Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Πράσινη μετάβαση βιομηχανίας (Ιούνιος 2022)

H εκρηκτική συγκυρία οδηγεί τις βιομηχανικές ΜμΕ σε πράσινες επενδύσεις

Η συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, με ραγδαία αύξηση τιμών φυσικού αερίου και σημαντικά ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, καθιστά επιτακτική την ανάγκη για υψηλότερη ενεργειακή αυτονομία, επιταχύνοντας ουσιαστικά την ήδη προγραμματισμένη πράσινη μετάβαση της Ευρώπης. Σε αυτή την μεταβατική περίοδο ανακύπτουν σημαντικές προκλήσεις για τις επιχειρήσεις, ειδικά για τον ενεργοβόρο κλάδο βιομηχανίας, καθώς καλούνται να προχωρήσουν σε προσαρμογή επιχειρηματικών μοντέλων και μέτρα περιορισμού του κόστους ενέργειας ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται. Αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα αυτών των εξελίξεων, η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ πραγματοποίησε έρευνα πεδίου σε 200 ΜμΕ του κλάδου βιομηχανίας ώστε να χαρτογραφήσει τις υφιστάμενες «πράσινες» δράσεις των επιχειρήσεων καθώς και να διερευνήσει το βαθμό ετοιμότητάς τους για την επόμενη μέρα.

Βάσει της έρευνας της ΕΤΕ, οι καταιγιστικές εξελίξεις φαίνεται να έχουν αφυπνίσει τις επιχειρήσεις, οι οποίες αναγνωρίζουν την κρισιμότητα ανταπόκρισης στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και των ευρύτερων εξελίξεων στον ενεργειακό τομέα, με τη συντριπτική πλειοψηφία του κλάδου παράλληλα να δηλώνει γνώση των σχετικών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων σε επίπεδο ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ΜμΕ είτε έχουν προχωρήσει είτε προγραμματίζουν ενέργειες προς δύο κύριες κατευθύνσεις:

  • Πράσινη μετάβαση: Σε αυτόν τον (περισσότερο απαιτητικό) τομέα, εντοπίζεται υψηλότερος βαθμός εκτεθειμένων ΜμΕ, οι οποίες ξεπερνούν το 1/3 του τομέα. Ειδικότερα, ενώ σχεδόν 91% του τομέα αναγνωρίζει οφέλη στην πράσινη μετάβαση (πχ περιβαλλοντικά κριτήρια, πράσινη χρηματοδότηση), μόνο το 56% έχει υλοποιήσει σχετικές δράσεις (κυρίως μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος). Ωστόσο, αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη αναγκαιότητα να προσαρμοστούν με τα νέα δεδομένα, οι ΜμΕ ήδη σχεδιάζουν περαιτέρω δράσεις, με την έμφαση πλέον να μετατοπίζεται στη χρήση πράσινης ενέργειας. Υπό αυτά τα δεδομένα επενδυτικών σχεδίων, το ποσοστό των εκτεθειμένων ΜμΕ σε κινδύνους πράσινης μετάβασης εκτιμάται ότι θα περιοριστεί από 35% σήμερα σε 7% την επόμενη τριετία.
  • Κάλυψη από φυσικές καταστροφές: Βάσει της έρευνας, το 64% του τομέα έχει προχωρήσει σε κάποιας μορφής ασφάλιση έναντι των εν λόγω κινδύνων. Καθώς περίπου το 1/5 δε θεωρεί ότι είναι ευάλωτο σε ακραίες κλιματολογικές συνθήκες και καταστροφές, εκτεθειμένο φαίνεται να παραμένει το 17% του τομέα – κενό το οποίο αναμένεται να περιοριστεί στο 11% κατά την επόμενη τριετία (βάσει προγραμματισμένων δράσεων των επιχειρήσεων).

 

Καθοριστικός παράγοντας στην πορεία πράσινου μετασχηματισμού (και στην κάλυψη των παραπάνω κενών) είναι η χρηματοδότηση, με άνω των 2/3 των βιομηχανικών ΜμΕ να επιθυμεί να κάνει χρήση σχετικών προγραμμάτων (όπως αξιοποίηση πόρων Ταμείου Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ). Ειδικότερα, το ½ αυτών σχεδιάζει σημαντικές επενδύσεις όπως κατασκευή νέων πράσινων εγκαταστάσεων, ενώ το υπόλοιπο ½ αναμένεται να περιοριστεί σε ηπιότερες πράσινες παρεμβάσεις όπως ενεργειακή αναβάθμιση (πρόγραμμα «εξοικονομώ») και οικολογική διαχείριση αποβλήτων.

 

Δείτε το σχετικό infographic:

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Πράσινη μετάβαση βιομηχανίας (Ιούνιος 2022)
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top