ώρες το 24ωρο, εκτός από την κάλυψη Προστασία αγορών, που ισχύει μόνο για αγαθά που αγοράστηκαν στην Ελλάδα.

Ενημερωθείτε για τα χαρακτηριστικά, τις καλύψεις, τους αναλυτικούς όρους, τις προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις του προγράμματος ασφάλισης εδώ και εδώ  ή επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας και ενημερωθείτε από τα κατάλληλα πιστοποιημένα στελέχη στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Για το έγγραφο πληροφοριών  για το ασφαλιστικό προϊόν (IPID), πατήστε εδώ .

Η  καταχώριση αυτή έχει χαρακτήρα καθαρά πληροφοριακό και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία προσυμβατική ενημέρωση, την ασφαλιστική σύμβαση και τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής.

Οι πλήρεις προ-συμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για τα εν λόγω προγράμματα είναι διαθέσιμες στα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. και ηλεκτρονικά, για την περίπτωση προγραμμάτων που διατίθενται μέσω Internet ή/και Mobile Banking.

Η ασφάλιση διενεργείται με τη διαμεσολάβηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., Αιόλου 86, 10559, Αθήνα Α.Μ.Ε.Ε.Α.: 311481. Για  περισσότερα πατήστε εδώ .

Στην περίπτωση διάθεσης των ασφαλιστικών προγραμμάτων μέσω του Δικτύου Καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας, αυτή διενεργείται μόνο από Στελέχη της Τράπεζας που είναι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές. Η Τράπεζα είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό 1028 ως ασφαλιστικός πράκτορας. Τα στοιχεία του Ειδικού Μητρώου δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης (Ε.ΣΗ.Π.)» Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, μέσω του οποίου μπορείτε να εξακριβώσετε την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο. Ιστότοπος Ε.ΣΗ.Π.: http://insuranceregistry.uhc.gr/

 

 

​Επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας και ενημερωθείτε από τα κατάλληλα πιστοποιημένα Στελέχη μας στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση αναλυτικά για τη λειτουργία του προγράμματος.

Βασικά δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε είναι:

το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ.

Ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο έγγραφα πιστοποίησης ταυτότητας του πελάτη στο έντυπο Συστηθήκατε; Αν όχι… κάντε το τώρα.

Το πρόγραμμα διατίθεται και μέσω i-bank Internet Banking και  Mobile Banking .

Δυνατότητες που σας προσφέρει  το πρόγραμμά σας

 • Σιγουριά και προστασία από μικροπαραβατικές πράξεις που μπορεί να συμβούν.
 • Απαλλαγή από το άγχος απώλειας ή κλοπής των προσωπικών αντικειμένων.
 • Απλή διαδικασία αποζημίωσης.
 • Η κάλυψη προσφέρεται σε παγκόσμιο επίπεδο, 24 ώρες το 24ωρο (εξαιρείται η Προστασία Αγορών).
 • Προστασία για τις αγορές (εντός ελληνικής επικράτειας) σε περίπτωση κλοπής ή ζημιάς.

 

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις

 • Σε περίπτωση ακύρωσης επιστρέφεται κάποιο ποσό στον πελάτη;
  Επιστρέφεται το μη δεδουλευμένο ασφάλιστρο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει γίνει χρήση του προγράμματος. Αν έχει γίνει χρήση του προγράμματος, δεν επιστρέφονται ασφάλιστρα και η ασφάλιση συνεχίζει να ισχύει μέχρι την επόμενη ετήσια ανανέωσή της.
 • Τι ενέργειες θα πρέπει να κάνει ο πελάτης σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας;
  Αναγγελία του συμβάντος στο Τμήμα διαχείρισης απαιτήσεων ασφάλισης καρτών και προγραμμάτων προστασίας πληρωμών, του αντασφαλιστή ο οποίος ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» μέσω τηλεφώνου στο 210-3380850, Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-17.00 Παράλληλα θα πρέπει :

  Να δηλωθεί η απώλεια της κάρτας / καρτών στο αρμόδιο τμήμα της Τράπεζας στο τηλ +30 210 48 48 484.

  Να απενεργοποιηθεί η κάρτα SIM αμέσως μόλις διαπιστωθεί η Ζημιά.

  Να υποβληθεί αναφορά στην Αστυνομική Αρχή εντός 48 ωρών από τη διαπίστωση της Ζημιάς

  Η έγγραφη αναγγελία της απαίτησης γίνεται προς τη διεύθυνση ΔΗΜΗΤΡΕΣΣΑ 15 ΚΑΙ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ, Τ.Κ. 11528, ΑΘΗΝΑ προσκομίζοντας τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά.

 • Τι έγγραφα θα απαιτηθούν για την αποζημίωση;
  Για κάθε διαφορετική περίπτωση αναγράφονται στην τελευταία παράγραφο των όρων του προγράμματος που λαμβάνει ο πελάτης.
 •  

   
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •