Τάσεις του Eπιχειρείν: Πωλήσεις (4ο τρίμηνο 2022)

Μετά την ευρεία άνοδο φέτος σε όλο το φάσμα του επιχειρείν, το 2023 θα είναι η χρονιά των υποδομών και της πληροφορικής

Σημαντική επιτάχυνση σημείωσαν οι πωλήσεις του επιχειρηματικού τομέα κατά το 3ο τρίμηνο του 2022 με αύξηση 31% έναντι 3ου τριμήνου 2019, ή 11% σε πραγματικούς όρους (αποπληθωρισμένο), εν μέρει με στήριξη από τις επιδοτήσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η δυναμική αυτή πορεία αντικατοπτρίστηκε σε ανοδικό μερίδιο της ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ευρώπη, ενώ συνοδεύτηκε από υψηλές επιδόσεις σε όλους τους δείκτες επιχειρηματικής δραστηριότητας (κερδοφορία, απασχόληση, επενδύσεις, χρηματοδότηση), με αποτέλεσμα το επιχειρείν να αναχθεί σε βασική κινητήρια δύναμη για την ελληνική οικονομία συνολικά (με το επιχειρηματικό ΑΕΠ 14% υψηλότερο του 2019 κατά το εννιάμηνο του έτους).

Εμβαθύνοντας σε κλαδικό επίπεδο, διαπιστώνουμε ότι η επιτάχυνση των πωλήσεων σε σταθερές τιμές ήταν εμφανής σε όλο το φάσμα των ευρέων τομέων της οικονομίας, ενώ παράλληλα όλοι σχεδόν οι επιμέρους κλάδοι έχουν ξεπεράσει τις επιδόσεις του 2019. Ειδικότερα, κατά το 3ο τρίμηνο του έτους:

  • Οι κατασκευές σημείωσαν την υψηλότερη αύξηση όγκου δραστηριότητας (27% υψηλότερα του 2019) με δυναμική πορεία κυρίως στα κτίρια, ενώ σχετικά πιο αδύναμες επιδόσεις σημειώνονται στον κλάδο εμπορίου.
  • Στη βιομηχανία θετικά ξεχωρίζουν τομείς υψηλής τεχνολογίας, ενώ στις υπηρεσίες ξεχωρίζει η ποιοτική αναβάθμιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία επιβεβαιώνεται από την ισχυρή πορεία των συμβουλευτικών υπηρεσιών, του R&D και της πληροφορικής.
  • Έντονες πληθωριστικές επιδράσεις εμφανίζουν οι κλάδοι βιομηχανίας και χονδρικού εμπορίου, λόγω υψηλής εξάρτησης από εισαγόμενες πρώτες ύλες (αύξηση τιμών εισαγωγών της τάξης του 30%).

 

Διατήρηση των υψηλών τιμών (κυρίως εισαγόμενων πρώτων υλών) για το προσεχές διάστημα και μικρή επιβράδυνση στη δυναμική της ζήτησης συνομολογούν οι βασικοί πρόδρομοι δείκτες της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Έτσι, κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, ενώ οι πωλήσεις εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν ανοδικά (+27% έναντι 2019), παράλληλα εμφανίζονται σημάδια ότι η τρέχουσα δυναμική αρχίζει να επιβραδύνει σε πραγματικούς όρους.

Περαιτέρω αύξηση του όγκου πωλήσεων της τάξης του 3% εκτιμάται για το 2023, η οποία θα είναι εμφανής σε όλους τους ευρείς τομείς της οικονομίας. Κατασκευές και πληροφορική αναμένεται να ξεχωρίσουν θετικά, επιτυγχάνοντας διψήφιο ρυθμό ετήσιας ανάπτυξης (σε πραγματικούς όρους), καθώς επιταχύνεται η υλοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων εν μέρει συνδεδεμένων με τους ευρωπαϊκούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

 

Δείτε το σχετικό infographic:

Τάσεις του Eπιχειρείν: Πωλήσεις (4ο τρίμηνο 2022)
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top