Μετά την ευρεία άνοδο φέτος σε όλο το φάσμα του επιχειρείν, το 2023 θα είναι η χρονιά των υποδομών και της πληροφορικής

Στα πλαίσια της νέας σειράς μελετών «Τάσεις του Επιχειρείν», η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ, χαρτογραφεί την πορεία δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, με έμφαση στον εντοπισμό των ιδιαίτερων κλαδικών τάσεων. Βασικό μήνυμα της ανάλυσης αποτελεί η ισχυρή δυναμική των επιχειρηματικών πωλήσεων κατά την τρέχουσα χρονιά, αποτελώντας έτσι καίριο στήριγμα της ελληνικής οικονομίας,  ενώ ακόμα και στο δύσκολο περιβάλλον της επόμενης χρονιάς ο ελληνικός επιχειρηματικός τομέας αναμένεται να καταφέρει να σταθεί όρθιος.

Αναλυτικότερα, εστιάζοντας στο 3ο τρίμηνο του 2022, σημαντική επιτάχυνση σημείωσαν οι πωλήσεις του επιχειρηματικού τομέα, με αύξηση 31% έναντι του 3ου τριμήνου 2019 (από +23% κατά το 1ο εξάμηνο), εν μέρει στηριζόμενες από τις επιδοτήσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όσον αφορά τα επί μέρους χαρακτηριστικά της ανόδου, παρατηρούμε:

Επιτάχυνση της ανόδου του όγκου πωλήσεων (συνεπής με την πορεία επιχειρηματικού ΑΕΠ*), που στο 3ο τρίμηνο έφτασε 11% υψηλότερα του 3ου τριμήνου 2019 (έναντι αύξησης 6% αντίστοιχα στο εξάμηνο).

Υψηλές πληθωριστικές πιέσεις, που καλύπτουν άνω των ⅔ της αύξησης πωλήσεων του εννιαμήνου – κυρίως λόγω αυξημένου κόστους εισαγόμενων πρώτων υλών.

Σε αυτό το περιβάλλον, τα πρώτα σημάδια (από λειτουργικό πλεόνασμα επιχειρηματικού τομέα και αποτελέσματα εισηγμένων εταιρειών) συγκλίνουν στη διατήρηση υγιών περιθωρίων λειτουργικού κέρδους, μαζί με μια προσπάθεια των επιχειρήσεων να απορροφήσουν μέρος των πληθωριστικών πιέσεων. Η ενισχυμένη κερδοφορία σε συνδυασμό με την υψηλότερη χρηματοδοτική στήριξη, συμβάλουν σε παράλληλη άνοδο (i) των επιχειρηματικών επενδύσεων (κυρίως για βελτίωση παραγωγικής δυναμικότητας)  και (ii) της απασχόλησης. Υπό αυτές τις συνθήκες, η αύξηση του επιχειρηματικού ΑΕΠ στο εννιάμηνο 2022 κατά 14% σε σχέση με το 2019 ανάγει το επιχειρείν σε βασική κινητήρια δύναμη για την  ελληνική οικονομία – με την Ελλάδα μάλιστα να αυξάνει το μερίδιό της στην Ευρώπη (σε όρους προστιθέμενης αξίας, σε όλους τους ευρείς τομείς).

Εμβαθύνοντας σε κλαδικό επίπεδο, διαπιστώνουμε ότι η επιτάχυνση του όγκου πωλήσεων ήταν εμφανής σε όλο το φάσμα των ευρέων τομέων της οικονομίας, ενώ παράλληλα όλοι σχεδόν οι επιμέρους κλάδοι έχουν ξεπεράσει τις επιδόσεις του 2019 (με σημαντική ωστόσο διασπορά επιδόσεων). Ειδικότερα, κατά το 3ο τρίμηνο του έτους:

Οι κατασκευές σημείωσαν την υψηλότερη αύξηση όγκου δραστηριότητας (27% υψηλότερα του 2019), με δυναμική πορεία κυρίως στα κτίρια, ενώ πιο αδύναμες επιδόσεις σημειώνονται στον κλάδο εμπορίου.

Στη βιομηχανία θετικά ξεχωρίζουν τομείς υψηλής τεχνολογίας, ενώ στις υπηρεσίες ξεχωρίζει η ποιοτική αναβάθμιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία επιβεβαιώνεται από την ισχυρή πορεία των συμβουλευτικών υπηρεσιών, του R&D και της πληροφορικής.

Έντονες πληθωριστικές επιδράσεις εμφανίζουν οι κλάδοι βιομηχανίας και χονδρικού εμπορίου, λόγω υψηλής εξάρτησης από εισαγόμενες πρώτες ύλες (αύξηση τιμών εισαγωγών της τάξης του 30%).

Διατήρηση των υψηλών τιμών για το προσεχές διάστημα και μικρή επιβράδυνση στη δυναμική της ζήτησης συνομολογούν οι βασικοί πρόδρομοι δείκτες της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Έτσι, κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, ενώ οι ονομαστικές πωλήσεις εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν ανοδικά (+27% έναντι 2019), παράλληλα εμφανίζονται σημάδια ότι η τρέχουσα δυναμική αρχίζει να επιβραδύνει σε όρους όγκου.

Περαιτέρω αύξηση του όγκου πωλήσεων της τάξης του 3% εκτιμάται για το 2023, η οποία θα είναι εμφανής σε όλους τους ευρείς τομείς της οικονομίας. Οι κατασκευές και η πληροφορική αναμένεται να ξεχωρίσουν θετικά, επιτυγχάνοντας διψήφιο ρυθμό ετήσιας ανάπτυξης, καθώς επιταχύνεται η υλοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων εν μέρει συνδεδεμένων με τους ευρωπαϊκούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

 

Ενημερωθείτε για τα νέα μας κατεβάζοντας ένα δελτίο τύπου

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top