Αναδυόμενες Αγορές Νοτιοανατολικής Ευρώπης & Μεσογείου: Δισεβδομαδιαία Επισκόπηση 22 Αυγούστου - 4 Σεπτεμβρίου 2023

Countries in Focus in this Issue: Türkiye & Serbia

TÜRKIYE
Solid GDP growth in Q2:23, thanks to ultra-accommodative pre-election policies 
The economy braces for a soft landing, as tightening financing conditions take hold


SERBIA
High inflation and tight financing conditions should keep the economy on a weak footing throughout 2023
The political factor has come into the forefrontAPPENDIX:
DETAILED MACROECONOMIC DATA
REGIONAL SNAPSHOT: MACROECONOMIC INDICATORS & FINANCIAL MARKETS

 

Αναδυόμενες Αγορές Νοτιοανατολικής Ευρώπης & Μεσογείου: Δισεβδομαδιαία Επισκόπηση 22 Αυγούστου - 4 Σεπτεμβρίου 2023
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top