Η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει την έγκριση του σχεδίου σύμβασης διάσπασης δι’ απόσχισης του κλάδου αποδοχής πράξεων πληρωμής

Αθήνα, 31 Μαΐου 2022

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος («ΕΤΕ») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο σύμβασης διάσπασης δι’ απόσχισης του κλάδου αποδοχής πράξεων πληρωμής και την εισφορά του στη νεοιδρυθείσα εταιρεία με την επωνυμία NBG Pay Μ.Α.Ε. («ΝΒG Pay»). Κατόπιν έγκρισής του εν λόγω σχεδίου σύμβασης και από το Διοικητικό Συμβούλιο της NBG Pay, ολοκληρώθηκε σήμερα η υπογραφή του και θα δημοσιευθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΤΕ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4601/2019. 

Η ολοκλήρωση της διάσπασης τελεί υπό την αίρεση των κατά νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της ΕΤΕ και της NBG Pay, καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων και αποφάσεων από τις αρμόδιες Αρχές.

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (31.05.2022)

Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης (31.05.2022)

Έκθεση Αποτίμησης (25.05.2022)

Έκθεση Γνωμοδότησης επί του Σχεδίου Διάσπασης (25.05.2022)

 

Ενημερωθείτε για τα νέα μας κατεβάζοντας ένα δελτίο τύπου

Το κατεβάζω
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top