Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Εθνική Παίδων

Στην Εθνική Τράπεζα γνωρίζουμε ότι τα παιδιά είναι το μέλλον.

Στηρίζοντας την επιθυμία κάθε γονιού να εξασφαλίσει τις καλύτερες συνθήκες για τη ζωή του παιδιού του, δημιουργήσαμε το καταθετικό πρόγραμμα για παιδιά έως 17 ετών Εθνική Παίδων.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με στόχο να διευκολύνει εσάς, τους γονείς, να δημιουργήσετε την οικονομική σιγουριά και ασφάλεια που το παιδί θα χρειαστεί στο ξεκίνημα της ενηλικίωσής του. Επιπλέον, βοηθάει το παιδί να εξοικειωθεί με την τραπεζική σχέση και να αφομοιώσει τις αξίες της αποταμίευσης και της υπεύθυνης διαχείρισης του χρήματος που θα το ακολουθούν σε όλη του τη ζωή.

Το καταθετικό πρόγραμμα Εθνική Παίδων πλαισιώνεται από προγράμματα επιβραβεύσεων και κινήτρων, όπως:

 • Πρόγραμμα επιβράβευσης συνέπειας των καταθέσεων στο λογαριασμό
 • Πρόγραμμα επιβράβευσης συναλλαγών πιστωτικής κάρτας
 • Άλλες χρηματικές επιβραβεύσεις βάσει προωθητικών προγραμμάτων. 

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την Αναλυτική Περιγραφή.

Ο καταθετικός λογαριασμός του προγράμματος Εθνική Παίδων σχεδιάστηκε για να σας προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός κεφαλαίου που θα καλύψει τις μελλοντικές ανάγκες του παιδιού και συνοδεύεται από μια σειρά ευέλικτων όρων διαχείρισης και προνομίων.

 

Δικαιούχοι:

Πρώτος δικαιούχος: Φυσικά πρόσωπα  - ανήλικοι έως 17 ετών.

Συνδικαιούχοι: Απαραίτητα τουλάχιστον ένας από τους γονείς ή τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική επιμέλεια του ανηλίκου. Συνδικαιούχος του λογαριασμού μπορεί να είναι και τρίτο ενήλικο φυσικό πρόσωπο, μέχρι β΄βαθμού συγγένειας με τον ανήλικο (παππούς, γιαγιά, ενήλικος αδελφός).

Κάθε ανήλικος μπορεί να είναι δικαιούχος μόνο ενός λογαριασμού Εθνική Παίδων. Στο λογαριασμό αυτό δεν μπορεί  να οριστεί συνδικαιούχος κι άλλος ανήλικος.

 

Ελάχιστο όριο αρχικής κατάθεσης: €50.

 

Επιπλέον, ο λογαριασμός Εθνική Παίδων σας προσφέρει:

 • Απόδοση από το 1ο ευρώ της κατάθεσής σας
 • Κλιμακωτό επιτόκιο, συνδεδεμένο με το επιτόκιο της ΕΚΤ για υψηλότερες αποδόσεις
 • Καταβολή τόκων ανά εξάμηνο
 • Ευκολία στην τροφοδότησή του με οποιοδήποτε ποσό, με μεμονωμένες καταθέσεις ή με τακτικές καταβολές μέσω πάγιας εντολής, ανέξοδα
 • Δυνατότητα καταθέσεων από τρίτους, ανέξοδα
 • Δυνατότητα αναλήψεων
 • Πρόγραμμα επιβράβευσης συνέπειας των καταθέσεων στο λογαριασμό με ποσό ίσο με το 20% επί του μέσου μηνιαίου ποσού κατάθεσης (σύνολο καταθέσεων έτους / 12) και μέχρι €200 ετησίως κατ’ ανώτατο όριο, υπό τις εξής προϋποθέσεις, ανά ημερολογιακό έτος: 
  • Nα πραγματοποιείτε τουλάχιστον μία κατάθεση στο λογαριασμό κάθε μήνα, ανεξαρτήτως ποσού και
  • Nα μην πραγματοποιήσετε καμία ανάληψη.

Για τον προσδιορισμό του ποσού της επιβράβευσης και μόνο και κατά τον υπολογισμό του μέσου μηνιαίου ποσού κατάθεσης καθορίζεται ως μέγιστο ποσό μηνιαίων πιστώσεων το ποσό των €1.000. Περαιτέρω, σε περίπτωση μη πλήρους αλλά κλασματικού έτους (προκύπτοντας είτε όταν την 31/12 δεν έχει συμπληρωθεί έτος από την ημερομηνία ανοίγματος του καταθετικού λογαριασμού, είτε όταν ο λογαριασμός λήγει εντός του τρέχοντος ημερολογιακού έτους χωρίς τη συμπλήρωση πλήρους έτους) το ποσό επιβράβευσης προσαρμόζεται ανάλογα με το χρονικό διάστημα τήρησης του λογαριασμού εντός του έτους, πολλαπλασιαζόμενο με το συντελεστή «πλήθος μηνών περιόδου / 12».

Ο υπολογισμός και η πίστωση του σχετικού ποσού της επιβράβευσης θα γίνεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου έτους.

Αν την 31/12 δεν συμπληρώνεται πλήρες έτος από την ημερομηνία ανοίγματος του λογαριασμού Εθνική Παίδων ή αν τυχόν ο λογαριασμός λήξει πριν την 31/12, οι υπολογισμοί καθώς και το ανώτατο ποσό επιδότησης θα προσαρμόζονται ανάλογα με το χρονικό διάστημα τήρησης του λογαριασμού.

 

24ωρη εξυπηρέτηση

 • Πρόσβαση στα εναλλακτικά δίκτυα i-bank Internet, Phone & Mobile Banking της Εθνικής Τράπεζας.
 • Δυνατότητα ενημέρωσης για το λογαριασμό σας και πραγματοποίησης συναλλαγών μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών i-bank Internet, Phone και Mobile Banking της Εθνικής Τράπεζας, ανέξοδα ή με πολύ χαμηλές προμήθειες, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.

 

Αλλά και:

Πιστωτικές Κάρτες 

Εάν είστε ήδη κάτοχος ή αποκτήσετε τώρα πιστωτική κάρτα MastercardVISA ή gold Mastercard και ταυτόχρονα είστε ένας από τους συνδικαιούχους – γονείς (ή ασκούντες τη γονική μέριμνα) του καταθετικού λογαριασμού Εθνική Παίδων μπορείτε να συνδέσετε την κάρτα σας με το λογαριασμό, και για κάθε συναλλαγή αγοράς που κάνετε, θα σας επιστρέφουμε το 1% της αξίας της συναλλαγής σας (με μέγιστο ποσό τα €400 ετησίως) στον καταθετικό λογαριασμό του παιδιού σας, ως επιβράβευση για τη χρήση της πιστωτικής σας κάρτας, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 • Ο καταθετικός λογαριασμός Εθνική Παίδων να είναι ενεργός
 • Η πιστωτική σας κάρτα να είναι σε ισχύ και ο λογαριασμός της κάρτας να είναι ενήμερος και να έχει υπάρξει ενήμερος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Επίσης, η πιστωτική κάρτα διατίθεται με δωρεάν συνδρομή για όλη τη διάρκεια τήρησης του λογαριασμού Εθνική Παίδων.

 

Σημειώσεις σχετικά με τα προγράμματα των επιβραβεύσεων:

 • Τα ποσά των επιβραβεύσεων υπολογίζονται σε ετήσια βάση και πιστώνονται από την Εθνική Τράπεζα στο συνδεδεμένο λογαριασμό Εθνική Παίδων. Τα εν λόγω ποσά θα παραμένουν δεσμευμένα στον καταθετικό λογαριασμό Εθνική Παίδων μέχρι την λήξη του, δηλαδή την πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν μέσα στον οποίο το παιδί-δικαιούχος ενηλικιώνεται, οπότε αποδεσμεύονται αυτόματα και το πρόγραμμα επιβράβευσης παύει να ισχύει.
 •  Σε περίπτωση κλεισίματος του καταθετικού λογαριασμού πριν τη λήξη του, τότε παύει η ισχύς των σχετικών προγραμμάτων επιβράβευσης και τα συνολικά ποσά που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι την ημέρα εκείνη, θα επιστρέφονται στην Εθνική Τράπεζα.

 

Προγράμματα Ασφάλειας 

Δυνατότητα  συμμετοχής στο Πρόγραμμα:

 

Επιτόκια – Τιμολόγιο

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα επιτόκια ή/και το τιμολόγιο των λογαριασμών καταθέσεων της Εθνικής Τράπεζας πατήστε εδώ.

 

Προσυμβατική Ενημέρωση και Σύμβαση

Για να δείτε το Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης και το Υπόδειγμα Σύμβασης του προϊόντος, πατήστε  εδώ.

 

Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας ένα από τα Καταστήματά μας ή τηλεφωνήστε μας από σταθερό ή κινητό, από οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στο +30 210 48 48 484 για περισσότερες πληροφορίες.

Ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο έγγραφα πιστοποίησης ταυτότητας του πελάτη στο έντυπο Συστηθήκατε; Αν όχι... κάντε το τώρα.

Επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομίσετε για τους ανήλικους δικαιούχους είναι:

 • Πιστοποιητικό γεννήσεως παιδιού ή
 • Ταυτότητα για παιδιά που έχουν Α.Δ.Τ.

 

Δυνατότητες που σας προσφέρει ο καταθετικός λογαριασμός σας

 • Πρόγραμμα επιβράβευσης συνέπειας των καταθέσεων στο λογαριασμό
 • Πρόγραμμα επιβράβευσης χρήσης πιστωτικής κάρτας
 • Άλλες χρηματικές επιβραβεύσεις βάσει προωθητικών προγραμμάτων. 

 

Χρήσιμες πληροφορίες για την εξυπηρέτησή σας

Διενέργεια συναλλαγών

Μπορείτε να πραγματοποιείτε τις συναλλαγές σας μέσω:

 

Ενημέρωση για υπόλοιπα & κινήσεις

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις του λογαριασμού σας, με τους ακόλουθους τρόπους:

 • μέσω της εφαρμογής Internet Banking (μηνιαίο ηλεκτρονικό αντίγραφο κίνησης – i-statement)
 • μέσω βιβλιαρίου καταθέσεων, κατόπιν αιτήματός σας
 • ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο για:
  • τις 7 τελευταίες κινήσεις του λογαριασμού σας, μέσω του δικτύου των i-Bank ΑΤΜs
        της Εθνικής Τράπεζας,
  • την κίνηση του λογαριασμού μέσω Internet Banking.

Μεταβολή στοιχείων

Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων σας (διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.) θα πρέπει να τη δηλώσετε άμεσα σε ένα Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας. Ενημερωθείτε για τυχόν έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσετε, για να πιστοποιήσετε τα νέα σας στοιχεία, από τo ενημερωτικό έντυπο Συστηθήκατε; Αν όχι... κάντε το τώρα.