Αναδυόμενες Αγορές Νοτιοανατολικής Ευρώπης & Μεσογείου: Δισεβδομαδιαία Επισκόπηση 21 Φεβρουαρίου - 6 Μαρτίου 2023

Countries in Focus in this Issue: Türkiye & Serbia

TÜRKIYE
The CBRT cut its key rate by 50 bps (to 8.5%) to mitigate the fallout from the devastating earthquakes 
In light of elevated external imbalances, the expansionary monetary policy pursued by authorities could feed market volatility and potentially require adjustment

SERBIA
Serbia & Kosovo agree on EU plan to normalize long-strained relations, but uncertainty is unlikely to ease soon 
Against the backdrop of high inflation, weak external demand from the EU and elevated uncertainty, GDP growth is set to remain subdued in FY:23, at 2.3%, unchanged from FY:22, despite the envisaged fading out of negative supply-side base effects 


APPENDIX:
DETAILED MACROECONOMIC DATA
REGIONAL SNAPSHOT: MACROECONOMIC INDICATORS & FINANCIAL MARKETS

 

Αναδυόμενες Αγορές Νοτιοανατολικής Ευρώπης & Μεσογείου: Δισεβδομαδιαία Επισκόπηση 21 Φεβρουαρίου - 6 Μαρτίου 2023
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top