Αναδυόμενες Αγορές Νοτιοανατολικής Ευρώπης & Μεσογείου: Δισεβδομαδιαία Επισκόπηση 1 - 14 Νοεμβρίου 2022

Countries in Focus in this Issue: Serbia, North Macedonia & Albania

SERBIA
The IMF reached a staff-level agreement with Serbia on a EUR 2.4bn 2-year Stand-By Arrangement (SBA) that will help alleviate external and fiscal pressures from a bulging energy bill
In view of persistent inflationary pressures, the NBS is expected to continue its tightening cycle until mid-2023


NORTH MACEDONIA
Against the backdrop of record-high inflation and widening external imbalances, the central bank has embarked on an aggressive rate hiking cycle
Increasing signs that the rate hiking cycle is nearing an end


ALBANIA
Rapidly rising inflation prompts the Bank of Albania to proceed with another 50 bp hike in its key 1-week repo rate, to 2.75%, at its November meeting

 

APPENDIX: 
DETAILED MACROECONOMIC DATA
REGIONAL SNAPSHOT: MACROECONOMIC INDICATORS & FINANCIAL MARKETS


Αναδυόμενες Αγορές Νοτιοανατολικής Ευρώπης & Μεσογείου: Δισεβδομαδιαία Επισκόπηση 1 - 14 Νοεμβρίου 2022
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top