Η Εθνική Τράπεζα ενισχύει την παρουσία της στη Βόρεια Μακεδονία μέσω της θυγατρικής της Stopanska Banka

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ κ. Παύλος Μυλωνάς και Ανώτατα Στελέχη του Ομίλου, ολοκλήρωσαν σήμερα στα Σκόπια ένα κύκλο συναντήσεων με την Κεντρική Τράπεζα και με μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, ανώτατα κυβερνητικά στελέχη, τοπικούς φορείς και πελάτες της θυγατρικής του Ομίλου της ΕΤΕ στη Βόρεια Μακεδονία, Stopanska Banka. Η επίσκεψη σηματοδοτεί μια νέα εποχή περαιτέρω ανάπτυξης του Ομίλου της ΕΤΕ στην αγορά της γειτονικής χώρας και στο πλαίσιο της πραγματοποιήθηκε εκδήλωση θεμελίωσης του νέου κτηρίου Διοίκησης της Stopanska Banka με την παρουσία του Πρωθυπουργού της χώρας. Στο επίκεντρο των συζητήσεων ήταν οι ευκαιρίες που παρουσιάζει η οικονομία της Βόρειας Μακεδονίας, τα αναπτυξιακά έργα και έργα υποδομών αλλά και οι συνέργειες που μπορούν να επιτευχθούν ανάμεσα στην ΕΤΕ και στην Stopanska Banka, καθώς η ενίσχυση των εργασιών στη γειτονική αγορά αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τον Όμιλο της ΕΤΕ.

Η Stopanska Banka είναι η πρώτη τράπεζα που ιδρύθηκε στη Βόρεια Μακεδονία. Η εξαγορά της από την ΕΤΕ έγινε το 2000 και θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα ιδιωτικοποιήσεων στη χώρα. Σήμερα η Stopanska Banka αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα εμπορικά σήματα στη Βόρεια Μακεδονία και είναι η μεγαλύτερη τράπεζα όσον αφορά στο δανειακό χαρτοφυλάκιο (με μερίδιο αγοράς άνω του 21%  κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021), ενώ είναι πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενη από εγχώριες καταθέσεις. Με ηγετική θέση στη λιανική τραπεζική και αυξανόμενο μερίδιο στην εταιρική τραπεζική, η Stopanska Banka διακρίνεται ως η τράπεζα που εισήγαγε την πλειονότητα των χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά της Βόρειας Μακεδονίας. Παρά τις προκλήσεις λόγω της πανδημίας COVID-19, η Stopanska Banka συνέχισε τις ισχυρές επιδόσεις, με απόδοση ιδίων κεφαλαίων κοντά στο 10% για το 2021. Στόχος του Ομίλου της ΕΤΕ είναι να συνεχίσει η Stopanska Banka την ιδιαίτερα επιτυχημένη της πορεία ως ένα από τα σημαντικότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη Βόρεια Μακεδονία, αποτελώντας πυλώνα στήριξης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών στη χώρα.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ομίλου της ΕΤΕ για την ενίσχυση της παρουσίας του στη Βόρεια Μακεδονία, η Stopanska Βanka προχωράει στην ανέγερση νέου ιδιόκτητου κτηρίου Διοίκησης στην καρδιά της πόλης των Σκοπίων. Το νέο κτήριο, συνολικής επιφάνειας 16.749 τ.μ., θα ανεγερθεί σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα πρότυπα και προδιαγραφές όσον αφορά στον σχεδιασμό και στην ενεργειακή του απόδοση, και θα στεγάσει περισσότερους από 500 εργαζόμενους στις υπηρεσίες Διοίκησης της Stopanska Banka καθώς και το κέντρο πληροφορικής της τράπεζας. Η εν λόγω σημαντική επένδυση, που διενεργείται με ίδια κεφάλαια της Stopanska Βanka, αποδεικνύει την ισχυρή δέσμευση του Ομίλου της ΕΤΕ για τη μακροπρόθεσμη παρουσία και ανάπτυξή του στην αγορά της Βόρειας Μακεδονίας.

 

Ενημερωθείτε για τα νέα μας κατεβάζοντας ένα δελτίο τύπου

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top