Η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού στην EPSILON NET Α.Ε.

Σε συνέχεια της από 16.11.2022 ανακοίνωσής της για την υπογραφή μνημονίων συνεννόησης (MoU) με την EPSILON NET Α.Ε. («EPSILON NET») και το βασικό της μέτοχο κ. Ιωάννη Μίχο,  η Εθνική Τράπεζα («ΕΤΕ») ανακοινώνει σήμερα την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την αγορά ποσοστού 7.5% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της EPSILON NET από τον κ. Μίχο, σε τιμή €7.4/μετοχή («Αρχική Συναλλαγή») καθώς και τη δυνατότητα απόκτησης περαιτέρω ποσοστού 7.5% από τον ίδιο τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση της Αρχικής Συναλλαγής. Η συμφωνία με τον κ. Μίχο επίσης προβλέπει την υπογραφή μίας μακροχρόνιας, αποκλειστικής συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ EPSILON ΝΕΤ και ΕΤΕ με αντικείμενο τον από κοινού σχεδιασμό, την ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών που αποσκοπούν στην ενίσχυση και στήριξη του επιχειρείν στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η απευθείας διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων της EPSILON ΝΕΤ (ERP, Εμπορικολογιστικές Εφαρμογές) με τα συστήματα της ΕΤΕ αξιοποιώντας την εξελιγμένη Open Banking πλατφόρμα της στην περιοχή του Embedded Finance. 
Τραπεζικές υπηρεσίες και προϊόντα θα διατίθενται, τόσο στις 132.000 επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν τα συστήματα της EPSILON ΝΕΤ όσο και σε όλες τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις – πελάτες  της ΕΤΕ, αλλά και στις ελληνικές επιχειρήσεις γενικότερα. Οι υπηρεσίες αυτές θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ψηφιακές ανάγκες των επιχειρήσεων και θα προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών ΜΜΕ προσφέροντας  υψηλού επιπέδου εμπειρία στους πελάτες. 
Η ολοκλήρωση της Αρχικής Συναλλαγής τελεί υπό τις συνήθεις αναβλητικές αιρέσεις. Κατά την ολοκλήρωση, θα υπογραφεί η σύμβαση στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ EPSILON NET και ΕΤΕ κατά τα προβλεπόμενα στο σχετικό μνημόνιο συνεννόησης.

 

Ενημερωθείτε για τα νέα μας κατεβάζοντας ένα δελτίο τύπου

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top