Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

​Το νέο πακέτο προϊόντων Value από την Εθνική Τράπεζα είναι σχεδιασμένο για να σας προσφέρει προνομιακή τραπεζική εξυπηρέτηση.

Στον κόσμο προνομίων του Value επιλέγετε το είδος λογαριασμού που επιθυμείτε (ταμιευτηρίου ή τρεχούμενο) και με μια μηνιαία πάγια συνδρομή €2 έχετε στη διάθεσή σας μία πληθώρα προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν ή με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους:

​Εξοφλήστε 3 λογαριασμούς ενέργειας, ύδρευσης και τηλεφωνίας ανά μήνα, χωρίς προμήθεια, μέσω πάγιας εντολής ή μέσω NBG Internet / Mobile banking.
​Ενημερωθείτε άμεσα για τις κινήσεις καρτών και λογαριασμών μέσω e-mail ή/και SMS, μέσω της υπηρεσίας i-bank alert "mini Value" που σας προσφέρει απεριόριστα email ή/και 20 sms/μήνα δωρεάν.
​Αξιοποιήστε το πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου Υγείας που περιλαμβάνει εξετάσεις και πρόσθετες παροχές του Συμβεβλημένου Διαγνωστικού Κέντρου.​Συλλέξτε πόντους go4more με το άνοιγμα του λογαριασμού, τη διατήρηση κεφαλαίων, τις αγορές με τη χρεωστική σας κάρτα και τις συναλλαγές σας στα δίκτυα i-bank.
​Αποκτήστε δωρεάν τις χρεωστικές κάρτες Debit Mastercard και Debit  Visa  με τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών, για αναλήψεις μετρητών και αγορές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.    Συνδέστε το λογαριασμό σας με τις  υπηρεσίες i-bank Internet / Phone / Mobile Banking για 24/7 πληροφορίες,  συναλλαγές και on line αγορές μέσω της υπηρεσίας MyBank.
​Δείτε τα αντίγραφα κινήσεων  του λογαριασμού σας ηλεκτρονικά, μέσω του i-bank Internet Banking.​Αξιοποιήστε τις δυνατότητες που σας παρέχει το i-bank Pay για άμεσες μεταφορές χρημάτων και πληρωμές από το κινητό σας.

 
​Ολοκληρωμένη τραπεζική εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου για πελάτες Premium Banking. Περισσότερο από λογαριασμός: Μια πολύτιμη σχέση.


 

 • Χαρακτηριστικά Λογαριασμού
  -  λογαριασμός καταθέσεων σε ευρώ σε πρώτη ζήτηση για Φυσικά Πρόσωπα

  -  δυνατότητα επιλογής είδους λογαριασμού (ταμιευτηρίου ή τρεχούμενος)

  -  χωρίς ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης

  -  κλιμακούμενο επιτόκιο, ανάλογα με το είδος λογαριασμού

  -  εκτοκισμός ανά εξάμηνο

  -  μηνιαίο κόστος παροχής τραπεζικών υπηρεσιών: €2

  -  σύνδεση με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες i-bank, τις κάρτες, τα δάνεια και τα επενδυτικά προϊόντα
     της Εθνικής Τράπεζας

  -  δυνατότητα χορήγησης μπλοκ επιταγών και Δικαιώματος Υπερανάληψης (Overdraft) στον 
     τρεχούμενο λογαριασμό

  -  περισσότερες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά και τις παροχές του λογαριασμού παρέχονται 
     στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης
 • Υπόλοιπα και κινήσεις
  -  Ενημέρωση για την αναλυτική κίνηση του λογαριασμού μέσω i-bank Internet Banking (μηνιαίο
     ηλεκτρονικό αντίγραφο κίνησης – i-statement): δωρεάν.

  -  Δυνατότητα ενημέρωσης, κατόπιν αιτήματός σας, στην περίπτωση που ο λογαριασμός είναι:
         - ταμιευτηρίου, μέσω βιβλιαρίου κατάθεσης: δωρεάν.
         - τρεχούμενος, μέσω:
                - τριμηνιαίου αντιγράφου κίνησης (statement) προς τη διεύθυνση επικοινωνίας σας: δωρεάν
                - μηνιαίου αντιγράφου κίνησης στο κατάστημα (δωρεάν) ή στη διεύθυνση επικοινωνίας σας
                   με χρέωση ( σήμερα 0,90€/μήνα)
                - τακτικού ημερήσιου αντιγράφου κίνησης στο κατάστημα, με χρέωση (σήμερα, 15€ / μήνα).

  - Δυνατότητα δωρεάν ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο για:
         -  τις 7 τελευταίες κινήσεις του λογαριασμού σας, μέσω του δικτύου των i-Bank ΑΤΜ της Εθνικής
            Τράπεζας,
          - την κίνηση του λογαριασμού μέσω i-bank Internet Banking
 • Συναλλαγές
  Πραγματοποιήστε τις καθημερινές σας συναλλαγές με ασφάλεια και ευελιξία στα Καταστήματα της Τράπεζας και τα δίκτυα i-bank: 

  Αναλήψεις
  : Στα ταμεία των Καταστημάτων και στο δίκτυο i-bank ΑΤΜ με τη χρεωστική σας κάρτα

  Καταθέσεις
  : Στα ταμεία των Καταστημάτων και τα Κέντρα Αυτόματων Πληρωμών, καθώς και στo δίκτυο i-bank ATM

  Πληρωμές και μεταφορές χρημάτων
  : Εξοφλείτε τους λογαριασμούς σας και τακτοποιείτε τις οικονομικές υποχρεώσεις σας εύκολα και γρήγορα με απευθείας χρέωση του λογαριασμού σας, στα ταμεία των Καταστημάτων της Τράπεζας και μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών i-bank Internet /Phone /Mobile Banking και ΑΤΜ.

  Αίτηση χορήγησης μπλοκ επιταγών
  μπορείτε να υποβάλετε στο Κατάστημα τήρησης του λογαριασμού σας ή μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών i-bank Internet και Phone Banking της Εθνικής Τράπεζας. Δυνατότητα χορήγησης μπλοκ επιταγών παρέχεται μόνο στους τρεχούμενους λογαριασμούς, εφόσον τηρούνται οι νόμιμες και πραγματικές προϋποθέσεις φερεγγυότητας.
 • Aσφαλιστικό Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου Υγείας
  Η παροχή ασφαλιστικού Προγράμματος Προληπτικού Ελέγχου Υγείας για τον α΄ δικαιούχο  λογαριασμού «Value»  περιλαμβάνει:

  - Ετήσιο προληπτικό έλεγχο (check up) που εμπεριέχει, Γενική Αίματος, Σάκχαρο, Χοληστερόλη, HDL,
    LDL και Αθηρωματικός δείκτης.

  - Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες εντός ή εκτός νοσοκομείου, που θα προκύψουν εξαιτίας ατυχήματος
    με ανώτατο όριο το ποσό των €500,00/ανά έτος ασφάλισης.

  - Επιπλέον πρόσθετες παροχές του Συμβεβλημένου Διαγνωστικού κέντρου σε προνομιακές τιμές.

  Σημειώνεται ότι:

  - Οι καλύψεις ισχύουν με την προϋπόθεση ότι ο α’ δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο άνω των 18
    ετών.

  - Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του προγράμματος είναι η ημερομηνία ανοίγματος του καταθετικού
    λογαριασμού.

  - Oι εξετάσεις (check-up) και οι πρόσθετες παροχές μπορούν να πραγματοποιηθούν μετά από
    εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης. Ο περιορισμός ισχύει
    μόνο για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης.

  - Σε περίπτωση αλλαγής του είδους του Καταθετικού Τραπεζικού Λογαριασμού, όπου οι ενέργειες,
    για παράδειγμα, κλείσιμο του υφιστάμενου και ενεργοποίησης νέου, γίνουν εντός τριάντα (30) -
    ημερών, θα λαμβάνεται υπ’ όψη το χρονικό διάστημα της προηγούμενης ασφάλισης για τη
    συμπλήρωση των εκατόν ογδόντα (180) ημερών περιόδου αναμονής. Σε κάθε άλλη περίπτωση
    θεωρείται νέα ασφάλιση με ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης την ημερομηνία ανοίγματος του 
    νέου λογαριασμού.

 • Υπηρεσίες i-bank Alert
  Για συναλλαγές που διενεργούνται σε λογαριασμούς α’ ζήτησης στην Τράπεζά μας για τους οποίους επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημέρωση, παρέχεται δυνατότητα  αποστολής ειδοποιήσεων (i-bank alert) μέσω:

      - e-mail: δωρεάν
      - sms: 20/μήνα, δωρεάν. 
        Τα επιπλέον sms από αυτά που σας παρέχονται δωρεάν: €0,05/sms.
 • Πώς θα το αποκτήσετε
  Επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματα του Δικτύου της Εθνικής Τράπεζας και μπείτε σε έναν κόσμο αποκλειστικών προνομίων και παροχών  ανοίγοντας ένα νέο λογαριασμό ή μετατρέποντας έναν υφιστάμενο λογαριασμό σας.

  Ενημερωθείτε για τα έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσετε για να πιστοποιήσετε τα στοιχεία σας σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο από τo ενημερωτικό έντυπο 

 •   

 

 • Τα προνόμια και οι παροχές του λογαριασμού Value ισχύουν μόνο για τον α΄ δικαιούχο, εκτός
       από την αυτόματη πληρωμή λογαριασμών που ισχύει για όλους τους δικαιούχους.

 • Τα ασφαλιστικά προγράμματα παρέχονται σε συνεργασία με την Εθνική Ασφαλιστική και με τη
       διαμεσολάβηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., Αιόλου 86, 10232, Α.Μ.Ε.Ε.Α.: 311481,
       Αθήνα, σύμφωνα με τη συμβατική υποχρέωση άσκησης δραστηριοτήτων ασφαλιστικής 
       διαμεσολάβησης αποκλειστικά σε μία ή περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις. H διάθεση 
       των ασφαλιστικών προγραμμάτων διενεργείται μόνο από Στελέχη της Τράπεζας που είναι
       πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές.