Σύντομη Ανάλυση: Ανοδική αναθεώρηση στο 2,5% της πρόβλεψης για το ρυθμό ανάπτυξης το 2023, μετά από την υπεραπόδοση το 2022

Η επιτάχυνση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης το 4ο τρίμηνο οδηγεί την ετήσια αύξηση του ΑΕΠ στο 6,1% το 2022 και σε ανοδική αναθεώρηση στο 2,5%, της πρόβλεψης της ΕΤΕ για το 2023

Ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας ανήλθε σε 6,1% σε ετήσια βάση (εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία), υπερβαίνοντας σημαντικά το μέσο όρο της Ευρωζώνης (+3,5%), για 2ο συνεχόμενο έτος. Η επίδοση κινήθηκε στο άνω όριο των προσδοκιών της αγοράς και σημαντικά υψηλότερα από τις προβλέψεις των διεθνών οργανισμών, αντανακλώντας, κυρίως:

  • την ανοδική αναθεώρηση του ετήσιου ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ κατά το 3ο τρίμηνο του 2022 σε 4,4% από 2,8%, μέσω της συμπερίληψης της θετικής επίδρασης στην εκτίμηση της δραστηριότητας των έκτακτων φορολογικών εσόδων τα οποία αντιστάθμισαν τον αρνητικό αντίκτυπο των ενεργειακών επιδοτήσεων προς τον ιδιωτικό τομέα. Η τροποποιημένη εκτίμηση επιβεβαιώνει το συμπέρασμα σχετικής ανάλυσης της Δ/νσης Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ που δημοσιεύθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2022
  • την αξιόλογη επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ σε 5,2% το 4ο τρίμηνο του 2022 (+1,4% σε εποχικά προσαρμοσμένη τριμηνιαία βάση), με ώθηση από την αυξανόμενη δυναμική των επενδύσεων και της ιδιωτικής κατανάλωσης

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου επιταχύνθηκαν περαιτέρω (+14,8% ετησίως το 4ο τρίμηνο του 2022), με το μερίδιο τους στο ΑΕΠ να αυξάνεται σε 14,6% σε αυτό το τρίμηνο, σε σύγκριση με το μέσο όρο 10ετίας στο 11,4%, με ισχυρή στήριξη από την αυξανόμενη κατασκευαστική δραστηριότητα.

Η ιδιωτική κατανάλωση ενισχύθηκε κατά 4,2% το 4ο τρίμηνο του 2022 και κατά 8,0% συνολικά το 2022, εν μέσω ισχυρής αύξησης της απασχόλησης, καθώς και των μισθολογικών και μη εισοδημάτων, υποστηριζόμενη και από τα πρόσθετα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης.

Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα – που αντικατοπτρίζονται στο ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα και το μεικτό εισόδημα στο σύνολο της οικονομίας – αυξήθηκαν κατά 14,3% ετησίως το 4ο τρίμηνο του 2022 (+15,1% συνολικά για το 2022) και ανήλθαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 2010.

Σύμφωνα με την ανάλυση της ΕΤΕ, οι ελληνικές εξαγωγικές επιδόσεις, σε σταθερές τιμές, είναι πιθανό να υποεκτιμώνται σημαντικά, ειδικά όσον αφορά τις υπηρεσίες όπου οι τουριστικές αφίξεις − το βασικό συστατικό των εξαγωγικών υπηρεσιών − σημείωσαν ετήσια αύξηση 90%, εξαιτίας της εφαρμογής ενός πολύ υψηλού αποπληθωριστή. Η θετική επίδραση στην αύξηση του ΑΕΠ το 2022, μέσω σχετικής εξομάλυνσης της αρνητικής επίδρασης των καθαρών εξαγωγών, θα ήταν 1,5 ποσοστιαίες μονάδες, ωθώντας το ρυθμό ανάπτυξης για το 2022 στο 7,5%.

Οι προβλέψεις μας για την αύξηση του ΑΕΠ το 2023 αναθεωρούνται ανοδικά στο 2,5% από 1,8%, λόγω της ενίσχυσης των διαθέσιμων μηνιαίων δεικτών δραστηριότητας για τους πρώτους μήνες του 2023 και της ισχυρότερης κεκτημένης δυναμικής από το ρυθμό ανάπτυξης του 2022.

Σύντομη Ανάλυση: Ανοδική αναθεώρηση στο 2,5% της πρόβλεψης για το ρυθμό ανάπτυξης το 2023, μετά από την υπεραπόδοση το 2022
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top