Οι ΜμΕ στο Ταμείο Ανάκαμψης (B' εξάμηνο 2022)

Η επενδυτική ορμή των ΜμΕ διευρύνει τα περιθώρια απορρόφησης των προγραμμάτων χρηματοδότησης

Η διάθεση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για επενδύσεις ήταν εμφανής ήδη από το πρώτο εξάμηνο του 2021, όταν σχεδόν το ½ του τομέα δήλωνε πρόθυμο να ενταχθεί σε κάποια δράση του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο βαθμός ενδιαφέροντος δείχνει να είναι πλέον παγιωμένος σε αυτό το υψηλό επίπεδο, ενώ σταδιακά αυξάνεται και ο βαθμός ετοιμότητας. Συγκεκριμένα, το 14% του τομέα δηλώνει ότι έχει σχηματοποιημένα επενδυτικά σχέδια (από 1% ένα χρόνο πριν), με εκτιμώμενο ύψος επενδύσεων της τάξης των €2,8 δις (από €0,2 δις ένα χρόνο πριν). Υψηλότερη κινητικότητα σημειώνεται στα μεγαλύτερα μεγέθη επιχειρήσεων, τόσο σε όρους επενδυτικής διάθεσης (58% των μεσαίων, έναντι 43% των πολύ μικρών) όσο και ετοιμότητας (με ενεργό ενδιαφέρον από 19% των μεσαίων, έναντι μόλις 6% των πολύ μικρών). Όσον αφορά τον τύπο προωθούμενων επενδύσεων, ως αιχμή του δόρατος ξεχωρίζουν οι ψηφιακές επενδύσεις (κυρίως από επιχειρήσεις εμπορίου), καθώς και οι πράσινες επενδύσεις (κυρίως από βιομηχανίες).

Δεδομένου του σταθερά υψηλού ενδιαφέροντος των ΜμΕ για χρήση του Ταμείου Ανάκαμψης, ζητούμενο παραμένει η όσο το δυνατόν ταχύτερη κινητοποίησή τους. Σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση αντανακλά το γεγονός ότι το 1/5 από τις ΜμΕ που ενδιαφέρονται έχει ήδη προχωρήσει στην κατάρτιση συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου. Ακόμα πιο σημαντική είναι η εξέλιξη ότι το 41% των ΜμΕ με σχηματοποιημένα επενδυτικά σχέδια δηλώνει ότι αναμένει να έχουν ολοκληρωθεί εντός του 2023 και συνεπώς φέτος αναμένεται να γίνει ορατή η πρώτη αναπτυξιακή ώθηση από το Ταμείο Ανάπτυξης. Στο σημείο αυτό σημειώνουμε ότι αν και η επιτάχυνση της κινητικότητας των ΜμΕ είναι εμφανής, απαιτείται περαιτέρω επαγρύπνηση καθώς το χρονοδιάγραμμα του Ταμείου είναι δεδομένο (με το 1/3 των δανειακών του πόρων να έχει ήδη συνδεθεί με υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια).

Συνοψίζοντας, προκειμένου το υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον από τις ΜμΕ να μπορέσει να μετουσιωθεί πλήρως σε πράξη, αναδεικνύεται η ανάγκη για περαιτέρω παροχή τεχνικής βοήθειας στη σύνταξη δυνητικά επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων όσο και η σημασία παράλληλης αξιοποίησης συμπληρωματικών χρηματοδοτικών εργαλείων (όπως ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακός). Συνεπώς, η υψηλή διαθεσιμότητα πόρων σε συνδυασμό με την επενδυτική ορμή που αναγνωρίζουμε στις ΜμΕ συνιστά μια μοναδική συγκυρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη.

 

Δείτε το σχετικό infographic:

Οι ΜμΕ στο Ταμείο Ανάκαμψης (B' εξάμηνο 2022)
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top